KTO JE SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV? 

Správcom osobných údajov webstránky www.lpp.sk je
Liga pár páru v Slovenskej republike
Slovenskej armády 15
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 37968122

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Pokiaľ sa na nás budete chcieť v priebehu spracúvania obrátiť, môžete nás kontaktovať e-mailom: alebo na tel. čísle: 0908 722 055.

VYHLÁSENIE

Vyhlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou – zákonom č. 18/2018 Z.z. a GDPR, t. j.:

  • vaše osobné údaje budem spracúvať len v prípade, ak disponujem primeraným právnym základom, a to predovšetkým udelením súhlasu, plnením zmluvy

Čítať ďalej