Tento rok uplynie 45 rokov od apoštolskej cesty sv. Jána Pavla II. do USA.  Vtedy vo Washingtone pri slávení svätej omši povzbudil manželov k zodpovednému rodičovstvu slovami:

„Rozhodnutie o počte detí a obetách, ktoré je nutné pre ne priniesť, nesmie byť prijaté len z ohľadu na pohodlie a zachovanie pokojnej existencie. Keď budú (manželia) o tejto veci meditovať pred Bohom, z milosti prijatej zo sviatosti a vedení učením Cirkvi, nech si pripomenú, že je iste menej škodlivé uprieť deťom niektoré materiálne výhody, než ich ochudobniť   . . . . . (túto časť textu ukrýva 25 písmen osemsmerovky).

Svoju odpoveď môžete poslať do ústredia LPP mailom (). Tak ako minule, aj tento raz úspešných riešiteľov, ktorí najrýchlejšie pošlú správnu odpoveď, čaká malá odmena ☺.


OSEMSMEROVKA rodičovstvo

ÁNO, BABKA, BICYKEL, BLÍZKO, DETSKÝ, DOM, EVANJELIUM, EŠUS, FĽAŠA, HORY, HRADY, JASKYŇA, KAMARÁT, KÔL, LES, LETO, LIEK, LIETADLO, LOPTA, LOĎ, LÁSKA, MAMA, MORE, MÄTA, NÔŽ, OBED, ODPUSTENIE, PIESOK, PIN, PRSTEŇ, PRÁZDNINY, PYRAMÍDY, PÚŤ, RÁNO, SKALA, SLIEPKY, SMIECH, SMÚTOK, SOĽ, SPLAV, SRDCE, STAN, STROM, STUDŇA, TÁBOR, VARIČ, VÔL, VÝHĽAD, ZÁMKY

 

 

 

 

 

P.S. Vyriešenie minulej osemsmerovky: Iba v jednom jedinom prípade, keď už je v tom ☺.

Odmena – odznak nožičiek 10-týždňového počatého dieťaťa – za správnu odpoveď na minulú osemsmerovku putovala Soni, Radke, Stanke a dvom Zuzkám.
Zároveň ďakujeme pani Gabriele, ktorá sa vzdala svojej odmeny a napísala nám: „Nožičky už doma mám, (keďže aj my máme v nebi dvoch anjelikov). Budem rada, ak ich posuniete ďalej, nech potešia aj iného rýchleho lúštiteľa osemsmerovky ☺.“