Používame cookies. +
David PrentisP. Helmut Prader, biskupský vikář v diecézi St.Pölten, Rakousko, píše Ve svém komentáři k dotazníku k Mimořádné biskupské synodě mj. že Německá biskupská konference nepodporuje organizaci Dr. Rötzera (INER), protože je ekumenická!!! http://kath.net/news/44435; 10.1.2014)

Je to možné? Vždyť všechno ekumenické se z katolické strany v dnešní době vřele podporuje, nebo ne?
 
Německá biskupská konference podporuje jinou organizaci, která toleruje používání bariérových metod v plodné době. INER, stejně jako LPP, nepřipouští tento přístup. Jak říkával Dr. Rötzer: „Když katolická církev něco učí, musí být možné podle toho i žít.“ INER je skutečně ekumenický. I když jsou členové převážně katolíci, je tam i významný počet evangelíků. Ve vedení organizace jsou

Čítať ďalej


     Přistěhovali jsme se ze Skotska s manželkou, čtyřmi dětmi a babičkou v létě 1991 do Kladna  s úkolem od mateřské organizace Ligy The Couple to Couple League International založit pobočku v tehdejším Československu. Překládali jsme a připravovali pro tisk četné základní texty Ligy a navazovali jsme kontakty. První kurz jsme měli v srpnu 1992 v Bánovcích nad Bebravou. Následodoval další kurz ve Zlíně a práce se rozběhla.

     Protože jsme mohli v prvních kurzech poskytovat účastníkům pouze základní informace o symptotermální metodě, potřebovali jsme doplňující texty. Nástrojem k tomu byl čtvrtletní členský bulletin Zprávy LPP, jehož první číslo vyšlo již v září 1992. Obsah

Čítať ďalej