Používame cookies. +

Víkend v Rodinkove 2021Liga pár páru v spolupráci s Domom prijatia pre rodiny Rodinkovom v Belušských Slatinách pripravuje cez Národný týždeň manželstva, konkrétne v termíne od 12. 2. do 14. 2. 2021  opäť víkendový kurz symptotermálnej metódy porozumenia plodnosti rozšírený oproti klasickým kurzom o hlbšie porozumenie sexuálnej intimity v manželstve prednáškami Vzťahová fyzika v sexuálnej intimite ... aby rozdielnosť nerozdeľovalaMravné nie je neerotické, diskusie a svedectvá zo života prítomných lektorských párov.

Program je pripravený nielen pre manželské a snúbenecké páry, ktoré sa chcú naučiť porozumieť svojej plodnosti a praktizovať STM, teda začiatočníkov, ale pamätali sme aj na tých, ktorí už kurz STM absolvovali a uvítali by oprášenie alebo prehĺbenie svojich poznatkov v špecifických situáciách, ako je návrat plodnosti po

Čítať ďalej


Zpráva, kterou jsme obdrželi 19. 11. 2019 od manželů Lukongovych.

manželia Lukongovi"Stále děkujeme Bohu a našim dárcům za přežití. Společenskopolitická krize ve dvou anglofonních krajích naší země za poslední tři roky výrazně zasáhla do naší práce. Mnoho měst i vesnic jsou jako opuštěné – žádné zemědělství, žádná doprava, únosy, mučení, zabíjení a hl vně žádná výuka na školách.

Začátek roku vypadal nadějně, ale od února do srpna bylo vše prakticky uzavřeno separatistickými milicemi (tzv. „ambáky“). Tyto potíže mj. způsobily, že mnoho našich lektorských párů bylo přesunuto v rámci své diecéze, anebo odsunuto úplně jinam. Pro zbývající je obtížné učit PPR. Uvědomili jsme si, že většina lektorských párů potřebuje také

Čítať ďalej


Druhý októbrový víkend sa v Dome prijatia v Rodinkove v Belušských Slatinách konala 25.výročná konferencia LPP. Na tomto formačno-vzdelávacom a spoločenskom stretnutí sa zúčastnilo celkom 24 lektorských párov (resp.lektorov) aj s rodinami - 13 zo Slovenska a 11 z Čiech a Moravy, čo bolo dokopy celkom 111 osôb. (Z tohto počtu bolo päťdesiat detí do 15 rokov.)

 V rámci programu sme sa venovali problematike neplodnosti, antikoncepcii, morálnej aj medicínskej stránke pri mimomaternicovom tehotenstve, využitiu prístrojovej techniky a pomoci informačných technológií pri praktizovaní prirodzených metód plánovaného rodičovstva. Bola predstavená beta verzia počítačovej aplikácie Trenažér cyklov, ktorú lektorské páry priamo na konferencii otestovali a učili sa s ňou pracovať. Párom, ktoré sa

Čítať ďalej


   obrúčky  Keď ideme na stretnutie so snúbencami, nevieme, koľkých ani koho budeme mať pred sebou. Bude ich 5 alebo 50 či 150 ako naposledy? Asi by bolo naivné domnievať sa, že všetci sú praktizujúci kresťania katolíci a sobášom v kostole chcú začať svoj spoločný život. Mnohí dnes už spolu žijú, majú dieťa alebo deti, spolu hospodária a až tak im nezáleží na tom, o čo vlastne vo sviatostnom manželstve ide. Ale nájdu sa aj výnimky – napríklad z tých cca 150 snúbencov pri otázke, kto z nich aspoň počul niečo o encyklike Humanae vitae, sa zdvihli asi 4 ruky.

A dvaja z nich dokonca encykliku čítali a vedia, o čom je.

     Ale prečo o nej hovoríme? Nebolo

Čítať ďalej


   Jak svědčí mnohé příběhy, které v bulletinu otiskujeme, žít pravdivě povolání k manželství a skutečně odpovědnému rodičovství často stojí velké úsilí. Také my, lektoři, potřebujeme nejen dobré vzdělání a formaci, ale také duchovní podporu. Velmi dobře si uvědomujeme, že naše schopnosti i síly mají své limity. Jsme jen „služebníci neužiteční“. Tím, kdo dává růst, je náš nebeský Otec, proto chceme naši práci svěřovat především Jemu. Pokud byste se chtěli připojit, je to možné vždy v neděli večer modlitbou desátku růžence (popř. jinou modlitbou dle vlastního výběru):
– za manžele, aby mohli stále hlouběji objevovat a žít krásu povolání, které obdrželi a stále více se stávali „tím, kým mají být“: společenstvím lásky a života
– za

Čítať ďalej