Sme manželmi od roku 1996. O prirodzených metódach plánovania rodiny sme čo-to vedeli, ale pretože sme si deti veľmi priali, nejako zvlášť sme sa o ne nezaujímali.

            Prvé dieťa sme počali krátko po svadbe a druhé prišlo krátko po prvom. Toto druhé tehotenstvo nás prekvapilo, lebo po prvom pôrode sme sa snažili používať prirodzenú metódu – ale nemali sme dosť informácií. Po druhom dieťati sme však zakrátko zistili, že čakáme ďalšie – a hoci sme vedeli, že všetky deti príjmeme ako Boží dar, predsa nás začala chytať tak trochu panika a frustrácia z toho, že prirodzené metódy sú nespoľahlivé. Opravovali sme starý domček, bývali sme v dvoch izbách, zadĺžení... Mali sme pocit, že síce to prijatie detí ako dar od Boha je pekný ideál, že do kresťanského manželstva antikoncepcia nepatrí, ale nevedeli sme, ako to zladiť s našimi možnosťami. Je to fajn, že sme plodní, boli sme za naše deti vďační, ale naozaj sme si nepredstavovali, že budeme mať každý rok dieťa.

            Tak sa začal do nášho intímneho života vkrádať strach. Dnes vieme, že to, čo sme používali, nebola STM – bola to vlastne akási zmes metód z počutia. Niečo povedali kamarátky, niečo rodičia, niečo sme si prečítali. Po tomto treťom nečakanom tehotenstve a spontánnom potrate sme sa dostali v roku 1999 ku knižke od manželov Kippleyových Manželství je natrvalo a k Učebnici PPR – Umění přirozeného plánování rodičovství, ktorá bola v češtine. Obe tieto knihy nám poskytli nové informácie a pochopili sme, ako logicky do seba zapadá to, čo Cirkev hovorí o zodpovednej manželskej láske: že nie je odtrhnutá od toho, čo manželia prežívajú, že máme právo aj možnosť my dvaja sa rozhodnúť, koľko detí a kedy chceme pozvať do našej rodiny. A že toto rozhodovanie nemusíme prežívať v strachu z otehotnenia, ani dobrovoľne prijatá zdržanlivosť neznamená ochudobnenie nášho vzťahu.

            Vďaka už správnej symptotermálnej metóde - presnejšie Kippley-Prem variantu STM, ktorú sme sa naučili dôsledným samoštúdiom z literatúry LPP, sme v ďalšom období nášho manželstva  prijali do našej rodiny ďalšie dve vytúžené a vyprosené deti a zároveň sme s novými informáciami a Božou pomocou vedeli získať orientáciu aj v náročných odobiach po pôrode.

            Táto oslobodzujúca etapa nášho života priniesla aj zdieľanie sa v našom okolí. Naučili sme STM našich priateľov, ďalšie manželské dvojice, ktoré prežívali podobnú frustráciu z prirodzených metód ako kedysi my. Po niekoľkých rokoch nás práve oni posunuli k tomu, aby sme sa rozhodli urobiť všetko potrebné k získaniu certifikátu lektorov STM a otvorili sa pre službu aj širšiemu okoliu.

            V roku 2005 po narodení štvrtého dieťaťa sme v LPP prešli kurzom a potrebnými testami, aby sme sa mohli stať lektormi STM a v roku 2006 sme získali certifikát, ktorý nás oprávňuje vyučovať symptorermálnu metódu.  Túto službu vnímame ako povolanie, ktoré nám dal Boh. Chceme sa zdieľať s ďalšími pármi, lebo všetkým zo srdca prajeme, aby mohli svoj manželský íntímny život prežívať v slobode a láske.

            Okrem vyučovania STM Mária odpovedá na otázky v poradni sexuálnej etiky. Vyštudovala odbor Náuka o rodine na Inštitúte rodiny v Bratislave. Bakalárske a magisterské štúdium katolíckej teológie zakončila prácami, v ktorých sa zaoberala praktickými otázkami manželského života, ktoré súvisia s manželskou čistotou:

Teologická a laická argumentácia v oblasti zodpovednébho rodičovstva

link: http://diplomovka.sme.sk/praca/3476/teologicka-a-laicka-argumentacia-v-oblasti-zodpovedneho-rodicovstva.php?g_for=Schindlerov%E1

Sexuálna etika v manželstve – porovnanie učenia Katolíckej cirkvi a niektorých protestantských denominácií

http://diplomovka.sme.sk/praca/3790/sexualna-etika-v-manzelstve-porovnanie-ucenia-katolickej-cirkvi-a-niektorych-protestantskych-denominacii.php

Imro Maria zatial zmenšené