163.1Vedeli by ste k niekomu priradiť pomenovanie „väzeň povolania“? Vincentín Ondrej Skočík, kňaz slovenského misijného tímu, hovoril, že týmto názvom je označovaný starozákonný prorok Jeremiáš. Nie však preto, že sa najprv vzpieral povolaniu proroka, ale pre posolstvo, ktoré hlásal v mene Boha. V rozhovore pre vás, čitateľov Novín z rodiny LPP, prirovnal službu lektorov Ligy práve službe proroka Jeremiáša, pretože vníma, že mnohí ľudia dneška si zvykli žiť pohodlne, nevedia si niečo odoprieť, zaprieť sa, čakať a LPP prichádza s niečím, čo človeka „obmedzuje“ alebo nedovoľuje mu vždy mať všetko a hneď.

„Prichádzať s posolstvom, ktoré aj mnohí veriaci neuznávajú alebo nepraktizujú, je náročné a môže človeka znechutiť, keď ho druhí neprijímajú. Ešteže to nie je ani ľudský výmysel, ani Cirkev to nikde neobjavila, ale toto posolstvo je čisto Božie, vychádzajúce z prirodzenosti života, a jedine v tomto poriadku môže človek byť spokojný a šťastný. Je úžasné, že Boh vždy posiela poslov pravdy, ktorí hovoria, ako to je aj v tejto dôležitej oblasti manželského spolužitia.“

Milí priatelia, veríme, že aj niektorí z vás, ktorí čítate tieto riadky, ste poslami pravdy, ako bol prorok Jeremiáš. Pozývame vás pridať sa k nám.

Lektori LPP – manželské páry alebo ženy, ktoré sa angažujú ako poradkyne LPP, sú dobrovoľníci, ktorých služba nie je zvlášť náročná na čas. Po vyškolení, ktoré je bezplatné, sa očakáva, že aspoň raz za rok budú lektorovať kurz symptotermálnej metódy – buď on-line, alebo prezenčne (v mieste svojho bydliska alebo tam, kam sa sami rozhodnú vycestovať) a v prípade potreby a podľa svojich možností sa zapoja do snúbeneckých príprav.

Lektori aj so svojimi rodinami sa raz do roka stretávajú na spoločnom víkende, ktorého program zahŕňa čas nielen na vzdelávanie, ale aj na výmenu skúseností, oddych a osobné rozhovory. Pre deti je počas víkendu pripravený samostatný program.

Milí priatelia, pozývame vás medzi nás. Bližšie informácie vám radi poskytneme na telefónnom čísle 0908 722 055 alebo na emailovej adrese . Pridajte sa k nám!

Jozef a Simona Predáčovci, ústredie LPPv SR