Používame cookies. +
Na kurz sa môžete prihlásiť vyplnením prihlášky.

150.15V rámci prednášky, ktorá zvyčajne trvá cca 60 minút  zaznejú odpovede na otázky ako napr.

- čo je to manželská povinnosť?

- je nedôverou voči Bohu chcieť si naplánovať vhodné rozostupy medzi deťmi?

- aký je rozdiel medzi metódami PPR a antikoncepciou, keď chcú manželia zodpovedne pristupovať k rodičovstvu?

-sú prirodzené metódy naozaj prirodzené, keď sa musí človek zriekať sexu práve vtedy, keď má naň najväčšiu chuť?

Po prednáškovej časti bude  vytvorený priestor aj  na kladenie otázok a diskusiu

 Lektori prednášky: Mária a Imrich Schindlerovci

Organizačné záležitosti a administrácia

Na prednášku  je potrebné prihlásiť sa vopred, aby vám mohol lektorský pár zaslať

Čítať ďalej


Na kurz sa môžete prihlásiť vyplnením prihlášky.

150.16Obsahom on-line prednášky, ktorá vrátane záverečnej diskusie a odpovedí na položené otázky zvyčajne trvá  90  -120 minút  a je:

  • priblíženie si obdobia perimenopauzy, zmien, ktoré nastávajú na hormonálnej úrovni, ako ovplyvňujú menštruačný cyklus ženy a ako sa prejavujú navonok
  • nepríjemnosti a komplikácie sprevádzajúce obdobie prechodu a ako ich riešiť svojpomocou
  • ako využiť symptotermálnu metódu v tomto období pri predchádzaní tehotenstvu
  • ako v tomto období zvýšiť šancu na počatie, ak sa snažíte dosiahnuť tehotenstvo
  • napĺňanie potrieb manželského partnera v tomto období a manželská telesná intimita
  • individuálne poradenstvo

Lektori prednášky: Jozef a Simonka Predáčovci

Organizačné záležitosti a administrácia

Na prednášku  je potrebné prihlásiť sa vopred, aby vám mohol lektorský pár

Čítať ďalej


úvodný
Ja som chcel iba žiť a vidieť svetlo sveta,

som nenarodený syn, som nežiadúce dieťa.
Nikdy som nekričal: Neľúbte sa už viacej!,
Boh im mňa daroval, tak žijem dva mesiace.
Či im srdcia pohol plač odsúdených detí,
veď či som za to mohol, že by som bol tretí už tretí?

Dať si to zobrať. Tak vraždu nazývajú
a vrahom v bielom sa ľudia ukláňajú. 
A ktože si to zodpovie pred Bohom,
že lono mamy je mi kolískou i hrobom?
Ako vysvetlíš žene, nehodno jej riecť, mama,
že s výčitkami v duchu zhrýzať sa bude sama.

Tak som chcel vidieť slnko, počuť jak slávik spieva,
veď z mamičkinej krvi sa do mňa život

Čítať ďalej


Milí priatelia, členovia LPP, sympatizanti, dobrodinci,

rovnako ako po minulé roky, tak aj teraz v prvý mesiac nového kalendárneho roka sa obraciame na vás s prosbou o finančnú podporu LPP a jej aktivít.

Naša služba šírenia manželskej čistoty a pomoci pri jej praktizovaní je veľmi špecifická. Žiadne masovky, žiaden produkt, po ktorom každý automaticky siaha, zaplatí a má ho bez namáhania, ale poctivé a nezriedka náročné hľadanie odpovedí, ako autenticky žiť dar sexuality a milovať svojho manželského partnera tak, ako sme mu to sľúbili vyslovením manželského sľubu.

Víziou zakladateľov Ligy bolo pomáhať všetkým, ktorí sa rozhodnú pre tento životný štýl tak, aby služba, ktorú ponúkame, bola dostupná širokej verejnosti, nielen párom, ktoré si

Čítať ďalej