Infolist pre podporovateľov LPP za II. polrok r. 2020

Milí priatelia a podporovatelia Ligy pár páru,

možno Vám udrel do očí dátum listu, ktorý držíte v rukách. 27. december bol dátum, kedy som finalizoval tak ako po minulé roky infolist, avšak dokončil som ho až teraz, s odstupom niekoľkých týždňov, nakoľko ochoreniu Covid 19 sme sa nevyhli ani my. A hoci už máme prvé týždne nového kalendárneho roka za sebou, verím, že si so záujmom prečítate prehľad našej práce ako aj ostatných lektorských párov a poradkýň za 2. polrok.

V letných mesiacoch po uvoľnení opatrení sme sa s radosťou stretli s účastníkmi kurzov, ktoré sa začali ešte v januári a februári. Dokončili sme kurzy v Malackách (1. 7. a 22. 7.) a Častej (15. 7. a 12. 8.) a manželia Schindlerovci v Bratislave (2. 7. a 13. 8.).

Počas prázdninových mesiacov sme prezenčne ešte mali možnosť poslúžiť manželom na stretnutí Kána pre manželov v Nitre ( 23.7.) a snúbencom v bratislavskom UPC ( 26.7.). Manželia Košťálovci participovali na snúbeneckej náuke vo svojej farnosti v Bánovciach nad Bebravou, manželia Slebodníkovci v Košiciach-Ťahanovciach (21. 8.) a Zuzka Dibdiaková v Zákamennom (22.8.).

Optimistické nádeje na prezenčné stretnutia od septembra netrvali dlho. Vzhľadom na pandemickú situáciu síce začali prezenčné kurzy a snúbenecké prípravy, ale väčšina z nich bola dokončená on-line formou.

Prezenčne sa podarilo robiť prednášky resp. kurzy manželom Košťálovcom, ktorí lektorovali prezenčne snúbenecké prípravy v Dubnici nad Váhom (5. 9.) a v Bánovciach nad Bebravou (11. 9. ; 16. 10. a 20. 11.), kurz v Dolnom Kubíne (9. 10. a 21. 11.) s pokračovaním v Podbieli (4. 12.) a v Ružomberku (5. 12) a kurz v Trenčíne (18. 8., 15. 11. a 29. 11.).

Manželia Jakubcovci stihli prezenčne lektorovať v Bratislave na Trnávke prvé dve stretnutia kurzu STM (1.10. a 8. 10.), avšak záverečné stretnutie robili už on-line (25. 10.).

Manželia Fojtíkovci sa podieľali na snúbeneckej príprave v septembri v Galante a do snúbeneckých príprav sme sa zapojili aj my, a to v Nitre na Kalvárii (5. 9.) a v Zlatých Moravciach (9. až 11.10.).

4. októbra začali kurz prezenčne aj manželia Garberovi v Prešove, avšak k ďalším stretnutiam už neprišlo a viacerí účastníci kurzu využili možnosť absolvovať on-line kurzy STM. Plánovaný kurz vo Zvolene bol pre chorobu účastníkov na poslednú chvíľu zrušený. Plánovaný bol aj kurz v Zákamennom. Tu sa po viacerých odkladoch termínov napokon uskutočnilo 8.12. prvé stretnutie a to formou domáceho kurzu, ktorý lektorovala pre svoje kamarátky a známe Zuzka Dibdiaková.

Pandemická situácia a záujem o kurzy STM urýchlili naše rozhodnutie ponúknuť on-line kurzy STM. Po skúsenostiach českej Ligy sme ponúkli súbežne dva kurzy prostredníctvom aplikácie Zoom, pričom stretnutia prvého z nich sa začínali o 17.00 hod a stretnutia druhého o 20.45. hod. Podarilo sa nám tak vyhovieť tým, ktorí sa nemohli zúčastniť stretnutí v podvečerných hodinách aj tým, ktorým nevyhovoval večerný čas stretnutí. Podvečerné stretnutia sme viedli my z ústredia LPP a večerné stretnutia manželia Schindlerovci. Celkovo o online kurzy prejavilo záujem 27 párov/jednotlivcov a už v priebehu ich trvania sa o ďalší on-line kurz zaujímalo viacero ľudí. (Nasledovné dva on-line kurzy plánujeme začať 28. 1. podvečer a. neskôr večer).

Začatie on-line kurzov si napriek tomu, že prezenčné kurzy robíme dlhodobo a máme s nimi bohaté skúsenosti, vyžiadalo istú zmenu aj z našej strany lektorov, nový formát, časovú disciplínu v rámci prezentácií, aktualizáciu vzdelávacích materiálov pre účastníkov kurzov aj úpravu prezentácií. Viac o rozdelení obsahu kurzu a jeho organizácii môžete nájsť na: https://www.lpp.sk/o-nas/16065-aktivity-lpp/963-on-line-kurzy-stm.

Hoci sa po prvýkrát od existencie LPP v našich krajinách ( r. 1991) neuskutočnilo osobné stretnutie lektorov LPP z Čiech, Moravy a Slovenska, tí, ktorí sme mohli a dovoľovala nám to technika, sme mali on-line pracovné aj krátke spoločenské stretnutie, na ktorom sme si vymenili skúsenosti a postrehy z našej služby a premýšľali nad tým, ako čo najefektívnejšie a lepšie naďalej slúžiť. Vzhľadom na obmedzené množstvo kurzov a novú výzvu pre mnohé lektorské páry- lektorovať kurz on-line, vnímame za veľmi dôležité jednak získavanie nových zručností s prácou s počítačom a programami používanými pri on-line kurzoch a najmä udržiavanie sa v „kondícii“ priebežným vzdelávaním lektorov. Toto vzdelávanie sa uskutočnilo v priebehu II. polroka trikrát.

Ostatné aktivity, ktoré bolo možné realizovať v súlade s protipandemickými opatreniami, sa priebežne realizovali v štandardnom rozsahu. Naďalej evidujeme veľký záujem o vzdelávacie materiály a internetové poradenstvo - v tomto smere sú najviac vyťaženými poradňa etiky, ktorú vedie Mária Schindlerová (v priemere dve nové otázky týždenne) a poradňa gynekológa. Priebežne fungujú, internetové, telefonické aj on-line konzultácie a poradenstvo a sprevádzanie žien, ktoré sa učia praktizovať PPR. V tomto smere sú pomocou pre Ligu naše poradkyne, ktoré sprevádzajú svoje priateľky alebo ženy z blízkeho okolia tam, kde žijú. V priebehu leta úspešne ukončila získaním certifikátu vzdelávanie pani Mária Halušková z Hruštína, ktorú sme vám predstavili v 142. čísle nášho bulletinu.

Z ostatných aktivít už spomeniem len štandardné rutinné činnosti - aktualizácia databáz, webstránky a facebooku, fundraising (registrácia LPP ako prijímateľa 2%) príprava a distribúcia troch čísel Novín z rodiny LPP, odborné vzdelávanie jedného manželského páru pre službu lektorov Ligy.

Milí priatelia,

toľko sumárny prehľad našej práce, ktorú sme v Lige mohli aj vďaka Vám a vašej podpore aj v týchto ekonomicky ťažkých a neistých mesiacoch zrealizovať.
A aby nezostalo len na našom subjektívnom hodnotení, prikladáme vám aj pohľad z druhej strany. So súhlasom pisateľa mailu zverejňujeme jedno z viacerých vyjadrení k našej službe, pretože ocenenie našej služby právom patrí aj vám, ktorí nás podporujete.

     „Veľmi som vďačná za kurz, z knižky som bola trochu jeleň a teraz vidím, že to naozaj nie je nič zložité, len to treba pochopiť. Cez metódu som však získala oveľa viac. Po 10 rokoch pokoj do manželstva. Môj vnútorný osobný (a po takmer roku žitia tohto spôsobu života myslím, že už aj vzájomný) POKOJ. To je pre mňa najväčším dôkazom, že to funguje a že to nie je len pre nejaké "svätuškárske" rodiny... Ja mám teda za sebou všeličo, šialený život som mala, kým som si nezaložila rodinu. Teraz mám chuť všetkým dokola o tom spievať, že žiť v manželstve čisto nie je dáka fráza, ale reálne kroky a dá sa to. A robí to divy skrze tú Sviatosť...
     Ja som akoby mala celé roky to manželstvo obarličkované, nemohla tá milosť účinkovať. Paradoxne, aj keď LPP poznám už dlho skrz metódu, ale manželstvo z katolíckej morálky som vôbec nemala zvládnuté, nechápem, kde som bola 10 rokov a to som kostolná myš, vždy zbory, spev žalmov, hra na gitare, flaute... čiže akoby som si myslela, že do manželstva po náukách som poučená a pripravená osoba.... len teraz vidím ako som bola mimo... Paradoxne nám tuto kapitolu života odštartovali texty od Majky Schindlerovej po tom, ako sme riešili veľmi vážnu vec v našom manželstve, proste zo stavu na úplnom dne, som sa nieže pozbierala, ale nadobudla úplne iný pohľad a náš vzťah ma oveľa hlbší rozmer... Tak veľmi by som chcela, aby to videli aj ostatní... Z okolia poznám len jedinú mamku z modlitieb matiek, priateľku, ktorá používa STM.
     Veľmi sa teším z vášho priateľstva a otvorenosti voči mladším párom, ani neviete (alebo možno práveže viete), ako vaše skúsenosti, postrehy, celkovo svedectvo...ovplyvňuje a povzbudzuje. Na tisíckrát ďakujem za všetkých a najviac za moju rodinu a za seba.“

Milí priatelia a podporovatelia,

vážime si Vašu dôveru a priazeň. Budeme sa v Lige aj tento rok snažiť uskutočňovať naše motto: „učíme to, čomu rozumieme, a svedčíme o tom, čo žijeme“. Aj keď vlani poklesol príjem Ligy z 2 % a niektorí z vás nás už nemôžu podporovať, nedoliehajú na nás zatiaľ existenčné problémy. Budeme však radi, ak budete môcť a rozhodnete sa podporovať našu prácu aj naďalej.

Vyprosujem vám Božie požehnanie a jeho pokoj do každého dňa tohto kalendárneho roka.

vV Zlatých Moravciach 27.12.2020
Z ústredia LPP Ing. Jozef Predáč

P.S. Ako symbolický prejav našej vďaky a úcty sme si pripravili pre vás ako Vianočný darček Ligové veselé ponožky - dámske aj pánske.
Covid aj tu ponaťahoval termíny, takže ešte nemáme k dispozícii kompletnú paletu veľkostí. Mali by sme ich dostať po 17. januári a v tom týždni by sme Vám ich aj radi poslali. Aby tento darček bol naozaj praktický, prosím Vás napíšte nám, akú veľkosť Vám máme zabaliť.
Dámske vo veľkosti EU 39 – 42 a EU 35 – 38.
Pánske ponožky sú vo veľkostiach: EU 43 – 46 a EU 39 – 42.

* * * * * 

Infolist pre podporovateľov LPP za I. polrok r. 2020

Milí priatelia a podporovatelia Ligy pár páru,

srdečne Vás pozdravujem z ústredia v Zlatých Moravciach. Týmto listom Vás chcem informovať o tom, v čom sme sa aj s ostatnými lektorskými pármi angažovali v priebehu prvého polroka tohto roku, a o aktivitách, ktoré sme vďaka Vašej podpore mohli uskutočniť. V dôsledku obmedzení spôsobených epidémiou koronavírusu sa zrealizoval len zlomok z veľkého počtu pozvaní na prednášky a kurzy. (Do konca februára sme mali obsadené takmer všetky soboty na prvý polrok a organizátorom viacerých pozvaní sme museli oznámiť, že prísť medzi nich môžeme už len v niektorý deň pracovného týždňa.) Obzvlášť nás mrzí, že sme nemohli uskutočniť kurz pre študentky pôrodnej asistencie Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, kurz STM v bratislavskom Univerzitnom pastoračnom centre a víkendový kurz STM v Rodinkove.

Nemožnosť prezenčnej činnosti na druhej strane posunula Ligu na Slovensku (ako aj v Čechách) k intenzívnejšej angažovanosti v online priestore.

Čo sa napriek tomu všetkému podarilo?

Kurzy symptotermálnej metódy

S manželkou Simonkou sme dokončili kurz STM v Zákamennom (23. 2.), začali dva nové kurzy:
v Častej (19. 2.) a v Malackách (6. 6. – pôvodne sa mal začať 12. 3. ) 
a ja som 9. 1. a 18. 2. robil supervíziu manželom Glovaťákovcom na ich prvom verejnom kurze STM v Trstenej.

Manželia Benkovci dokončili kurz v Slovenskej Vsi (11. 1.), Slebodníkovci v Košiciach (12. 1), Glovaťákovci stihli do začiatku korona epidémie dve stretnutia kurzu v Trstenej (9. 1. a 18. 2.) a do konca polroka aj dva domáce kurzy STM. Manželia Schindlerovci mali prvé stretnutie kurzu v Bratislave (27. 2.) a Garberovci prvé stretnutie kurzu v Prešove (21. 6.). Manželia Košťálovci okrem jedného online kurzu lektorovali dve stretnutia kurzu v Trenčíne (28. 5. a 30. 6). Manželia Fojtíkovci počas obmedzení vytvorili online prezentáciu kurzu, ktorú úspešne použili v rámci online kurzu STM, ktorý urobili pre svojich priateľov.

Snúbenecké prípravy

V priebehu prvého polroka sme so Simonkou absolvovali ako sprevádzajúci animátorský pár štyri víkendové kurzy prípravy na manželstvo:
- v Nitre vo farnosti Horné mesto 24. 2. – 27. 2. a 26. 6. – 28. 2.
- v Zlatých Moravciach 6. 3. – 8. 3. a 19. 6. – 21. 6. V rámci nich sme okrem štandardnej témy Manželská čistota a zodpovedné rodičovstvo (PPR) lektorovali aj ďalšie témy Povolanie k manželstvu, Predpoklady dobrého manželstva, Starostlivosť o manželstvo - komunikácia a riešenie konfliktov či Príprava na rodičovstvo a výchovu detí.
Ako lektorský pár sme boli zaangažovaní aj do dvoch snúbeneckých príprav, ktoré sa uskutočnili počas korona obmedzení v máji. V spolupráci s našim priateľom z M2Média, ktorý sa venuje videoprodukcii, sme nahrali prednášku Manželská čistota a zodpovedné rodičovstvo (PPR). Tú si snúbenci so svojimi kňazmi (z Modrého kostolíka a Záhorskej Bystrice) pozreli a následne sme boli k dispozícii v rámci videokonferencie cez zoom na diskusiu.
     Prostredníctvom online prednášky sa do prípravy snúbencov zapojili „našou ” témou aj manželia Slebodníkovci v Košiciach (15. 5. - snúbenecká príprava organizovaná Inštitútom rodiny). Tí lektorovali aj prípravy 4. 1. , 21. 2. a 12. 6. vo farnosti Košice - Ťahanovce, ktoré boli uskutočnené prezenčnou formou.
     Manželia Košťálovci sa podieľali na príprave snúbencov nielen vo svojej farnosti v Bánovciach nad Bebravou v dňoch 21. 2. , 22. 5. a 19. 6. , ale poslúžili aj v Nitre vo farnosti sv. Urbana na Zobore.
     Manželia Schindlerovci lektorovali dve prednášky pre snúbencov v bratislavskom UPC (26. 1. a 7. 3.) a v Novom Meste nad Váhom (31. 1.).
     Manželia Fojtíkovci stihli počas piatich týždňov v mesiacoch február a marec lektorovať v Trnave kurz prípravy do manželstva a okrem neho vypomohli pri príprave snúbencov v Galante 
dvoma prednáškami na tému manželská čistota a metódy PPR. 
     Manžellia Glovaťákovci sa spolupodieľali na troch víkendových kurzoch pre snúbencov, konaných vo februári a 2 x v júni v oravskom Centre pre mládež v Ústí na Orave.

Ďalšie prednáškové / lektorské aktivity

  • 21. januára sme na základe pozvania nášho pána farára mali pre dve triedy študentov Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach prednášku Rozumieš reči svojho tela? V rámci nej sme im predstavili súvislosti fungovania plodnosti, neantikoncepčný životný štýl a zodpovedali na otázky, ktoré položili,
  • 12. februára sme v rámci Národného týždňa manželstva boli pozvaní do Bernolákova a prítomným manželským a snúbeneckým párom sme sa prihovorili Radostnou zvesťou o sexe, manželstve a zodpovednom rodičovstve,

     Do Národného týždňa manželstva sa aktívne zapojili z LPP aj ďalšie dva páry - manželia Garberovci v Prešove a Dibdiakovci v Zákamennom,

  • v sobotu 15. februára sa zapojili do služby na Púti zaľúbených manželia Schindlerovci, ktorí dopoludnia aj popoludní viedli workshop pre jednu skupinku mladých párov,
  • manželia Dibdiakovci vypomohli 4. marca svojím svedectvom a katechézou pre manželov na ľudových misiách v Krušetnici, ktoré viedli pátri zo slovenského misijného tímu spoločnosti sv.Vincenta.

Ostatné aktivity

V sobotu 1. februára sme zastupovali LPP na sneme Fóra života v Žiline, ktorého je Liga ako právnická osoba členom.    

V priebehu januára a februára sme sa v Zlatých Moravciach organizačne spolupodieľali na príprave a zbere podpisov pod petíciu Stop hazardu. (Zber podpisov bol úspešný, podarilo sa ich zozbierať výrazne väčší počet, ako vyžadoval zákon.)

Zapojili sme sa aj do aktivít ďalších prolife a prorodinných organizácií či iniciatív . Liga sa stala partnerom 4. ročníka súťaže pre ZŠ a SŠ - Rodina a základné ľudské právo na život organizované Asociáciou za život a rodinu, o. z. a spoluiniciátorom výzvy za voľnú nedeľu ZMEŇME TO!, ktorú zastrešuje Fórum kresťanských inštitúcií.

V priebehu I. polroka sme spoločne s Máriou Schindlerovou (v LPP garantkou za oblasť katolíckej sexuálnej morálky) ukončili odborné vzdelávanie manželov Holosovcov z Budče. Po absolvovaní záverečného osobného pohovoru uskutočnenom videokonferenciou sa stali ďalším certifikovaným lektorským párom LPP. Zároveň sme začali pripravovať pre službu lektorov Ligy manželov Naňovcov z Bratislavy, Okkelovcov z Partizánskeho a pani Máriu Haluškovú z Hruštína.

Priebežne sme robili internetové aj telefonické poradenstvo. Rovnako intenzívne ako v predchádzajúcich rokoch prichádzali otázky do internetových poradní. Počet objednávok na materiály ponúkané na našom webe však výrazne stúpol: z bežného počtu cca 250 na 328.

V prvom polroku sme sa spolupodieľali na príprave a distribúcii dvoch čísel bulletinu Noviny z rodiny LPP (139 a 140), priebežnému vzdelávaniu vyškolených lektorov, fundreisingu, spracovávaniu účtovníctva k daňovému priznaniu, aktualizácii databáz a bežným administratívnym prácam. Dopĺňali a aktualizovali sme vzdelávacie materiály, vrátane tých pre kandidátov na lektorov LPP a ich certifikáciu. Ako som sa už prv zmienil, natočili sme videoprednášku pre snúbenecké prípravy. Po jej finalizácii sme ju nechali posúdiť viacerým ľuďom vrátane tajomníčky Rady pre rodinu Konferencie biskupov Slovenska. Boli sme povzbudení k tomu, aby sme ju ponúkli biskupom ako pomôcku jednak pre kňazov, ktorí si vo svojej farnosti pripravujú snúbencov k vyslúženiu sviatosti manželstva sami, ale aj ako pomoc/ inšpiráciu pre lektorské páry, ktoré túto tému v súčasnosti už prednášajú.

Okrem tejto videoprezentácie sme v Lige pripravili ešte jednu. Natočili ju manželia Garberovci a ide o I. stretnutie kurzu symtotermálnej metódy. Hoci v týchto dňoch prebieha finalizácia tohto materiálu, už som ho na prelome júna a júla dvakrát využil pri on-line kurze a poradenstve Slovenkám žijúcim dlhodobo v Anglicku. Videoprezentácie ďalších dvoch stretnutí plánujeme dokončiť v priebehu najbližších mesiacov. 

Milí priatelia,

toľko krátky sumárny prehľad o našej práci. Sme Vám úprimne vďační za Vašu trvalú podporu, ktorú nezastavila ani korona-epidémia. Sme radi, že spoločnými silami môžeme ponúkať pomocnú ruku tým, ktorí chcú uskutočňovať Boží plán pre manželskú intimitu a hľadajú praktickú pomoc. Že vaša podpora a naše snaženia nie sú zbytočné, nám dobrý Boh dáva príležitostne zakúsiť napríklad aj takýmto mailom, ktorý sme dostali deň po tom, čo sme robili jedno obsiahlejšie videokonferenčné poradenstvo.

Dobrý večer,
ďakujeme za Váš čas a rady. Modlíme sa s manželom za tieto veci a Vy ste nám prišli ako odpoveď, tak sme vďační Pánu Bohu. Pár mesiacov po sobáši diagnostikovali môjmu manželovi rakovinu a teraz čakáme na ďalšiu liečbu. Bábätko, po ktorom sme obaja túžili, bude musieť počkať. Niektorí nám v dobrej vôli radili zdržiavať sa a žiť ako brat a sestra, ale Trevorova liečba môže trvať ešte dlho – jedna transplantácia, potom ďalšia o nejakých 10 mesiacov a medzitým lieky, kedy by sme nemali otehotnieť. Všetko sa dá s Božou pomocou, ale nevieme si predstaviť takto žiť. Preto nás svedectvo Števky z Vašich Novín z rodiny LPP veľmi oslovilo. Žiť čistotu manželského spolužitia bez strachu a výčitiek svedomia. Ďakujeme.

Vyprosujem vám Božie požehnanie a prežitie pekných letných dní so svojimi drahými.

V Zlatých Moravciach  24.7.2020
Ing. Jozef Predáč, výkonný riaditeľ LPPvSR

* * * * *