2 percentápre r.2024 obrázok na webMilí priatelia, návštevníci webstránky Ligy pár páru,
vstúpili sme do 32. roku aktivít Ligy pár páru na Slovensko. Vďaka vyškoleným certifikovaným lektorským párom a poradkyniam ako aj ľuďom, ktorí našu službu finančne podporujú, našli mnohí, ktorí sa na nás obrátili, pomoc a podporu. Stručný prehľad o aktivitách certifikovaných lektorských párov Ligy za predchádzajúci kalendárny rok nájdete TU.

2% z vašich už zaplatených daní nám môžete  efektívne pomáhať aj tento rok. Budeme radi a úprimne vďační, ak sa ich rozhodnete darovať Lige pár páru. Plánované projekty Ligy a použitie finančných príspevkov v r. 2024

Zviditeľniť LPP na Instagrame.                                             
• Prerobiť a modernizovať webstránku LPP a dizajnovo zjednotiť web, facebook a instagram.
• Aktualizovať výučbové prezentácie a učebné texty pre lektorov LPP, tak, aby boli v súlade so zmenami uvedenými v novej Príručke STM.
• Aktualizovať a rozšíriť Trenažér cyklov - internetovú cvičnú príručku.
• Urobiť upgrade testov a vzdelávacích materiálov pre páry, ktoré sa budú školiť na lektorov LPP.
• Zabezpečiť financovanie platu jednej osoby pracujúcej v ústredí LPP na plný úväzok a dvoch osôb s 30% úväzkom, ktoré vedú internetové poradne LPP. 

Aktuálnu predtlač tlačiv:  Potvrdenie, Vyhlásenie o poukázaní sumy s predvyplnenými údajmi Ligy pár páru a Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania si môžete stiahnúť tu: 
Dostupné súbory:
pdf-137 Tlačivo Vyhlásenie na poukázanie 2% HOT
Dátum-137pondelok, 02. január 2023, 20:54 Veľkosť-137 96.43 KB Stiahnúť-137 3 900 Stiahnuť
pdf-138 Potvrdenie o zaplatení dane na poukázanie 2% HOT
Dátum-138nedeľa, 01. január 2023, 20:57 Veľkosť-138 85.79 KB Stiahnúť-138 3 165 Stiahnuť
pdf-231 Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania HOT
Dátum-231pondelok, 22. január 2024, 20:47 Veľkosť-231 570.23 KB Stiahnúť-231 2 687 Stiahnuť


Čo je potrebné urobiť, ak chcete poukázať 2 (3%) ?

Ak ste zamestnanec a nepodávate si sám/sama daňové priznanie:
1. najneskôr do 15.2.2024  požiadajte svojho zamestnávateľa  o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov,
    a požiadajte ho, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
2. vpíšte potrebné údaje z tlačiva Potvrdenie do tlačiva Vyhlásenie
3. tlačivá Potvrdenie a Vyhlásenie doručte (osobne alebo poštou) najneskôr do 30.4.2024  daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

V prípade, že ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky pre nejakú organizáciu alebo viaceré organizácie spolu minimálne 40 hodín môžete poukázať namiesto dvoch percent 3 %. Pre poukázanie 3% je ale potrebné k tlačivám Potvrdenie  a Vyhlásenie doložiť aj Potvrdenie o vašej dobrovoľníckej práci na predpísanom tlačive, ktoré vám na vaše požiadanie vydá organizácia (organizácie) pre ktorú ste pracovali.

*** 
Ak ste fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie: 
vypočítajte si 2% (prípadne 3% ak ste pracovali ako dobrovoľník aspoň 40 hodín v r. 2023) z vami zaplatenej dane a vypíšte príslušné riadky v daňovom priznaní. Vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (tento rok to je do 2.4.) na Váš daňový úrad

Údaje LPP potrebné na poukázanie 2% do daňového priznania:

IČO/SID: 37968122
Obchodné meno (Názov): Liga pár páru v Slovenskej republike
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo:  Slovenskej armády 1719/15
            95301 Zlaté Moravce

***
 Ak ste právnická osoba  postup je obdobný až na to, že právnická osoba  môže poukázať len 1%. Vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (tento rok do 2.4.) na Váš daňový úrad .
(Ak chce právnická právnická osoba za rok 2023 darovať 2%, musí  do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane za rok 2023 darovať na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi) financie vo výške minimálne 0,5% z dane

Údaje LPP potrebné na poukázanie 2% do daňového priznania:
IČO/SID: 37968122
Obchodné meno (Názov): Liga pár páru v Slovenskej republike
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo:  Slovenskej armády 1719/15
            95301 Zlaté Moravce


Za Vašu ochotu podporiť LPP úprimne ďakujeme.