Používame cookies. +
Na kurz sa môžete prihlásiť vyplnením prihlášky.

On-line kurz STM zameraný na pomoc pri dosiahnutí tehotenstva tvoria dve na seba nadväzujúce stretnutia z ktorých každé trvá cca 2 hodiny.

Obsahom prvého stretnutia kurzu je:

  • vysvetlenie fyziologických zákonitostí ľudskej plodnosti a priebeh menštruačného cyklu ženy
  • vysvetlenie vplyvu ženských hormónov menštruačného cyklu na zmeny jednotlivých príznakov plodnosti (bazálnej teploty, hlienu krčka maternice, a krčka maternice) v priebehu menštruačného cyklu ženy
  • pozorovanie, zaznamenávanie a vyhodnocovanie príznakov plodnosti
  • určenie plodného optima v cykle
  • individuálne poradenstvo

Obsahom druhého stretnutia kurzu je:

  • "Mýtus 28 dňového cyklu "
  • najčastejšie príčiny neúspešnej snahy o dosiahnutie tehotenstva a svojpomocné stratégie
  • (ne)plodnosť na strane muža
  • morálno-etický rozmer snahy o dosiahnutie počatia
  • individuálne poradenstvo

Organizačné záležitosti

Čítať ďalej


Nie je to tak dávno, čo som dostala v reakcii na svoju odpoveď otázku, kto ma (nás – LPP) vlastne poveril, aby sme ľuďom tlmočili učenie Cirkvi. Presnejšie, pisateľ sa pýtal, či máme povolenie Cirkvi odpovedať ľuďom na ich otázky a či to, čo hovoríme, je Cirkvou dané a záväzné.
Hm. Naozaj zaujímavá otázka.

Do služby LPP sme sa všetci zapojili dobrovoľne. Nikto nás priamo nepoveril – resp. neviem o tom, žeby niekto z našich biskupov povedal: pracujte na tom, aby manželia a snúbenci poznali učenie Cirkvi, a ako odpoveď na toto poverenie by vzniklo združenie či organizácia podobná Lige pár páru. A predsa sme tu – nielen LPP, ale aj ďalšie združenia, ktoré šíria,

Čítať ďalej


Je večer, svätého Jozefa. Tak si tento deň užívam, aj ako žena. Pretože je také úžasné vidieť svätca, ktorý bol skutočným manželom a otcom, mužom a robotníkom… A hlavne: mužom na pravom mieste. Takým, ktorý bral Máriu, svoju manželku, vážne s celým jej „ja“. A to napriek všetkým škrtom jeho predstáv o tom, ako si budú žiť, koľko budú mať detí a… však to možno poznáte aj vy.
     Dnes som tak znovu uvažovala nad dvoma riadkami evanjelia tohto sviatku. Provokatívnymi vetami, ktoré však v Jozefovom prevedení znamenali jasný postoj – a skvelý výsledok nielen pre neho, nielen pre Máriu, ale aj pre nás teraz a pre vás, drahí muži, aj dnes. Pretože, tie provokácie

Čítať ďalej


144.8.1Milí priatelia, členovia LPP, sympatizanti, dobrodinci,

rovnako ako po minulé roky, tak aj teraz s prvým číslom nášho bulletinu v novom kalendárnom roku sa obraciame na vás s prosbou o finančnú podporu pre Ligu pár páru a jej aktivity. Ako viete, nie sme podnikateľským subjektom, ani naše aktivity nie sú komerčného charakteru, pretože máme záujem, aby služby, ktoré poskytujeme (kurzy, poradenstvo, prednášky ), boli dostupné širokej verejnosti.

Vďaka doterajšej finančnej podpore (k 31. 12. 2020 podporovalo Ligu pár páru pravidelným mesačným príspevkom od 2,00 € vyššie 58 osôb), mohla Liga zaplatiť prácu jedného človeka na plný pracovný úväzok, a tak nielen zabezpečiť vedenie zákonmi predpísanej agendy

Čítať ďalej


Infolist pre podporovateľov LPP za II. polrok r. 2020

Milí priatelia a podporovatelia Ligy pár páru,

možno Vám udrel do očí dátum listu, ktorý držíte v rukách. 27. december bol dátum, kedy som finalizoval tak ako po minulé roky infolist, avšak dokončil som ho až teraz, s odstupom niekoľkých týždňov, nakoľko ochoreniu Covid 19 sme sa nevyhli ani my. A hoci už máme prvé týždne nového kalendárneho roka za sebou, verím, že si so záujmom prečítate prehľad našej práce ako aj ostatných lektorských párov a poradkýň za 2. polrok.

V letných mesiacoch po uvoľnení opatrení sme sa s radosťou stretli s účastníkmi kurzov, ktoré sa začali ešte

Čítať ďalej