Každý človek je nástrojom v Božích rukách. Niekto je lekár, niekto automechanik, niekto predavačka, šička, manažérka, vysokoškolská učiteľka alebo mama na plný úväzok. Ježiš nás stále vyzýva k službe k blížnym a dáva nám veľa svojich darov. Dar úsmevu, dar krásne poupratovať alebo vyzdobiť kostol, spievať v spevokole, či zorganizovať výlet pre farnosť, dar dobrej rady, počúvať, povzbudiť...
     Aj my, ktorí sme teraz už ako lektori angažovaní v Lige pár páru sme raz „prikývli“ na pozvanie, aby manželia slúžili iným manželom (Humanae vitae, 26) a pomáhali im porozumieť plodnosti, praktizovať zodpovedné rodičovstvo, žiť manželskú čistotu. Záujem snúbencov (vďaka kurzovej príprave do manželstva) a manželov o túto pomoc narastá a potrebujeme posily. Potrebujeme vás, ktorí ste ochotní rozdávať a dávať ďalej to, čo ste dostali ako dar od Boha. Aby ste to krásne i náročné, čo žijete v manželstve, svoju osobnú skúsenosť s prekonávaním výziev praktizovania PPR dávali ďalej párom, ktoré sa s PPR doposiaľ nestretli alebo pri jeho praktizovaní potrebujú vaše naštartovanie, povzbudenie a hlavne svedectvo, že manželská čistota nie je ideál, ktorí zvládnu len pár zvlášť Bohom obdarovaných párov, ale cesta, na ktorú Boh pozýva každý manželský pár a sám ho aj sprevádza svojou milosťou.
     Milí manželia, pozývame vás rozšíriť rodinu lektorov LPP.
     Lektori LPP sú dobrovoľníci, ktorých služba nie je zvlášť náročná na čas. Po vyškolení, ktoré je bezplatné, sa očakáva, že za rok budú lektorovať (alebo aspoň ponúknu) dvakrát kurz symptotermálnej metódy PPR (prezenčne v mieste svojho bydliska alebo tam, kam sa sami rozhodnú vycestovať, alebo on-line formou) a v prípade potreby potreby a podľa svojich možností sa zapoja do snúbeneckých náuk.
     Lektori aj so svojimi rodinami sa raz do roka stretávajú na spoločnom víkende, ktorého program zahŕňa čas nielen na vzdelávanie, ale aj na výmenu skúseností, oddych, a osobné rozhovory. Pre deti je počas víkendu pripravený samostatný program.

Milí priatelia,
     pridajte sa k nám a staňte sa aj vy malým nástrojom v Božích rukách, šíriteľmi radostnej zvesti o dare manželskej lásky, plodnosti a čistoty.
     Bližšie informácie vám radi poskytneme na telefónnom čísle 0908 722 055 alebo na emailovej adrese .

 LPP fotof

Peter a Zuzka Košťálovci a Jozef a Simona Predáčovci