Používame cookies. +

     HV 1

 Kolem tří set účastníků z České a Slovenské republiky se sešlo předposlední říjnový víkend na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži na konferenci věnované 50. výročí vydání encykliky Humanae vitae sv. Pavla VI.  

    Sobotní den jsme zahájili mší svatou, kterou sloužil otec biskup Josef Nuzík. Dopolední blok přednášek byl zaměřen na dobu a okolnosti vzniku encykliky a na její poselství.  Odpoledne jsme se společně s přednášejícími zamýšleli nad výzvami sv. Pavla VI. pro politiky, lékaře, zdravotníky, manželské páry i kněze. Měli jsme možnost uvědomit si, kolik dobrého již bylo jako odpověď na tyto výzvy vykonáno, i to, že zůstávají velmi aktuální i v dnešní době a jsou adresovány

Čítať ďalej


Plodnost a liekyPríznaky plodnosti, podľa ktorých sa riadia pri určovaní plodných a neplodných dní cyklu užívatelia prirodzených metód, ako aj samotná plodnosť ženy či muža môže byť ovplyvňovaná užívaním niektorých druhov liekov. Písali sme o tom v novembri minulého roka v 126. čísle bulletinu Noviny z rodiny LPP v článku Vplyv liekov na príznaky plodnosti. Spracovali a dali sme na webstránku na stiahnutie excelovskú tabuľku s rovnomenným názvom. V predchádzajúcich týždňoch vytvoril z tejto tabuľky Štefan Schindler komfortnú a užívateľsky príjemnú mobilnú aplikáciu, ktorá ponúka prehľad účinkov a vplyvov jednotlivých liekov na plodnosť podľa typu zdravotného problému a názvu lieku alebo účinnej

Čítať ďalej


(Nižšiešie uvedený text bol súčasťou modlitby so spevmi Taizé  na spoločnej česko-slovenskej  výročnej konferencii Ligy pár páru v Rodinkove 4.11.2017.)

Pane Ježišu Kriste, ty si povedal, že kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v tvojom mene, si medzi nimi. Si tu, teraz medzi nami a my ťa chceme chváliť, oslavovať a prosiť, dnes zvlášť za potreby a aktivity nášho spoločenstva Ligy pár páru.

1.Ďakujeme ti za všetkých, ktorí stáli pri zrode Ligy, aj za tých, ktorí v tomto diele pokračujú. Sme vďační, Pane, za Cirkev, ktorú si založil, aby nás ako Matka a Učiteľka v tvojom

Čítať ďalej


logo LPP SKKeď ste vzali do rúk toto v poradí už 130. číslo Novín z rodiny LPP alebo ste v priebehu letných mesiacov navštívili webstránku či facebook Ligy pár páru, pravdepodobne ste si všimli, že prišlo k jednej viditeľnej zmene. Po 27 rokoch od začiatku aktivít Ligy na území bývalého Československa sme pristúpili k zmene doposiaľ používaného loga LPP, ktorého vizuálnu podobu z roku 1971 sme prevzali od materskej organizácie CCLI.

Rozhodli sme sa pre logo, ktoré zodpovedá súčasnosti a grafickým stvárnením jasnejšie vystihuje poslanie Ligy pár páru. Zvýraznením písmen LPP v názve občianskeho združenia zachováva pôvodnú skratku, pod ktorou je Liga

Čítať ďalej


Tento príspevok je prepis infolistov za oba polroky r.2018, ktorými sme informovali pravidelných darcov Ligy o našich aktivitách.

* *

Milí priatelia,

každý rok v priebehu júla vám, našim podporovateľom, prinášame prehľad o našej práci z ústredia Ligy, ako aj o angažovanosti ostatných lektorských párov a poradkýň LPP za uplynulý polrok. S úprimnou vďačnosťou to robíme aj teraz.

1.) Kurzy symptotermálnej metódy rozpoznania plodnosti Plodnosť nie je problém, ale dar!

V prvom polroku sme lektorovali 4 nové kurzy:

  • Šulekovo (1. 2. , 15. 3. a 19. 4),
  • Plevník – Drienové (13. 3., 11. 5. a 1. 6.),

Čítať ďalej