Slovom, ktorým Sväté písmo často oslovuje svojich čitateľov, chcem začať moje spomínanie na roky pôsobenia Ligy pár páru na Slovensku pri príležitosti vydania 150. čísla ligového bulletinu.

Sú to roky, v ktorých Boh cez tých, ktorí sa dali pozvať do tohto jeho diela, robil, robí a iste aj naďalej bude veľa robiť pre svoje milované deti.

Moje prvé zoznámenie sa s Ligou sa udialo na Medzinárodnom kongrese o humanizácii modernej zdravotníckej starostlivosti v apríli 1991 v Bratislave. Vystúpili na ňom velikáni duchovného života, ako napríklad kardinál Jozef Tomko, i medicínskeho sveta, ako francúzsky profesor Jérôme Lejeune. Svedectvo o činnosti Ligy vo svete predniesli aj manželia Prentisovci. Šťastnou náhodou som sa na kongrese aj osobne stretla s pani Prentisovou, poprosila ju o kontakt a o rok a pol, v auguste 1992, sa uskutočnil u nás v Bánovciach nad Bebravou prvý kurz symptotermálnej metódy na Slovensku podľa metodiky LPP. O pár dní v septembri vyšlo prvé číslo ligového bulletinu, ktorý mal vtedy názov ZPRÁVY. Na kurze sa zúčastnili aj ľudia z iných miest Slovenska, a tak vďaka doktorke Pešekovej sa na jeseň toho istého roku uskutočnil kurz STM v Zlatých Moravciach, na ktorom boli ako účastníci aj manželia Predáčovci. Od ich vyškolenia za lektorský pár LPP sa postupne začala intenzívne rozvíjať práca LPP a povedomie o symptotermálnej metóde.

Pre mňa osobne znamenalo stretnutie s LPP veľmi veľa. Mala som síce už 40 rokov a 4 deti, ale o prirodzené plánovanie rodičovstva som sa zaujímala podstatne skôr. Do minulého roka som pracovala ako lekárnička, kde mi formácia Ligy pár páru pomohla aj vo vzťahu k pacientom. Predovšetkým pri problémoch s užívaním liekov, ktorými si chceli riešiť svoju plodnosť. Bohužiaľ, často nie plodnosť ako Boží dar.

Na záver by som chcela poďakovať predovšetkým Prozreteľnosti, ktorá mi umožnila zapojiť sa na začiatku pôsobenia LPP na Slovensku. Ďakujem aj tým, ktorí toto dielo nesú na svojich pleciach, predovšetkým manželom Predáčovcom, Košťálovcom a ich mnohým spolupracovníkom.

PharmDr. Zdeňka Šandriková