Používame cookies. +

Je to už 25 rokov, ako vyšiel v slovenčine preklad knižky svätého Jána Pavla II. Prekročiť prah nádeje. Táto knižka odpovedí vtedajšieho pápeža na otázky talianskeho novinára Vittoria Messoriho vzbudila veľký záujem a je stále aktuálna aj pre ľudí dnešných čias. Tak ako pred štvrťstoročím, aj dnes si manželia kladú otázky, týkajúce sa zodpovednosti za veľkosť svojej rodiny a otvorenosti pre prijatie dieťaťa. Svätý Ján Pavol II. hovorí: „Je samozrejmé, že opakom civilizácie smrti nie je a nemôže byť program nezodpovedného rozmnožovania ľudstva na zemeguli. Správnou cestou je to, čo Cirkev nazýva zodpovedným otcovstvom a materstvom. Zodpovedné rodičovstvo je nevyhnutným predpokladom lásky k človeku a tiež predpokladom autentickej manželskej lásky, pretože láska nemôže byť nezodpovedná.“

Uskutočňovať túto zodpovednosť pozýval manželov prostredníctvom metód prirodzeného plánovania rodičovstva. Vyzýval ich, aby prekonali predsudky v oblasti plánovania rodiny a dobre porozumeli svojej plodnosti. Na vedcov, kňazov a laikov, účastníkov vedeckého kongresu o prirodzenom plánovaní rodičovstva v Ríme v roku 2004 apeloval, aby sa každý na svojom poli pôsobenia angažoval pri šírení týchto metód, pretože prirodzené plánovanie rodičovstva neznamená iba sledovanie prirodzených rytmov plodnosti, ale aj vnútornú jednotu tela, ducha a duše manželov.

Slovensko má celosvetové prvenstvo v tom, že na našom malom území majú zastúpenie všetky tri celosvetovo najrozšírenejšie metódy PPR: symptotermálna (STM), Billingsova (BOM) aj Creightonský model (CrMS). Záujemcovia o praktizovanie prirodzeného plánovania rodičovstva sa tak môžu obrátiť na certifikovaných lektorov ktorejkoľvek z nich. Tí už dlhodobo pôsobia na Slovensku v občianskych združeniach: Liga pár páru (STM), PloDar (CrMS) a Donum Vitae (BOM). Od roku 2016, keď bol predsedom bioetickej subkomisie Konferencie biskupov Slovenska otec biskup Milan Lach, sa za účasti predsedu tejto subkomisie alebo niekoho z jej členov stretávajú raz za rok na spoločných stretnutiach, ktorých zámerom je vymieňať si skúsenosti a efektívne šíriť neantikoncepčný životný štýl na verejnosti.

Nová brožúrka metód PPR

Jedným z konkrétnych výstupov takýchto stretnutí je aj nová spoločná brožúrka metód prirodzeného plánovania rodičovstva. Na jednom mieste ponúka základné informácie o každej metóde a tiež kontakty na lektorov jednotlivých metód.

brozurka metod PPRVeríme, že brožúrka prinesie záujemcom o praktizovanie PPR nový a celistvý pohlaď na svoje zdravie, plodnosť a pomôže im rozhodnúť sa, ktorú prirodzenú metódu budú používať.
Na otázku, ktorá z metód – Billingsova, symtotermálna či Creightonský model – je tá najvhodnejšia alebo najlepšia, existuje totiž jediná správna odpoveď:

„Pre konkrétny manželský pár je spomedzi uvádzaných metód najlepšia tá, ktorá tomuto páru dáva istotu, že sa spoľahlivo dokáže orientovať v príznaku/príznakoch plodnosti cyklu ženy, na základe čoho vie rozlíšiť plodné a neplodné dni cyklu. Pretože cieľom každej metódy je, aby telesné manželské zjednotenie mohli manželia prežívať bez strachu z neplánovaného tehotenstva, a v prípade, že sa im počatie nedarí, zvýšili svoje šance dosiahnuť tehotenstvo správnym načasovaním styku.“

 

Brožúrku je možné objednať si na dvoch miestach:
1. Pri minimálnom odbere 50 ks je potrebné napísať na mailovú adresu . Hodnota brožúrky je 1,00 € a k objednanému počtu kusov dostane objednávateľ ten istý počet kusov GRÁTIS, teda výsledná cena brožúrky je 0,50 €.
2. Menšie množstvá (1–49 ks) sa dajú objednať na stránke LPP v sekcii Ponuka.

Jozef Predáč, Veronika Lašová