Používame cookies. +

Rok s výnimočnou kombináciou číslic 2020 sa o pár dní skončí. Myslím, že pre každého z nás sa stal výnimočným aj pre vírus, ktorý nám znova ukázal, že i napriek pokroku a priam neuveriteľným možnostiam dnešnej medicíny sme voči jeho šíreniu dosť bezmocní. Výrazné obmedzenie stretávania obmedzilo aj naše možnosti organizácie klasických kurzov STM a akýchkoľvek spoločných stretnutí: prvýkrát v histórii LPP sa nekonala spoločná česko-slovenská konferencia. Nabrali sme odvahu a začali ponúkať online formu kurzov a stretávania lektorov Ligy. Ako skonštatoval náš priateľ: Svet už nikdy nebude taký, aký bol pred objavením sa Covid19…
Prečo to spomínam?
     O niekoľko dní budeme oslavovať najdôležitejšie narodeniny v histórii ľudstva. Boh sa stal človekom a začal sa nový letopočet. Svet už nikdy nebude taký, aký bol pred Ježišovým narodením! Pretože
Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život (Jn 3, 16).

143 8.1
     Prajeme nám všetkým, aby táto pravda naplnila naše srdcia vďačnosťou a radosťou, ktorá nezávisí od vonkajších okolností. Ďakujeme vám za mnohé slová povzbudenia a ocenenia našej služby počas celého tohto roka, aj za vašu materiálnu pomoc. Nech sú vaše manželstvá a rodiny požehnané vo všetkých oblastiach! O to prosíme každý týždeň v modlitbe a pri obete svätej omše za všetkých vás – čitateľov nášho bulletinu, našich členov, sympatizantov i dobrodincov.

Simonka a Jozef Predáčovci, Peter a Zuzka Košťálovci, Jitka a Mirek Novákovi