Používame cookies. +

Okrem medzinárodnej online štúdie o PPR vám chceme dať do pozornosti a poprosiť vás o vyplnenie anonymného dotazníka k diplomovej práci  študentky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorou skúma ako vplýva/ môže vplývať zachovanie predmanželskej čistoty na kvalitu manželstiev.  Dotazník je primárne určený pre jedincov v manželskom zväzku, môže ho vyplniť manželský pár spoločne, alebo iba jeden z páru. Údaje z neho budú použité výlučne  na potrebu diplomovej práce, ktorej výsledky zverejníme v niektorom z nasledujúcich čísel Novín z rodiny LPP a na webstránke LPP . Dotazník je možné vyplniť cez google dokument:

Ďakujeme