Milí priatelia, podporovatelia aktivít LPP,
v tomto prázdninovom 112. čísle nášho bulletinu Vám chceme predložiť prehľad práce LPP za prvý polrok tohto roka vykonanej certifikovanými lektorskými pármi a poradkyňami STM. Chceme sa s vami podeliť o to, čo sa vďaka mnohým z vás, ktorí podporujete LPP, mohlo uskutočniť.

Kurzy a prednášky
    V priebehu I. polroka lektorské manželské páry ukončili tri kurzy STM Plodnosť nie je problém, ale dar, začaté ešte v roku 2014 (Trenčín/Vaďovce, Beluša, Kravany) a viedli 10 nových kurzov (v košickom Inštitúte rodiny, v trnavskom Centre pomoci pre rodinu, v Ordzovanoch, Považskej Bystrici, v Bratislave na Trnávke, v Stropkove, Bánovciach nad Bebravou, Vaďovciach, v Martine na Jesseniovej lekárskej fakulte a v Banskej Belej).

    Liga intenzívne spolupracovala na kurzovej aj nekurzovej príprave snúbencov.
Za prvý polrok lektori a poradkyne LPP absolvovali v Humennom, Prievidzi, Šuranoch, Zlatých Moravciach, Dubnici nad Váhom, Nových Zámkoch, Zákamennom, Žitavanoch, Trnave, Liptovských Sliačoch, Nitre (na Klokočine aj na Kalvárii), Galante, Bratislave (vo farnosti Sedembolestnej Panny Márie, v Blumentálskej farnosti a v UPC bl. Jozefa Freinademetza) a v Košiciach celkom 36 stretnutí.

    Službu lektorov LPP využili aj pátri vincentíni v rámci ľudových misií, ktoré viedli v Predmieri a v Borovciach.
 
  Vypočuť si prednášku a diskutovať so zástupcami Ligy mohli ľudia na podujatiach Národného týždňa manželstva v Stropkove (Katolícke manželstvo za dverami spálne) a Veľkých Lovciach (On a ona – jednota v rozdielnosti). Rovnako ako po minulé roky sa LPP aktívne zapojila do podujatí Dňa rodiny vo viacerých mestách, prezentovala sa a šírila osvetu už tradične na festivale Lumen a Festivale mladých rodín v Trnave.

    Liga reagovala aj na pozvania zo škôl. Na obchodnej akadémii v Zlatých Moravciach sa uskutočnili tri hodinové prednášky zamerané na prezentáciu neantikoncepčného životného štýlu a budovania zdravých vzťahov medzi mladými ľuďmi, podobne v Kendiciach na CZŠ sv. Michala archanjela, kde pani Krafčíková urobila dva prednáškové cykly pre dievčatá 8. a 9. ročníka. Pre budúce zdravotné sestry a zdravotných bratov sme mali medicínsku prednášku o prirodzených metódach plánovania rodičovstva.
     Obzvlášť nás teší pozvanie z Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, kde budúce pôrodné asistentky mali záujem absolvovať kurz symptotermálnej metódy PPR, čo sa uskutočnilo v polovici júna.

V rámci prednáškových aktivít sa ďalej uskutočnili:
• dve prednášky o vzťahovej výchove a ekologickom dojčení pre materské centrum Mami Oáza v Zlatých Moravciach;
• prednáška pre skupinu mamičiek v Novej Bani o návrate plodnosti po pôrode;
• prednáška o plodnosti a intimite v rámci stretnutia s mladými účastníkmi trnavskej animátorskej školy (TAŠKA) v    Bojničkách;
• prednáška pre vysokoškolákov v UPC Pavla Straussa v Nitre v rámci cyklu Ars amandi – Sex, ako ho nepoznáte;
• prednáška s diskusiou pre mladých o chodení a vzťahoch v Centre pomoci pre rodinu v Trnave;
• prednáška o výchove v rodine v rámci Dňa Rodiny v Hronských Kľačanoch;
• tri prednášky venované teológii tela, predmanželskej čistote a PPR rámci víkendového kurzu v Kostolnej – Záriečí.

Školenia učiteľských párov a poradkýň LPP
   V priebehu I. polroka sa podarilo zavŕšiť odborné vzdelávanie dvoch manželských párov: Branislava a MariAnny Garberovcov z Prešova a Pavla a Márie Benkovcov z Kravian. 7. júla oba páry úspešne zvládli záverečný pohovor a testy a stali sa tak v poradí 15. a 16. slovenským certifikovaným učiteľským párom Kippley-Prem školy symptotermálnej metódy prirodzeného plánovania rodičovstva.
     Úspešne pokračovalo aj odborné vzdelávanie ďalšej kandidátky na poradkyňu LPP z Košických Olšian a v máji sa rady kandidátov na lektorov STM rozšírili o ďalší manželský pár z Oravskej Polhory.

Vydavateľská aktivita LPP
    V prvom polroku sme aktualizovali a urobili dotlač dvoch osvetovo-vzdelávacích slovenských letákov Budovanie emocionálnej intimity – ako zvládnuť zdržanlivosť v plodnom období a ako udržať intimitu a túžbu v období neplodnom a O sexuálnej intimite – najradostnejšom, ale aj najchúlostivejšom pute lásky a pre Svetový kongres PPR v Miláne vydali taliansku a anglickú verziu titulného slovenského letáku o Lige pár páru a jej aktivitách. Od vydavateľstva Don Bosco sme odkúpili dotlač brožúrok Márie Schindlerovej a Jána Viglaša Boh za dverami manželskej spálne a Umelé oplodnenie – žiaden problém!?, ktoré sú pre LPP dôležité predovšetkým v rámci služby so snúbeneckými pármi, ale je o ne záujem aj na misiách a kurzoch STM.

Sumárny prehľad o poradenskej činnosti a distribúcii materiálov, ktoré LPP permanentne zabezpečuje, prinesieme pri celoročnom bilancovaní aktivít LPP v prvom čísle budúcoročných Novín z rodiny LPP.


Podpora LPP prostredníctvom 2%
V priebehu mesiacov jún a júl poukázali daňové úrady financie na účty prijímateľov 2 %. Veľmi pekne ďakujeme všetkým vám, ktorí ste sa aj takouto formou rozhodli podporiť naše aktivity. Na účet LPP pribudla prostredníctvom 2 % suma 2389,27 €.

                    ĎAKUJEME!

                                      Jozef a Simonka Predáčovci a Peter a Zuzka Košťálovci, štatutári LPP