V lednu jsem v e-mailu objevila úžasné svědectví jednoho manželského páru, který se před nedávnou dobou účastnil kurzu PPR. Dopisy přišly dva, manželé se rozhodli napsat každý sám za sebe. Jsem ráda, že máme svolení je zveřejnit (Strasti a slasti v manželské intimitě a Proč jsem si vybral zdrženlivost?) a můžeme tak dát nahlédnout do srdce ženy i muže ve chvíli, kdy intimní život není úplně snadný.

Znovu jsem si díky tomuto páru mohla uvědomit, jak důležitá je na naší životní cestě pravdivost, poctivé hledání Boží vůle, pokora uznat vlastní slabost, nezištná sebedarující láska a důvěra v Boží blízkost a pomoc. Rozhodnutí pro správnou cestu, i když nebývá snadná, není

Čítať ďalej


Aj my v LPP registrujeme, že spolu s dobou sa mení aj situácia a plodnosť klesá. Stále viac sa na nás obracajú páry s otázkou, ako dosiahnuť počatie dieťatka. Ak bolo kedysi pred viac ako 100 rokmi bežné, že v dvadsiatke sa ženy stávali matkami, dnes je to inak – vek sa posúva. Nechcem tu teraz rozoberať príčiny a vplyv doby, ani to, že úmerne s vekom klesá aj plodnosť. Keď však nejaká žena nadhodí otázku, či byť matkou aj po tej hranici 40. narodenín, stretne sa s rôznymi názormi. Aj ja som pred pár rokmi, keď sa mi štyridsiatka blížila, rozmýšľala, uvažovala, hľadala odpovede na otázky, ktoré mi vírili hlavou. 

V podstate

Čítať ďalej


vďačnosť zNa začátku každého roku nás v ústředí LPP čeká vždy pár administrativních povinností – účetnictví, inventura materiálů, ale také „inventura“ naší práce za uplynulý rok. Zatímco administrativa je tak trochu nutné zlo, při sestavování zprávy o činnosti se mi vybavuje spousta setkání, rozhovorů, e-mailů… Radosti, očekávání i obavy mnoha snoubeneckých párů, které se na společnou cestu teprve vydají. Doprovázení těch, kteří se z nějakého důvodu nemohli zúčastnit kurzu – radost z toho, jak jsou s každým dalším záznamem jistější ve vyhodnocení svých cyklů. Složité životní nebo zdravotní okolnosti, které řeší spousta manželů. Opakovaná ujištění, že antikoncepce a asistovaná reprodukce nevyřeší těžkosti, které mnohé trápí, že je třeba hledat skutečná řešení a skutečnou pomoc, i když to možná bude stát víc úsilí a osobní angažovanosti.

Veliká

Čítať ďalej


17. 7.2017 se konalo zasedání Rady LPPČR. Rada LPP zasedá nejméně jednou za rok; často jde o formální administrativní záležitosti. Letos ale byla poněkud jiná situace: skončilo totiž pětileté volební období předsednictví a bylo nutné zvolit nového předsedu. Rozhodl jsem se, že na tuto funkci již nebudu kandidovat. Jistě bych býval mohl nějak pokračovat, ale je mi nyní 77 let. V takovém věku člověk vůbec neví, jestli bude žít dalších pět let, anebo jestli se nestane mezitím neschopným.

Aby nějaká organizace vůbec pokračovala, musí počítat se stálým procesem obnovování, aby byla prospěšná ve společnosti i v církvi. Leccos se

Čítať ďalej


           V červnu jsme s manželkou obdrželi  dopis od  České biskupské konference s pozvánkou na slavnostní mši svatou na Velehradu v úterý, 5. července, kde nám měla být udělena pamětní medaile „za službu ve prospěch dobra, zvláště za aktivní službu v oblasti přirozeného plánování rodiny na základě učení církve“. Byli jsme velmi překvapeni a pochopitelně potěšeni touto poctou. Pozvání jsme s radostí přijali a převzali medaili a certifikát na konci slavnostní mše svaté.

     Samozřejmě nepatří toto vyznamenání pouze nám, ale všem našim instruktorům a jiným spolupracovníkům, bez nich by Liga nemohla konat svou službu v

Čítať ďalej