Plánovaný program víkendového kurzu STM:

(Prihlásiť sa na Víkendový kurz môžete cez prihlasovací formulár Rodinkova:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmfyb1fyGSzdCSbI-H4fEhWmhWJFd64dOcfL6zBRbGljKvyg/viewform)


Piatok 26.4.2024

Príchod, ubytovanie od 16.30

18.00   Večera

Večerný program:

19.45 – 21.00   zahájenie Víkendu a predstavenie sa lektorských párov

    úvodná prednáška:
    Vzťahová fyzika v sexuálnej intimite, aby rozdielnosť nerozdeľovala.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sobota 27.4.2024

8.00   Raňajky

dopoludňajší blok

9.00 – 10.45        Základný kurz symptotermálnej metódy porozumenia ľudskej plodnosti  (I. časť)

• fyziologické zákonitosti ľudskej plodnosti a priebeh menštruačného cyklu ženy
• ako zmeny pohlavných hormónov ženy ovplyvňujú zmeny jednotlivých príznakov plodnosti
• pozorovanie, zaznamenávanie a vyhodnocovanie príznakov plodnosti
• určenie začiatku poovulačnej neplodnosti a plodného optima

10.45 - 11.10 prestávka na kávu a občerstvenie

11.15 – 12.15      Mravné neznamená neerotické

•mravné aspekty manželskej sexuality
sexuálne správanie sa manželov v plodnom období 
manželská "povinnosť" ...

12.30   Obed

13.30 – 15.00   Voľný program s možnosťou využiť prítomnosť lektorských párov na rozhovory

popoludňajší blok

15.00 – 16.30   Základný kurz symptotermálnej metódy porozumenia ľudskej plodnosti (II. časť)

   • určenie konca predovulačnej neplodnosti (dokedy trvá neplodnosť po menštruácii)
   • nepravidelné cykly a STM 

16.30 - 16.55 prestávka na kávu a občerstvenie

17.00 – 18.15   Popoludňajší program podľa vlastného výberu

   • prednáška s diskusiou: Keď dieťatko neprichádza 
    (pomoc pri snahe o dosiahnutie počatia)
   • prednáška s diskusiou: Návrat plodnosti po pôrode 
   • precvičenie si vyhodnotenia záznamov za účasti lektorského páru LPP
   • trávenie neorganizovaného spoločného času s rodinou 

18.30   Večera

večerný blok

19.45 – 21.45   Moderované diskusie s hodinovým odstupom začiatku (aby mohol jeden z rodičov uložiť deti a zostať pri nich)

   • Dámsky klub (ženské diskusné fórum, cca 1 hodina)
   • Debata pri pive (mužské diskusné fórum, cca 1 hodina)

21.45            Neformálny spoločenský večer pri občerstvení 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Nedeľa 28.4.2024

8.00   Raňajky

dopoludňajší blok

9.00 – 10.15     Základný kurz symptotermálnej metódy porozumenia ľudskej plodnosti (III. časť)

   • hodnotenie neštandardnej teplotnej krivky alebo hlienového obrazu
   • technické pomôcky a prístroje na určovanie plodných a neplodných dní

10.15 - 10.30 prestávka na kávu a občerstvenie

10.30 – 11.15   Dopoludňajší program podľa vlastného výberu

   • prednáška s diskusiou: Plodnosť v období perimenopauzy a prechodu
   • precvičenie si vyhodnotenia záznamov s lektorským párom LPP
   • individuálne poradenstvo, rozhovory
   • spoločný čas s rodinou

 
11.30   Svätá omša  s obnovou manželských sľubov
           
a oficiálne ukončenie programu 

12.30   Obed

Prihlásiť sa na Víkendový kurz môžete cez prihlasovací formulár Rodinkova:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmfyb1fyGSzdCSbI-H4fEhWmhWJFd64dOcfL6zBRbGljKvyg/viewform