S radosťou oznamujeme, že po úspešnom zvládnutí odborného vzdelávania ukončenom záverečným osobným pohovorom (pre koronavírus absolvovanom po prvýkrát prostredníctvom online videokonferencie) získali certifikát lektorov STM Ligy pár páru manželia Pavol a Zuzka Holosovci z Budče pri Zvolene.


Holosovci PZZuzka je učiteľka, ktorá miluje prácu s deťmi, a Paľko, ktorého vždy fascinovali stroje, je vývojový inžinier. Majú dve detičky – osemročného Sebastiánka a ročného Krištofka. V júni tohto roka oslávia 11. výročie spoločného manželského života. O svojej ceste k LPP hovoria, že bola náročná, ale zároveň veľmi krásna. (Viac v článku Most, ktorý spojil naše rozdielne svety) 
Tešíme sa z ich nadšenia pre PPR a túžby pomáhať aj ďalším párom hľadať krásu, zmysel a napĺňanie

Čítať ďalej


Komunita aktívne slúžiacich lektorov Ligy sa opäť rozrástla. V priebehu augusta /srpna úspešne ukončili odborné školenie Ligy pár páru Mária Halušková z hornooravskej obce Hruštín, ktorá sa bude angažovať ako poradkyňa LPP a manželia Javůrkovi z Ústí nad Orlicí, ktorí budú pôsobiť ako učiteľský pár. V krátkosti vám ich predstavujeme.

Mária Halušková  

Mária má 32 rokov a pochádza z Hruštína. Vyštudovala učiteľstvo na fakulte prírodných vied UMB v Banskej Bystrici a  rok a pol pracovala ako učiteľka biológie a chémie na gymnáziu v Dolnom Kubíne. Po 18 mesiacoch vystriedala učiteľstvo za materstvo. 


HaluskovciSpolu s manželom Martinom vychovávajú troch synov – Jurka (6r.),  Maťka (3r.) a Miška (1r).
K symptotermálnej metóde sa prvýkrát dostala počas

Čítať ďalej


(rozhovor Adama a Radky Prentisovych s lektorským párem Laďou a Maruškou Kolčavovými, část 1.)

Máte sedm dětí. S jakým očekáváním jste vstupovali do manželství?

Kolčavovi final 2Lad’a: Já pocházím z takové „typické“ socialistické rodinky – tří dětí. Takže když jsem si namluvil Mařenku, která je z pěti dětí, táta mě varoval: „Bacha, kamaráde, ta je z órodnyho rodo.“ (Doma se mluvilo hanácky.) Protože jsem byl nejmladší a nejvíc v opozici konzervativním názorům rodičů, tak to byla samozřejmě pro mě výzva, protože jsem byl (a stále jsem) do Mařenky zamilován úplně „šíleně“. Takže jsem cítil, a v podvědomí tak trochu věděl, že u našich společně plánovaných čtyř dětí asi nezůstane.☺

Marie: Vždycky

Čítať ďalej


rozhovor s lektorským párem Laďou a Maruškou Kolčavovými, část 2.

162 3Jak reaguje okolí a jak se s tím vnitřně vypořádat?

Marie: Nu, reakce jsou. Někdy se pak dost těžko odpouští ty drsné, negativní. Ale naučila jsem se je brát s nadhledem. Například: „Proboha, to nemáte žádné problémy?“ (Čekali jsme, myslím, šesté.) „Ale jo, jeden máme, už se nám nelíbí žádná další jména, tak asi dáme Františka II.“ Sama v sobě jsem se musela rozhodnout, když měl někdo kolem mě problém s naší rozrůstající se rodinou: „Já se budu radovat, ostatní ať naříkají nebo nadávají, když to jinak neumí.“ Nebo komentář: „Vy se furt školíte, až jste z toho

Čítať ďalej


most

Naše cesty sa napriek rozdielnosti prostredí, z ktorých pochádzame, spojili. A možno práve to vnieslo do nášho života novú hodnotu a inú optiku, akou sme sa doposiaľ obaja pozerali na svet. Ja pochádzam z liberálnej rodiny, kde bolo všetko dovolené. Nediskutovalo sa o ničom. Deti si mohli predsa všetko nájsť v časopisoch... Kresťanstvo v rodine bolo o občasnom nedeľnom chodení do kostola. To znamená, že hodnoty vyplývajúce z neho nemali absolútne žiadne miesto v živote rodiny. Skôr to bolo pociťované ako príťaž. Veď nech má stará mama radosť. A keď sa v kostole v nedeľu sedelo, tú radosť mala.... Ostatné veci neprekážali, hlavne, že sa sedí....A ľudia videli, že sa chodí do kostola.

Čítať ďalej