Dobrý den. Na vašich internetových stránkách jsem si pročítal symptotermální metodu antikoncepce. S manželkou jsme věřící, já jsem lékař a hledáme možnosti antikoncepce, která je v souladu s církví a katechismem. Bohužel se nám to nedaří,  symptotermální metoda je sice dle literatury velmi spolehlivá, ale to je jen na papíře, v praxi se Pearlův index pohybuje kolem 20-30. Několik párů v našem okolí, kteří tuto metodu praktikují, již čekají ke svému překvapení 4. dítě. Zároveň je tzv. přirozené plánování rodičovství zcela nepřirozené, protože v plodných dnech, kdy má žena největší apetit, musí abstinovat. Děkuji za vaši odpověď.
 
Vážený pane doktore,
děkuji Vám za komentář k symptotermální metodě (STM). Nejdříve je potřeba vyjasnit pojmy. Katolická církev odmítá veškeré antikoncepční metody nebo antikoncepční chování, to jsou zásahy (před stykem, při něm nebo po něm), které mají za cíl znemožnit početí dítěte při pohlavním styku, např. sterilizace, hormonální antikoncepce, IUD, IUS, bariérové metody, coitus interruptus či jiné druhy sexuálního chování, které směřují k orgasmu mimo normální pohlavní styk.

STM není antikoncepcí. Při ní mají manželé normální styk. Pokud se chtějí vyhnout početí, zdrží se styku a genitálního kontaktu v plodné době. STM pomáhá také párům, které chtějí docílit početí, zjistit nejplodnější dobu. To nedokáže žádná antikoncepce.

K otázce spolehlivosti:
Je potřeba se metodu pořádně naučit. K tomuto cíli nabízejí naší vyškolení instruktoři kurzy (4 setkání po dvou a půl hodinách). K tomu patří ještě naše učebnice. Stejně jako je nemoudré řídit auto bez instrukce, nelze efektivně praktikovat STM bez řádné instrukce nebo alespoň důkladného studia učebnice. Různé vědecké studie potvrzují spolehlivost STM. Naše organizace působí víc než 20 let v ČR a na Slovensku a těší se rostoucímu zájmu. Kdyby byla STM tak nespolehlivá, jak tvrdíte, byl by tento vývoj nemyslitelný.
 
K otázce přirozenosti:
Pojem „přirozený“ může mít mnoho významů.„Přirozený“ v kontextu plánovaného rodičovství neznamená "pudový", ale skutek, který je v souladu s pravdivě poznávajícím rozumem, s přirozeností člověka jakožto rozumové bytosti. Je pravda, že některé ženy mají větší touhu po pohlavním styku v plodné době. Patří ale k lidské přirozenosti, že je člověk schopný ovládat své pudy a liší se tím od zvířat. Abstinence může být někdy kříž, ale kříže patří ke křesťanskému způsobu života. Katolická církev má ke svému učení závažné důvody. Antikoncepce působí degradaci lidské sexuality na pouhou zábavu. Když selže, je tendence opravit „chybu“ potratem. Při přirozených metodách nezapomínají manželé, že je jejich počínání zásadně spojené s možností početí dítěte – stále sledují stav své plodnosti. Manželský akt má vyjádřit lásku, a přirozeným plodem lásky je dítě. Při styku s antikoncepcí odmítají manželé vzájemně svou plodnost, takže akt, který má vyjadřovat úplné vzájemné sebedarování manželů v lásce, má stálý prvek vzájemného odmítání.
 
Hodnocení, že páry praktikující PPR mají více dětí a proto jsou tyto metody nespolehlivé je velice povrchní a zavádějíci. Jistě, některé rodiny jsou vícepočetné v důsledku neplánovaného početí (selhala metoda nebo antikoncepce), ale jsou i velké rodiny, kde manželé chtěli více dětí. Vzájemná úcta a zkušenost s periodickou zdrženlivostí v plodném období pomáhá manželům pěstovat pevnou vůli a ostatní vlastnosti: sebeovládání, věrnost ... Manželka vidí, že její manžel je schopen se pro ni a jejich děti obětovat, má se komu svěřit a z úst svého manžela slyší ujištění, že si váží její práci v domácnosti a námahy spojené s péčí o děti. Muž zažívá, že má skutečný domov, kde ho mají rádi, kde není pátým kolem na voze, dobrým jen jako chodící peněženka. Životní zkušenost takto žitého manželství, otcovství a mateřství je přesvědčuje, že se mohou jeden o druhého opřít a jsou schopní překonávat obtíže, které každodenní život přináší. Mají svou vlastní zkušenost s lidskou i Boží láskou a proto mají často vědomě touhu mít větší rodinu.
 
To jsou důvody, které motivují apoštolát naší organizace.
 
Srdečně zdravím, David Prentis, za LPP