Používame cookies. +

     V priebehu uplynulého roka Ligu týmto spôsobom podporilo 56 osôb/rodín, ktoré zasielaním čiastok od 2€ vyššie poskladali mesačne sumu umožňujúcu udržať financovanie jedného plného pracovného úväzku, nevyhnutného pre zabezpečovanie administratívy občianskeho združenia, mailovej a telefonic-kej komunikácie smerovanej na ústredie LPP, služieb, ktoré poskytujeme verejnosti, ako aj interné aktivity združenia, ako je príprava nových a priebežné vzdelávanie súčasných lektorov STM.

Číslo účtu LPP, ktorý je vedný vo Fio banke je SK97 8330 0000 0024 0104 9920

     Sme úprimne vďační za každého, kto sa rozhodne pripojiť k tejto forme podpory, aj keď by to bolo len pár eur

Čítať ďalej


17. 7.2017 se konalo zasedání Rady LPPČR. Rada LPP zasedá nejméně jednou za rok; často jde o formální administrativní záležitosti. Letos ale byla poněkud jiná situace: skončilo totiž pětileté volební období předsednictví a bylo nutné zvolit nového předsedu. Rozhodl jsem se, že na tuto funkci již nebudu kandidovat. Jistě bych býval mohl nějak pokračovat, ale je mi nyní 77 let. V takovém věku člověk vůbec neví, jestli bude žít dalších pět let, anebo jestli se nestane mezitím neschopným.

Aby nějaká organizace vůbec pokračovala, musí počítat se stálým procesem obnovování, aby byla prospěšná ve společnosti i v církvi. Leccos se

Čítať ďalej


           V červnu jsme s manželkou obdrželi  dopis od  České biskupské konference s pozvánkou na slavnostní mši svatou na Velehradu v úterý, 5. července, kde nám měla být udělena pamětní medaile „za službu ve prospěch dobra, zvláště za aktivní službu v oblasti přirozeného plánování rodiny na základě učení církve“. Byli jsme velmi překvapeni a pochopitelně potěšeni touto poctou. Pozvání jsme s radostí přijali a převzali medaili a certifikát na konci slavnostní mše svaté.

     Samozřejmě nepatří toto vyznamenání pouze nám, ale všem našim instruktorům a jiným spolupracovníkům, bez nich by Liga nemohla konat svou službu v

Čítať ďalej


Za stolom – prvý slovenský on-line magazín venovaný špeciálne kresťanským rodinám.
Občianske združenie Slovenská asociácia kresťanských rodín (SAKRO) s ktorým Liga pár páru nadviazala koncom minulého roka spoluprácu, spustilo koncom apríla webovú stránku zastolom.sk. Jej cieľom je sprevádzať rodiny na ceste viery a vyplniť tak prázdne miesto medzi súčasnými slovenskými portálmi. Čitatelia na stránke, ktorej mottom je myšlienka: „…keď Boh má miesto za rodinným stolom“ nájdu články zamerané na manželstvo a výchovu detí z teologického a psychologického pohľadu, svedectvá, rozhovory aj recenzie. Z pravidelných rubrík ide o témy: manželská spiritualita, manželská komunikácia, teológia tela, láska a plodnosť, výzvy manželstva (bezdetnosť, rozvod, nesviatostné manželstvo), materstvo, otcovstvo, výchova detí ku viere, slávenie sviatkov

Čítať ďalej


V nedeľu 20.októbra  sa uskutočnil avizovaný benefičný koncert Naživo za život, ktorý zaplnil farský kostol sv. Michala v Zlatých Moravciach. Krásny umelecký zážitok, spevácke a hudobnícke výkony mladých umelcov potešili každého, kto sa ho zúčastnil.

Liga pár páru ďakuje všetkým, ktorí iniciovali tento projekt, zrealizovali ho ako aj tým, ktorí prispeli finančnými prostriedkami na podporu pro life aktivít Ligy pár páru.

Výťažok benefície bol 219,06€. 

Ďakujeme 

Čítať ďalej