(Krátko k jednej diskusii na BHD 2023)

 obr. 160.4 pôrody sekciou a antikoncepciaV programe Bratislavských Hanusových dní 2023 bola v piatok 16.6. diskusia „Tie , ktoré sme hľadali: konzervatívne ženy sú (aj) na Instagrame!"  - diskusia s aktívnymi ženami, ktoré okrem svojich rodinných a profesionálnych povinností zvládajú aj zdieľať svedectvá svojho každodenného života na sociálnych sieťach.

V diskusii zaznelo viacero zaujímavých myšlienok. Jeden z príspevkov ma však zaskočil.  To vtedy, keď zaznelo, že „veď viete, ja som mala päť cisárskych rezov, my už mať deti nemôžeme, a preto musím mať antikoncepciu“... A ešte, „ja som nikdy nemala pravidelný cyklus, preto sa na prirodzené metódy nemôžem spoľahnúť“.

Takéto riešenie situácie je v gynekologickej praxi relatívne bežné, hormonálna antikoncepcia je jedným z najčastejšie predpisovaných farmaceutických prípravkov. Takže bolo by to v poriadku, keby diskusia neprebiehala na festivale s konzervatívnym katolíckym „backgroundom“. V prostredí, kde sa užívanie antikoncepcie nielenže nepropaguje, ale je v priamom rozpore s katolíckym učením, jeho morálno-etickým pohľadom na svet a našu účasť v ňom. A to platí aj pre ženu po opakovaných cisárskych rezoch.

Skúsim krátko odborne  k danej situácii. V odbornej gynekologickej praxi sa opakované cisárske rezy skutočne považujú za rizikový faktor možných komplikácií v prípade ďalšieho tehotenstva. Platí dokonca, že stav po dvoch a viac cisárskych rezoch je indikáciou k bezplatnej sterilizácii. Vnímanie vysokej rizikovosti tehotenstva po opakovaných cisárskych rezoch sa v našej gynekologickej praxi „udomácnilo“ pred viacerými desaťročiami, keď ešte neboli kvalitné ultrazvukové prístroje a ďalšie moderné metódy sledovania tehotnej ženy a plodu. Dnes však už vieme, a viaceré vedecké štúdie to potvrdzujú, že riziká tehotenstiev aj po viacerých cisárskych rezoch, zvlášť v primeraných odstupoch (odporučené je začiatok ďalšieho tehotenstva najskôr rok po pôrode cisárskym rezom) nepredstavujú všeobecne problém, ktorý by nás mal viesť k vážnym obavám o zdravie matky či dieťaťa a pre ktorý by žena mala byť aktívne vystríhaná pred ďalším tehotenstvom. Za posledných 12 rokov som vo  svojej ambulantnej praxi odsledoval cca 40 žien s tehotenstvom po 3-7 cisárskych rezoch, pričom 3 z nich mali v anamnéze 5-7 cisárskych rezov – všetky tehotenstvá prebiehali bez vážnych komplikácií, s narodením zdravého dieťaťa.

Vrátim sa k spomínanej diskusii. Ak žena v modernej spoločnosti užíva z akýchkoľvek dôvodov antikoncepciu, je to všeobecne akceptovaná situácia. Ak ju užíva po piatich cisárskych rezoch z dôvodu, že má obavy z vyššieho rizika komplikácií v prípadnom ďalšom tehotenstve, je to tiež pochopiteľné. Nemôžeme to však vnímať ako povzbudivé svedectvo ženy, ktorá chce svedčiť o svojej katolíckej viere či o konzervatívnom postoji k svojej plodnosti. V tomto kontexte to vyvoláva skôr rozpaky a pochybnosti. A dodatok, že pri nepravidelných cykloch sa nedá spoľahnúť na prirodzené metódy, svedčí o nevedomosti. Ženy, ktoré majú motiváciu používať prirodzené metódy na reguláciu svojej plodnosti, ich využívajú s efektivitou porovnateľnou s užívaním hormonálnej antikoncepcie.

Považujem sa za konzervatívneho katolíka a hodnoty tomu zodpovedajúce sa snažím presadzovať aj vo svojej profesii. Povzbudzujem ženy, aby neužívali akékoľvek formy antikoncepcie či dokonca sterilizácie na regulovanie svojej plodnosti. A v prípade, že sa plodnosť nedarí naplniť, aby nerozmýšľali o umelom oplodnení. S plnou mierou odbornej zodpovednosti ponúkam na našej ambulancii vedecky podložené prirodzené prístupy k regulácii plodnosti i k diagnostike a liečbe zníženej plodnosti, ktoré majú štatisticky porovnateľné výsledky spoľahlivosti s vyššie uvedenými neprirodzenými prístupmi. Užívanie hormonálnej antikoncepcie – ani v uvedenej životnej situácii, v ktorej sa nachádza influencerka z diskusie -  nie je pre konzervatívneho katolíka či katolíčku adekvátne. Takéto „svedectvo“ môže pomýliť mladé ženy a páry, ktoré na festivale hľadali povzbudenie k prehĺbeniu svojej katolíckej identity aj v oblasti prístupu k svojej plodnosti.

MUDr. Ivan Wallenfels, gynekologická ambulancia Gianna, n. o., Žilina/Považská Bystrica