Príručka STM PPR

prruka_stmcvin_prruka
10,30 € za kus

Nie je na sklade

III. vydanie Príručky STM... sa už minulo,

IV. vydanie je vo fáze prípravy do tlače a malo by byť k dispozícii v novembri tohto roka.

 

 

Učebnica STM (181 str:) vrátane cvičnej príručky obsahujúcej 25 cvičných záznamov aj so správnym vyhodnotením a komentárom.

Obsah
Predslov
Úvod

1. Symptotermálna metóda 
    1. 1. Čo je symptotermálna metóda (STM)? 
    1. 2. Ženská plodnosť, menštruačný cyklus 
    1. 3. Nepravidelné cykly 

2. Príznaky plodnosti podľa STM, ich pozorovanie a zaznamenávanie 
    2. 1. Záznamová tabuľka pre STM záznam 
    2. 2. Bazálna telesná teplota 
            2. 2. 1. Pravidlá pre meranie bazálnej telesnej teploty (BTT) 
            2. 2. 2. Zaznamenávanie teploty 
            2. 2. 3. Nepravidelnosti 
            2. 2. 4. Hodnotenie teplotných záznamov 
    2. 3. Hlien krčka maternice – cervikálny hlien 
            2. 3. 1. Pozorovanie a zaznamenávanie hlienu 
            2. 3. 2. Vyhodnotenie pozorovania hlienu 
            2. 3. 3. Odporúčania na úpravu hlienového príznaku 
    2. 4. Zmeny krčka maternice 
            2. 4. 1. Pozorovanie 
            2. 4. 2. Záznam zmien krčka 
            2. 4. 3. Vyhodnotenie zmien krčka 
   2. 5. Druhotné príznaky plodnosti 

3. Pravidlá na určenie začiatku III. fázy, poovulačnej neplodnosti 
    3. 1. Symptotermálne pravidlá 
            3. 1. 1. Pravidlo R 
            3. 1. 2. Pravidlo B 
            3. 1. 3. Pravidlo K 
            3. 1. 4. Absolútna kontraindikácia počatia 
    3. 2. Pravidlá založené na sledovaní len jedného príznaku
           3. 2. 1. Pravidlo 5 dní vysychania hlienu 
           3. 2. 2. Pravidlo 4T - pravidlo štyroch teplôt 
           3. 2. 3. Pravidlo 5T - pravidlo piatich teplôt 
           3. 2. 4. Marshallovo pravidlo 

4. Pravidlá na určenie konca I. fázy (predovulačnej neplodnosti)
    4. 1. Skúsenosť lekárov 
    4. 2. Pravidlo 21/20 dní 
    4. 3. Döringovo pravidlo 
            - pomoc pre ženy s trvalým výskytom menejplodného typu hlienu
            - nejasný prvý deň vzostupu bazálanej teploty
    4. 4. Pravidlo posledného suchého dňa 
    4. 5. Príklad použitia rôznych pravidiel 
    4. 6. Zhrnutie 

5. Vyhodnotenie záznamovej tabuľky 

6. Hodnotenie neštandardných STM záznamov 
    6. 1. Spôsoby vyhodnotenia neštandardných teplotných kriviek
            6. 1. 1. Hobľovanie a priemerovanie teplotnej krivky 
            6. 1. 2. Pokles teploty vzostupu po vrcholnom dni hlienu na dolnú hladinu – vyhodnotenie podľa prístupu Dr. Rötzera 
            6. 1. 3. Hodnotenie teplotnej krivky ovplyvnenej zmenou času merania bazálnej teploty 
    6. 2. Neštandardný hlienový obraz a spôsoby jeho vyhodnotenia 
            6. 2. 1. Viacnásobný výskyt hlienu s viacerými vrcholnými dňami hlienu v cykle 
            6. 2. 2. Prerušené vysychanie hlienu 
            6. 2. 3. Dvojitý vrchol hlienu 
    6. 3. Monofázický (anovulačný) cyklus 
    6. 4. Mimomenštruačné (ovulačné) krvácanie 
    6. 5. Predmenštruačné krvácanie 
    6. 6. Sledovanie plodnosti po vysadení injekčných depotných preparátov

7. Dosiahnutie tehotenstva a odhad dátumu pôrodu 

8. Ekologické dojčenie a návrat plodnosti po pôrode 
    8. 1. Ekologické dojčenie 
            8. 1. 1. Sedem zásad ekologického dojčenia 
            8. 1. 2. Ekologické dojčenie a prirodzená neplodnosť 
            8. 1. 3. Denné záznamy pri ekologickom dojčení 
            8. 1. 4. Nejasné príznaky hlienu v období pred prvou menštruáciou 
            8. 1. 5. Návrat plodnosti po prvej menštruácii 
            8. 1. 6. Ako prekonať možné dlhšie obdobie zdržanlivosti 
            8. 1. 7. Vyhodnotenie záznamov v období návratu plodnosti po pôrode pri ekologickom dojčení
   8. 2. Kultúrne dojčenie a návrat plodnosti 
   8. 3. Kŕmenie z fľaše 


9. Prechod a menopauza 


10. Spoľahlivosť symptotermálnej metódy 


11. Ako zvládnuť zdržanlivosť v plodnom období?
      Ako udržať intimitu a túžbu v období neplodnom? 


12. Etické a morálne otázky spojené s antikoncepciou a PPR 
      12. 1. Rozdiel medzi antikoncepciou a životom v rytme cyklu ženy z pohľadu telesného a duševného zdravia 
      12. 2. Postfertilizačné pôsobenie niektorých druhov antikoncepcie 
      12. 3. Antikoncepcia popiera, že plodnosť je skutočné dobro a odporuje pravej manželskej láske 
      12. 4. Antikoncepcia vytvára „antidetskú“ mentalitu. 
      12. 5. Morálny rozdiel medzi antikoncepciou a PPR

13. Náboženské dôvody proti antikoncepcii 
      13. 1. Božia vôľa pre manželstvo 
      13. 2. „Reč tela“ a symbolika pohlavného aktu 


Doslov
          List pre ženy – Muži cykly nemajú 
          List pre mužov – Aby sme boli jedno 

O Lige pár páru v Slovenskej republike 

Použitá literatúra 

Index