Používame cookies. +
2percenta 2021Milí priatelia, návštevníci webstránky Ligy pár páru,
naše občianske združenie začína 26. rok svojej existencie a tým, ktorí u nás doposiaľ hľadali radu a pomoc sme boli schopní pomáhať aj preto, lebo sa našli ľudia ochotní našu službu finančne podporovať, nakoľko nepodnikáme a poradenstvo, ktoré robíme je nekomerčné, aby bolo dostupné širokej verejnosti.  Stručný prehľad o aktivitách certifikovaných lektorských párov Ligy za minulý kalendárny rok nájdete TU.

2% z vašich už zaplatených daní nám môžete  pomôcť pomáhať aj tento rok. Budeme radi a úprimne vďační, ak sa vaše 2% rozhodnete darovať Lige pár páru.
 
Aktuálnu predtlač tlačiv:  Potvrdenie , Vyhlásenie o poukázaní sumy s predvyplnenými údajmi Ligy pár páru a Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania si môžete stiahnúť tu:
 
Dostupné súbory:
pdf.png Tlačivo Vyhlásenie na poukázanie 2% HOT
Dátum 09. feb. 2016 Veľkosť 123.05 KB Stiahnúť 2 727 Stiahnuť
pdf.png Potvrdenie o zaplatení dane na poukázanie 2% HOT
Dátum 09. feb. 2016 Veľkosť 80.95 KB Stiahnúť 2 160 Stiahnuť
doc.png Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania HOT
Dátum 24. jan. 2018 Veľkosť 45.55 KB Stiahnúť 1 392 Stiahnuť

Čo je potrebné urobiť, ak chcete poukázať 2 (3%) ?

Ak ste zamestnanec a nepodávate si sám/sama daňové priznanie:
1. najneskôr do 17.2.2021  požiadajte svojho zamestnávateľa  o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov,
    a požiadajte ho, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
2. vpíšte potrebné údaje z tlačiva Potvrdenie do tlačiva Vyhlásenie
3. tlačivá Potvrdenie a Vyhlásenie doručte (osobne alebo poštou) najneskôr do 30.4.2021  daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

V prípade, že ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky pre nejakú organizáciu alebo viaceré organizácie spolu minimálne 40 hodín môžete poukázať namiesto 2%,  3 %. Pre poukázanie 3% je ale potrebné k tlačivám Potvrdenie  a Vyhlásenie doložiť aj Potvrdenie o vašej dobrovoľníckej práci na predpísanom tlačive, ktoré vám na vaše požiadanie vydá organizácia (organizácie) pre ktorú ste ptracovali.

*** 
Ak ste fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie: 
vypočítajte si 2% (prípadne 3% ak ste pracovali ako dobrovoľník aspoň 40 hodín v r. 2020) z vami zaplatenej dane a vypíšte príslušné riadky v daňovom priznaní. Vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.) na Váš daňový úrad

Údaje LPP potrebné na poukázanie 2% do daňového priznania:

IČO/SID: 37968122
Obchodné meno (Názov): Liga pár páru v Slovenskej republike
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo:  Slovenskej armády 1719/15
            95301 Zlaté Moravce

***
 Ak ste právnická osoba  postup je obdobný až na to, že právnická osoba  môže poukázať len 1%. Vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) na Váš daňový úrad .
(Ak chce právnická právnická osoba za rok 2020 darovať 2%, musí  do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 darovať na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi) financie vo výške minimálne 0,5% z dane

Údaje LPP potrebné na poukázanie 2% do daňového priznania:
IČO/SID: 37968122
Obchodné meno (Názov): Liga pár páru v Slovenskej republike
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo:  Slovenskej armády 1719/15
            95301 Zlaté Moravce


Za Vašu ochotu podporiť LPP úprimne ďakujeme.