Tom Bengston

Když se většina lidí dívá zpětně na svou pracovní kariéru, mohou se považovat za šťastné, pokud mělo alespoň několik lidí z jejich práce prospěch. John a Sheila Kippleyovi, zakladatelé Ligy pár páru, mezinárodní společnosti, se mohou dívat na uplynulých 33 let s vědomím, že pomohli stovkám tisíců lidí v různých částech světa žít podle vlastní víry a prohlubovat manželské vztahy. Kippleyovi vystoupili z Rady LPP v prosinci 2003 a zanechali po sobě s ničím nesrovnatelný odkaz hnutí pro PPR.

Roku 1971, právě 3 roky poté, co papež Pavel VI. vydal mezníkovou encykliku Humanae vitae, spojili se Kippleyovi s profesorem lékařské fakulty minnesotské univerzity, MUDr. Konaldem Premem, aby mohli učit manžele jak používat PPR. Od počátku kladli Kippleyovi důraz na trojkoncept: symptotermální metoda, ekologické kojení a tradiční křesťanská morálka v oblasti sexuality. První kurzy učili Kippleyovi ve farním kostele sv. Odelie v Shoreview, Minnesota, kde John v té době pracoval.

Víra a rodina byly dlouho v popředí zájmu manželů Kippleyových. Vzali se r. 1963. John získal magisterský titul v Institutu pro laickou teologii v Graduate Theological Union v Berkeley v Kalifornii. Byl překvapen negativní reakcí teologů na Humanae vitae a tak v r. 1968 napsal knihu Křesťan, úmluva a antikoncepce, v níž obhajoval učení církve.

„Jakmile byla kniha vydána, cítil jsem povinnost poskytnout lidem pomoc skrze PPR,“ vysvětlil John ve svém článku ve Family Foundations, časopise LPP, v roce 2001. „Ježíšova slova v Lk 11,46 jakoby mířila přímo na mne. Potvrdil jsem něco, co mnozí označovali za břemeno. Musel jsem udělat, co bylo v mých silách, abych lidem pomohl podle toho učení žít.“

Sheila, která získala vzdělání na Univerzitě státu Kalifornie v San Francisku, stala se na plný úvazek matkou postupně pěti dětem. Zájem o výzkum v oblasti kojení ji inspiroval k napsání knihy Kojení a návrat plodnosti po porodu, kterou vydala roku 1969.

Prostředí, z kterého vyšli, se ukázalo jako plodné pro formaci a růst LPP. Roku 1972 se přestěhovali do Cincinnati a rok nato vydali první vydání Umění přirozeného plánování rodičovství. Během dvou let vyškolili 10 učitelských párů, které naučily 2.000 párů symptotermální metodě PPR.

Mezinárodní činnost zahájila LPP v roce 1975, kdy odešel jeden americký pár z Virginie do Irska a získal pro práci učitele v Irsku a Anglii. Koncem 70. let oslovil Kippleyovi jiný pár, který se zúčastnil konference v New Yorku. Měli zájem propagovat metodu v Belgii, kde byli zaměstnáni na americké vojenské základně.

Do roku 1978 se známost práce manželů Kippleyových tak rozšířila, že se Lize dostalo uznání od Národní konference katolických biskupů v USA. V tomto roce také uspořádala Liga svou první celonárodní konferenci.

Do konce roku 2003 absolvovalo kurzy LPP 161.430 párů a bylo prodáno 374.000 výtisků UPPR. Kurzy LPP teď ročně projde 7.000 párů a do více než 28.000 domácností dochází časopis Family Foundations [v ČR a SR více než 600 výtisků bulletinu Zprávy LPP].

Během tří desítek let museli Kippleyovi a ostatní pracovníci velké rodiny LPP překonávat negativní stereotypy chápání PPR, které si někteří lidé stále pletou se starou kalendářní metodou. John Kippley našel však povzbuzení v církvi. V roce 2001 napsal v článku pro Family Foundations „Největší pramen naděje je pontifikát Jana Pavla II. … V prvních deseti letech svého pontifikátu se primárně zaměřil na církevní učení o lásce a sexualitě. To mělo dobrý dopad. Pravidelně slýchám, že kněží vysvěcení v posledních 10 letech jsou mnohem více v souladu s Humanae vitae než kněží vysvěcení v letech sedmdesátých a osmdesátých.

Čím dál tím více kněží zařazuje kurz LPP jako samozřejmou součást přípravy na manželství. To je velký pramen naděje.“

LPP pokračuje v práci, kterou Kippleyovi začali v 70. letech. V současné době působí ve 26 zemích světa. Dalších 11 zemí má kandidátské páry, které se školí na instruktory. V roce 2003 uspořádala LPP 1.484 kurzů, což je téměř o 200 víc než roku 2002.

Roku 1990 byli John a Sheila, jako zakladatelé LPP, vyznamenáni za vynikající úspěch Institutem Wethersfield, organizací, která podporuje Katolickou církev v USA studiem křesťanské kultury. „Sheila a já jsme jen symboly této organizace,“ řekl John Kippley, když přebíral uznání. „Přijímáme tuto poctu jménem všech dobrovolných učitelských párů a zástupců, bez nichž by organizace nemohla existovat.“

„Přirozené plánování rodičovství má v Kippleyových své největší přeborníky a šiřitele,“ poznamenal profesor Ralph McInerny při předávání ocenění. „V příznivých i nepříznivých situacích, v dobách plodných i neplodných, šířili Kippleyovi dobrou zprávu a zaslouží si tak vděčnost, obdiv a úctu mnohých.“

Dále McInerny pokračoval: „V době, kdy je v církvi velký zmatek v otázkách sexuální morálky a manželství, čeká mnoho úkolů. Je třeba obhajovat církevní učení slovem i v tisku, a Kippleyovi to dělají. Je třeba vyvracet argumenty disidentů a Kippleyovi to dělají. Ale nic nepotírá zlo tak jako dobro a právě svým vytrvalým šířením PPR – metody, o které disent odmítá diskutovat – prokázali John a Sheila církvi a své zemi tu největší službu.“

Tom Bengston je členem Rady LPP. Se svou ženou Susan je od roku 1990 zástupcem LPP.

[Family Foundations, Volume XXX, Number 6, květen-červen 2004, str. 6n.]