Milí priatelia,

čo priať v tento radostný čas očakávania narodenia nášho Pána? Možno jednoducho, ale úprimne. Prajme si navzájom, aby sme sa všetci narodili do Vianoc.

vianocne prianie1Prajme si, aby sme sa narodili do pokory. Pokoru, ktorú mala Panna Mária, keď jej archanjel Gabriel zvestoval, že sa má stať Matkou Božieho Syna. Nech nám pokora Božej Matky pripomína, že nie vždy musíme mať pravdu, nie vždy musíme mať recept na všetky problémy, nie vždy musíme mať na všetko názor.

Prajme si, aby sme sa narodili do dôvery. Tak, ako Jozef a Mária dôverovali Bohu a neváhali zmeniť svoj život. Dôverujme viac Bohu, zložme mu svoje kríže a odovzdajme svoje trápenia. Nie vždy všetko musíme držať vo svojich rukách. Je tu Ten, ktorý je nad všetkým, obracajme sa k Nemu s vierou a nádejou.

Prajme si, aby sme sa narodili do porozumenia. Tak, ako Jozef porozumel skrze anjela, že má s láskou prijať Máriu. Porozumenie nám chýba. Odsúdenia je čoraz viac. Prajme si, aby tieto Vianoce v nás zasadili semienko porozumenia ku všetkým ľuďom, nielen k tým, s ktorými súhlasíme, ktorí sú pre nás blízki.

Prajme si, aby sme sa narodili do skromnosti. Nie do duchovnej, ale vonkajšej. Tak, ako sa malý Ježiš narodil do skromnosti. Nemusíme mať toľko výzdoby, darov, jedla, umyté okná či upečené koláče. Majme hlavne lásku. Veď práve ona tak veľmi chýba dnešnému svetu. Majme lásku k životu, lásku jeden k druhému, lásku k času, ktorý nám Pán doprial. Využime ho zmysluplne.

Milí vzácni priatelia, naroďme sa do Vianoc!

Zuzana Holosová