Používame cookies. +

(Nižšiešie uvedený text bol súčasťou modlitby so spevmi Taizé  na spoločnej česko-slovenskej  výročnej konferencii Ligy pár páru v Rodinkove 4.11.2017.)

Pane Ježišu Kriste, ty si povedal, že kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v tvojom mene, si medzi nimi. Si tu, teraz medzi nami a my ťa chceme chváliť, oslavovať a prosiť, dnes zvlášť za potreby a aktivity nášho spoločenstva Ligy pár páru.

1.Ďakujeme ti za všetkých, ktorí stáli pri zrode Ligy, aj za tých, ktorí v tomto diele pokračujú. Sme vďační, Pane, za Cirkev, ktorú si založil, aby nás ako Matka a Učiteľka v tvojom

Čítať ďalej


logo LPP SKKeď ste vzali do rúk toto v poradí už 130. číslo Novín z rodiny LPP alebo ste v priebehu letných mesiacov navštívili webstránku či facebook Ligy pár páru, pravdepodobne ste si všimli, že prišlo k jednej viditeľnej zmene. Po 27 rokoch od začiatku aktivít Ligy na území bývalého Československa sme pristúpili k zmene doposiaľ používaného loga LPP, ktorého vizuálnu podobu z roku 1971 sme prevzali od materskej organizácie CCLI.

Rozhodli sme sa pre logo, ktoré zodpovedá súčasnosti a grafickým stvárnením jasnejšie vystihuje poslanie Ligy pár páru. Zvýraznením písmen LPP v názve občianskeho združenia zachováva pôvodnú skratku, pod ktorou je Liga

Čítať ďalej


Tento príspevok je prepis infolistov za oba polroky r.2018, ktorými sme informovali pravidelných darcov Ligy o našich aktivitách.

* *

Milí priatelia,

každý rok v priebehu júla vám, našim podporovateľom, prinášame prehľad o našej práci z ústredia Ligy, ako aj o angažovanosti ostatných lektorských párov a poradkýň LPP za uplynulý polrok. S úprimnou vďačnosťou to robíme aj teraz.

1.) Kurzy symptotermálnej metódy rozpoznania plodnosti Plodnosť nie je problém, ale dar!

V prvom polroku sme lektorovali 4 nové kurzy:

  • Šulekovo (1. 2. , 15. 3. a 19. 4),
  • Plevník – Drienové (13. 3., 11. 5. a 1. 6.),

Čítať ďalej


pozvánka na konferenciu HV     Letos 25. července uplyne 50 let od chvíle, kdy Pavel VI. vydal encykliku Humanae vitae (HV). Odpovídá na obtížné otázky spojené s předáváním lidského života a odpovědným rodičovstvím. Často se o ní mluví jako o encyklice, která „zakázala antikoncepci“.

   Poselství HV je ale mnohem hlubší: připomíná pravdu o člověku, pravdu o manželské lásce. O tom, že jejím autorem je Bůh a podstatou lásky je DAR. Že pokud antikoncepcí popřeme možnost předat nový život, dar lásky nebude úplný… že tím jako manželé půjdeme proti Božímu plánu zcela se odevzdat a zcela přijmout druhého, že tak rušíme význam, který Bůh

Čítať ďalej


 zaznamove tab

Napriek tomu, že výrazne narastá počet používateliek STM využívajúcich na zaznamenávanie svojho cyklu mobilnú aplikáciu alebo program z rôznych internetových stránok, neprešli ani dva roky a zošity záznamových tabuliek, ktoré sme nechali vytlačiť v lete 2016, sa nám minuli.

Náš experiment spred dvoch rokov vytlačiť nielen štandardné záznamové tabuľky s mriežkovým rastrom na zaznamenávanie teplotnej krivky, ale aj s číslicovým rastrom nám ukázal, že o oba typy je záujem. (Klasických mriežkových tabuliek sa minulo 1 000 ks a z webstránky LPP bolo zaznamenaných viac ako 1 750 stiahnutí; tabuliek s číslicovým rastrom sa minul celý náklad – 600 ks –

Čítať ďalej