Používame cookies. +

Titulka zborník HV 2018     Na přelomu roku vyšel sborník věnovaný encyklice Humanae vitae.

    Shrnuje nejen příspěvky z konference, ale má také obsáhlou přílohu, kterou sestavil otec Karel Skočovský. Její součástí je překlad encykliky z r. 2014, souhrn literatury věnované antikoncepci a odpovědnému rodičovství z pohledu katolické církve a přehled aktuálního výzkumu v oblasti přirozeného plánování rodičovství od r. 2000.
    Příloha také zahrnuje části některých církevních dokumentů, které se tématu odpovědného rodičovství věnují a promluvy papežů, především Pavla VI., které s vydáním encykliky souvisí. Mnohé z těchto promluv vycházejí v českém jazyce poprvé.

     Myslím, že se

Čítať ďalej


vikend s LPP v Rodinkove

Liga pár páru v spolupráci s Domom prijatia pre rodiny Rodinkovom v Belušských Slatinách pripravuje na záver Národného týždňa manželstva v termíne od 15.2 do 17.2.2019 víkendový kurz symptotermálnej metódy porozumenia plodnosti rozšírený oproti klasickým kurzom o hlbšie porozumenie sexuálnej intimity v manželstve prednáškami Vzťahová fyzika v sexuálnej intimite ... aby rozdielnosť nerozdeľovala a Mravné nie je neerotické, diskusie a svedectvá zo života prítomných lektorských párov.

Program je pripravený nielen pre manželské a snúbenecké páry, ktoré sa chcú naučiť porozumieť svojej plodnosti a praktizovať STM, teda začiatočníkov, ale pamätali sme aj na tých, ktorí už kurz STM absolvovali a uvítali by

Čítať ďalej


     HV 1

 Kolem tří set účastníků z České a Slovenské republiky se sešlo předposlední říjnový víkend na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži na konferenci věnované 50. výročí vydání encykliky Humanae vitae sv. Pavla VI.  

    Sobotní den jsme zahájili mší svatou, kterou sloužil otec biskup Josef Nuzík. Dopolední blok přednášek byl zaměřen na dobu a okolnosti vzniku encykliky a na její poselství.  Odpoledne jsme se společně s přednášejícími zamýšleli nad výzvami sv. Pavla VI. pro politiky, lékaře, zdravotníky, manželské páry i kněze. Měli jsme možnost uvědomit si, kolik dobrého již bylo jako odpověď na tyto výzvy vykonáno, i to, že zůstávají velmi aktuální i v dnešní době a jsou adresovány

Čítať ďalej


Plodnost a liekyPríznaky plodnosti, podľa ktorých sa riadia pri určovaní plodných a neplodných dní cyklu užívatelia prirodzených metód, ako aj samotná plodnosť ženy či muža môže byť ovplyvňovaná užívaním niektorých druhov liekov. Písali sme o tom v novembri minulého roka v 126. čísle bulletinu Noviny z rodiny LPP v článku Vplyv liekov na príznaky plodnosti. Spracovali a dali sme na webstránku na stiahnutie excelovskú tabuľku s rovnomenným názvom. V predchádzajúcich týždňoch vytvoril z tejto tabuľky Štefan Schindler komfortnú a užívateľsky príjemnú mobilnú aplikáciu, ktorá ponúka prehľad účinkov a vplyvov jednotlivých liekov na plodnosť podľa typu zdravotného problému a názvu lieku alebo účinnej

Čítať ďalej