Používame cookies. +
podpora 2 pre LPPMilí priatelia, návštevníci webstránky Ligy pár páru,
naše občianske združenie začína 24. rok svojej existencie a tým, ktorí u nás doposiaľ hľadali radu a pomoc sme boli schopní pomáhať aj preto, lebo sa našli ľudia ochotní našu službu finančne podporovať, nakoľko nepodnikáme a poradenstvo, ktoré robíme je nekomerčné, aby bolo dostupné širokej verejnosti. Preto poukázanie  2% z vašich už zaplatených daní je Jednou z možností ako získať financie pre našu službu na tento kalendárny rok.  

Budeme radi a úprimne vďační, ak sa Lige pár páru rozhodnete darovať vaše 2%.
Stručný prehľad našej práce za minulý rok si môžete prečítať v tomto Infoliste.
 
Finančné riaditeľstvo SR určilo s platnosťou od 1.1.2018 nové vzory tlačív, pre poukázanie 2% (3%). Boli sme upozornení, že správca dane nebude akceptovať iné formy tlačív, ako sú tieto predpísané ! 

Aktuálnu predtlač tlačivVyhlásenie, Potvrdenie o poukázaní sumy s vyplnenými údajmi Ligy pár páru a Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania... si môžete stiahnúť tu:
 
 
Dostupné súbory:
Tlačivo Vyhlásenie na poukázanie 2% HOT
Dátum 09. feb. 2016 Veľkosť 122.63 KB Stiahnúť 1 503 Stiahnuť
Potvrdenie o zaplatení dane na poukázanie 2% HOT
Dátum 09. feb. 2016 Veľkosť 77.4 KB Stiahnúť 1 253 Stiahnuť
Poučenie o poukázaní 2% HOT
Dátum 24. jan. 2018 Veľkosť 296.94 KB Stiahnúť 445 Stiahnuť
Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania HOT
Dátum 24. jan. 2018 Veľkosť 116 KB Stiahnúť 404 Stiahnuť
 

Čo je potrebné urobiť, ak chcete poukázať 2 (3%) ?

Ak ste zamestnanec a nepodávate si sám/sama daňové priznanie:
1. najneskôr do 15.2.2018  požiadajte svojho zamestnávateľa  o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov,
    a požiadajte ho, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
2. vpíšte potrebné údaje z tlačiva Potvrdenie do tlačiva Vyhlásenie
3. tlačivá Potvrdenie a Vyhlásenie doručte (osobne alebo poštou) najneskôr do 30.4.2018  daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

V prípade, že ste v roku 2017 odpracocvali dobrovoľnícky pre nejakú organizáciu alebo viaceré organizácie spolu minimálne 40 hodín môžete poukázať namiesto 2%,  3 %. Pre poukázanie 3% je ale potrebné k tlačivám Potvrdenie  a Vyhlásenie doložiť aj Potvrdenie o vašej dobrovoľníckej práci na predpísanom tlačive.

*** 
Ak ste fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie: 
vypočítajte si 2% (prípadne 3% ak ste pracovali ako dobrovoľník aspoň 40 hodín v r.2017) z vami zaplatenej dane a vypíšte príslušné riadky v daňovom priznaní. Vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.) na Váš daňový úrad

Údaje LPP potrebné na poukázanie 2% do daňového priznania:

IČO/SID: 37968122
Obchodné meno (Názov): Liga pár páru v Slovenskej republike
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo:  Slovenskej armády 1719/15
            95301 Zlaté Moravce

***
 Ak ste právnická osoba  postup je obdobný až na to, že právnická osoba  môže poukázať len 1%. Vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.) na Váš daňový úrad .
(Ak chce právnická právnická osoba za rok 2017 darovať 2%, musí  do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 darovať na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi) financie vo výške minimálne 0,5% z dane

Údaje LPP potrebné na poukázanie 2% do daňového priznania:
IČO/SID: 37968122
Obchodné meno (Názov): Liga pár páru v Slovenskej republike
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo:  Slovenskej armády 1719/15
            95301 Zlaté Moravce


Za Vašu ochotu podporiť LPP úprimne ďakujeme.