144.8.1Milí priatelia, členovia LPP, sympatizanti, dobrodinci,

rovnako ako po minulé roky, tak aj teraz s prvým číslom nášho bulletinu v novom kalendárnom roku sa obraciame na vás s prosbou o finančnú podporu pre Ligu pár páru a jej aktivity. Ako viete, nie sme podnikateľským subjektom, ani naše aktivity nie sú komerčného charakteru, pretože máme záujem, aby služby, ktoré poskytujeme (kurzy, poradenstvo, prednášky ), boli dostupné širokej verejnosti.

Vďaka doterajšej finančnej podpore (k 31. 12. 2020 podporovalo Ligu pár páru pravidelným mesačným príspevkom od 2,00 € vyššie 58 osôb), mohla Liga zaplatiť prácu jedného človeka na plný pracovný úväzok, a tak nielen zabezpečiť vedenie zákonmi predpísanej agendy pre občianske združenia a s ňou súvisiacu administráciu a komunikáciu s osobami píšucimi alebo mailujúcimi do ústredia LPP, ale aj promptne reagovať na požiadavky, s ktorými sa na Ligu obracajú jednotliví ľudia alebo združenia.

Aktivity LPP pokračujú aj napriek Covidu 19

Hoci sa v dôsledku obmedzení spôsobených epidémiou koronavírusu zrealizoval len zlomok z veľkého počtu pozvaní na prezenčné prednášky a kurzy, vzniknutá situácia priniesla nové výzvy a príležitosti na napĺňanie poslania LPP: osobným svedectvom, prednáškovými aktivitami a vyučovaním symptotermálnej metódy porozumenia ľudskej plodnosti šíriť manželskú čistotu. Ligu na Slovensku posunula k intenzívnejšej angažovanosti v online priestore. Vznikli tak dve videoprezentácie:

– pre snúbencov: https://www.youtube.com/watch?v=de6Ffh3Tvyc, ktorú začalo v priebehu roka využívať v rámci príprav pred uzavretím sviatosti manželstva už viacero farností;

– predstavenie symptotermálnej metódy PPR – úvodné stretnutie kurzu STM: https://vimeo.com/filmaproduction/review/431061273/810fa6ecf7

Po letných prázdninách, s novou vlnou koronavírusu, sme spustili aj on-line formát základného kurzu STM: Plodnosť nie je problém, ale dar a vzhľadom na veľmi dobrú odozvu účastníkov sme ho zaradili do trvalej ponuky LPP. Viac o on-line kurze sa môžete dozvedieť na: https://www.lpp.sk/o-nas/16065-aktivity-lpp/963-on-line-kurzy-stm

Prehľad o práci lektorských párov a aktivitách, v ktorých sa v danom období Liga angažovala, dostávajú všetci pravidelní podporovatelia (bez ohľadu na výšku svojho prístpevku) raz za polrok. Môžu tak vidieť a posúdiť, čo podporujú a rozhodnúť sa, či budú v podpore LPP v ďalšom období pokračovať alebo podporia niečo iné. V prípade, že máte záujem si tieto správy z roku 2020 prečítať, nájdete ich tu: https://www.lpp.sk/o-nas/973-aktivity-lpp-a-jej-lektorov-v-roku-2020

Milí priatelia, vážime si Vašu dôveru a priazeň a vám, ktorí ste nás v minulom roku podporovali úprimne ďakujeme. Budeme sa v Lige aj tento rok snažiť dobré veci robiť dobre a uskutočňovať naše motto: „Učíme to, čomu rozumieme, a svedčíme o tom, čo žijeme.“Budeme radi, ak budete aj tento kalendárny rok finančne podporovať našu prácu. (Nemusí ísť o desať či desiatky eur, sme vďační a vážime si aj 3 € či 5 € mesačne.)

Aktivity Ligy pár páru a jej fungovanie v roku 2021 môžete podporiť:

– poukázaním 2 % alebo 3 % (od fyzických osôb) resp.1% (od práv. osôb)

- zaplatením ročného príspevku sympatizanta alebo člena LPP, ktorý zostáva naďalej nezmenený 12 €;

– zriadením pravidelného mesačného príkazu (napr. na jeden rok) v prospech účtu Ligy pár páru: Fio banka: SK9783300000002401049920;

– jednorazovou finančnou podporou;

Ak ste zamestananec, na poukázanie podielu zaplatenej dane (2 % alebo 3%) sa musia používať len štandardizované tlačivá V2Pv18_1 a V2Pv18_P, ktoré si môžete stiahnuť z webstránky www.lpp.sk. Sú už predvyplnené údajmi LPP a editovateľné.

V prípade, že si podávate daňové priznanie sami, údaje za LPP sú nasledovné:

IČO / SID: 37968122

Obchodné meno (Názov): Liga pár páru v Slovenskej republike Právna forma: občianske združenie

Sídlo: Slovenskej armády 1719/15; 95301 Zlaté Moravce

Bonusy Ligy pár páru

Každý, kto podporí činnosť LPP príspevkom 12€ ročne, môže využívať nasledovné zľavy:

•nemá do ceny objednávky započítavané balné (1 €); Pri realizácii objednávky sa tento bonus uplatní zaškrnutím políčka zohľadňujúcom členskú zľavu v časti Spôsob platby;
•má nárok dostávať zadarmo jeden zošit záznamových tabuliek, ak oň požiada.

V priebehu kalendárneho roka je 53x ( priemerne raz za týždeň) slávená svätá omša s úmyslom za duchovné a hmotné požehnanie pre Ligu pár páru, jej členov, sympatizantov, finančných podporovateľov a tých, ktorí sa na ňu obrátia s prosbou o pomoc.

V mene Ligy pár páru vám za vašu podporu vopred ďakujeme.
Ing. Jozef Predáč, výkonný riaditeľ