5.6.1     Liga pár páru v spolupráci s Domom prijatia pre rodiny v Belušských Slatinách pripravuje aj tento rok jeden víkendový kurz symptotermálnej metódy porozumenia plodnosti.

     Kurz sa bude sa konať v Rodinkove od piatku večera 21.7. do nedele 23.7.2023

     Oproti klasickým prezenčným alebo on-line kurzom Ligy sú do programu zaradené dve prednášky - Vzťahová fyzika v sexuálnej intimite, aby rozdielnosť nerozdeľovalaMravné neznamená neerotické, zamerané na hlbšie porozumenie sexuálnej intimity v manželstve. Zároveň spoločné ubytovanie a stravovanie počas kurzu prirodzene umožní diskutovať s prítomnými lektorskými pármi.

     Program kurzu je pripravený nielen pre manželské a snúbenecké páry, ktoré sa chcú naučiť porozumieť svojej plodnosti a praktizovať STM, teda začiatočníkov, ale pamätali sme aj na tých, ktorí už kurz STM absolvovali a uvítali by oprášenie alebo prehĺbenie svojich poznatkov v špecifických situáciách, ako sú návrat plodnosti po pôrode, blížiace sa obdobie prechodu či snaha o dosiahnutie tehotenstva. Účasť na všetkých prednáškach nie je povinná. Každý si bude môcť vybrať z ponúkaných prednášok to, čo ho zaujme.

     Okrem vzdelávacej časti je v programe dostatok času aj na odpočinok a vychutnanie si krásy letnej prírody. Priestory Rodinkova sú vybavené herňami pre deti, takže dávajú možnosť, aby si na víkend manželia vzali so sebou aj deti, o ktoré bude v prípade potreby postarané animátormi.

     Program podujatia je k dispozícii TU.

     Kurzovné za pár je 30,00 € a bude ho potrebné uhradiť na účet LPP do konca júna tohto roka. Cena za pobyt sa platí samostatne, podľa aktuálneho cenníku Rodinkova. (Bližšie informácie sú uvedené vo formulári záväznej prihlášky.

    Kapacita kurzu je, vzhľadom na ubytovacie možnosti Domu prijatia obmedzená na 25 účastníckych párov. Prihlásiť sa na Víkend s Ligou pár páru sa dá vyplnením Záväznej prihlášky. (Účasť na podujatí sa samozrejme dá zrušiť pre chorobu, či iné neočakávané vážne dôvody.) 

  Tešíme sa na stretnutie s tými, ktorých naša ponuka zaujala a rozhodnú sa prísť. S ponukou na spoločne strávený Víkend s Ligou pár páru sa môžete podeliť aj so svojimi priateľmi :).