Používame cookies. +

     Hlavnou náplňou činnosti Ligy je organizovanie a lektorovanie kurzov symptotermálnej metódy rozpoznania plodnosti Plodnosť nie je problém, ale dar!
V prvých dvoch mesiacoch roka lektorské páry ukončili záverečnými stretnutiami kurzy v Považskej Bystrici, Brezne, Košiciach a Prešove. Nových štandardných kurzov tvorených tromi 2,5-hodinovými stretnutiami bolo za uplynulý rok celkom 18. Uskutočnili sa v Bratislave (3x), Trnave, Senici, Skalici, Beluši, Trenčíne, Žiline, Dolnom Kubíne, Zákamennom, Slovenskej Vsi, Prešove(2x), Košiciach(2x), Leviciach a Bánovciach nad Bebravou.
     K štandardnému formátu kurzu sme po prvýkrát zorganizovali v spolupráci s Rodinkovom – Domom prijatia pre rodiny v Belušských Slatinách víkendový kurz STM. Ten sa tešil veľkému záujmu a aj na základe vyjadrení zúčastnených párov sme sa rozhodli rozšíriť našu ponuku kurzov o tento formát. (Tento rok sa v Rodinkove uskutoční víkendový kurz od 8. do 10. mája.)
     Mimo rámca štandardného kurzu sa uskutočnil aj jeden jednodňový skrátený kurz STM, a to u saleziánov v Banskej Bystrici.
     Okrem už spomínaných typov kurzov sa v Zlatých Moravciach, Vaďovciach a v Kravanoch zrealizovali dokopy tri domáce kurzy STM, pretože pre malý počet záujemcov bolo efektívnejšie, aby sa stretnutia kurzu konali v domácnostiach lektorských párov.

     Trend v náraste pozývaní do služby k snúbencom pokračoval celý minulý rok, až do tej miery, že sme museli niektoré pozvania odmietnuť. Len pre ilustráciu: počas 26 týždňov prvého polroka lektorské páry a poradkyne Ligy absolvovali na 20 rôznych miestach 40 jednorazových prednášok venovaných problematike manželskej telesnej intimity a zodpovedného rodičovstva, dva páry slúžili na šiestich celovíkendových kurzoch prípravy do manželstva /v Zlatých Moravciach (2x) a v Oravskom centre mládeže v Ústí na Orave (2x)/ a jeden pár viedol v Trnave dva večerné kurzy- Večery spoznávania sa pre zaľúbených, z ktorých
mal každý päť stretnutí. V druhom polroku pribudlo ďalších 18 jednorazových stretnutí na jedenástich rôznych miestach Slovenska, dva celovíkendové kurzy a jeden večerný kurz prípravy snúbencov. Takže dokopy lektori LPP v rámci snúbeneckých príprav absolvovali 58 jednorazových prednášok na 33 rôznych miestach Slovenska, šesť celovíkendových kurzových príprav do manželstva a 3 celovečerné kurzy.

Iné prednáškové, lektorské a osvetové aktivity:
     Štyri lektorské páry Ligy sa zapojili do služby na ľudových misiách, kam nás pozvali pátri slovenského misijného tímu spoločnosti sv. Vincenta. Ich svedectvo o tom, ako sa im darí zvlád vaýť zvy spoločného manželského života a sžviťiasviatostné manželstvo, si mohli vypočuť veriaci v Huncovciach, Vojčiciach, Hronskom Beňadiku a Jankovciach.

     V prvom polroku lektori Ligy na základe pozvaní učiteľov stredných škôl mali možnosť prihovoriť sa študentom gymnázia sv. Cyrila a Metoda v Nitre a študentom Obchodnej akadémie v Zlatých Moravciach prednáškou Rozumieš reči svojho tela?

Ďalšie jednorazové prednášky s následnou diskusiou boli venované manželskej čistote, správnemu porozumeniu učenia Cirkvi o manželskej sexualite a praktizovaniu prirodzených metód. Celkom ich bolo v roku 2019 deväť:
- Sexualita, plodnosť a antikoncepcia: čo sú fámy a čo je verné učenie Cirkvi?
  (prednáška pre účastníkov diecéznej animátorskej školy v Nitre);
- STM – pomoc pre zodpovedné rodičovstvo a budovanie manželskej intímnej lásky
  (verejná prednáška v pastoračnom centre Levice – Rybníky);
- Sexualita ako milosť
  (prednáška pre vysokoškolákov a snúbenecké páry v UPC Pavla Straussa v Nitre v rámci cyklu Ars Amandi);
- Sexualita ako milosť
  (prednáška pre manželské páry zo spoločenstva Eben Ezer v Bratislave);
- Manželská čistota a neantikoncepčné metódy plánovaného rodičovstva
  (workshop na letnom stretnutí Kána pre manželov); 
- Byť za život na ulici aj v spálni
  (prednáška s diskusiou v rámci sprievodného programu Národného pochodu za život v Bratislave);
- Plodnosť a manželská intimita v období blížiaceho sa prechodu
  (prednáška v diskusiou pre manželov v Zákamennom);
- Ľudská plodnosť a orientácia v nej prostredníctvom metód plánovaného rodičovstva
  (prednáška s diskusiou v rámci formačného programu o ľudskej láske ZARUKY pre mladých z Fóra života, eRka, ZMM, ZKSM, Laury a Domky v Liptovskej Osade);
- Sexualita a jednota manželov
  (prednáška s diskusiou pre manželské páry z Dómskeho spoločenstva zameraná na objasnenie učenia Katolíckej cirkvi a praktizovanie prirodzených metód zodpovedného rodičovstva v Bratislave).

     S nárastom počtu kurzov a pozvaní na prednášky sa tešíme aj veľkému záujmu o poskytovanie mailového a /alebo telefonického poradenstva. Hoci máme podchytený presný počet otázok, ktoré prišli do jednotlivých internetových poradní prostredníctvom formuláru na webstránke LPP (etika - 111, gynekolog -132 a cyklus – 124), tieto čísla nevypovedajú presne o počte vybavených mailov. Vo väčšine prípadov maily, ktoré prídu cez formulár na položenie otázky, možno považovať iba za „štartovacie“. V mnohých prípadoch už ďalšia komunikácia prebieha telefonicky alebo elektronickou poštou.

Dlhodobým osobným poradenstvom lektori Ligy počas roka sprevádzali 50 osôb.

Záujem o publikácie a pomôcky pri praktizovaní STM z Ponuky na webstránke bol približne na takej istej úrovni ako v predchádzajúcich rokoch. V priebehu roka sme vybavili 528 mailových objednávok. 

K napĺňaniu poslania Ligy pár páru vo verejnom priestore prispeli aj osvetové aktivity: poradenstvo v rámci Národného týždňa manželstva v Prešove, prezentácia aktivít Ligy a poradenstvo na festivale Lumen a Dni rodiny v Trnave a v Košiciach, na dňoch farnosti v Humennom a v Bratislave na Trnávke, či rozhlasová reportáž z víkendového kurzu v Rodinkove a predstavenie Ligy pár páru a jej aktivít na vlnách rádia Lumen.

Toľko prehľad práce, ktorú sme v Lige mohli aj vďaka finančnej podpore viacerých z vás, ktorí čítate tieto riadky, zrealizovať. Ak by ste mali záujem o podrobnejšiu informáciu nielen o verejných aktivitách, ale aj ostatnej práci, súvisiacej s ďalšími projektami, na ktorých v priebehu roka pracujeme, radi vás budeme informovať. Každý, kto nás v minulom roku podporoval pravidelným mesačným príspevkom v ľubovoľnej výške alebo jednorazovým finančným darom, dostal k 30. 6. a k 31. 12. sumárnu polročnú správu, aby vedel, čo podporil, a mal možnosť sa slobodne rozhodnúť, či bude v podpore pokračovať. Rovnako to bude aj tento rok.

Vážime si vašu dôveru a priazeň a budeme sa aj naďalej snažiť dobré veci robiť dobre.

Ing Jozef Predáč, výkonný riaditeľ LPPvSR