Plánovaný program víkendového kurzu STM:

Piatok 21.7.2023

Príchod, ubytovanie od 16.30

18.00   Večera

Večerný program:

19.45 – 21.00   zahájenie Víkendu a predstavenie sa lektorských párov

    úvodná prednáška:
    Vzťahová fyzika v sexuálnej intimite, aby rozdielnosť nerozdeľovala.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sobota 22.7.2023

8.00   Raňajky

dopoludňajší blok

9.00 – 11.20        Základný kurz symptotermálnej metódy porozumenia ľudskej plodnosti
                            (I. časť)

• fyziologické zákonitosti ľudskej plodnosti a priebeh menštruačného cyklu ženy
• ako zmeny pohlavných hormónov ženy ovplyvňujú zmeny jednotlivých príznakov plodnosti
• pozorovanie, zaznamenávanie a vyhodnocovanie príznakov plodnosti
• určenie začiatku poovulačnej neplodnosti a plodného optima

11.20 - 11.30 prestávka na kávu a občerstvenie

11.30 – 12.30      Dopoludňajší program podľa vlastného výberu

• precvičenie si vyhodnotenia záznamov s lektorským párom LPP
• individuálne poradenstvo, rozhovory
• spoločný čas s rodinou

12.30   Obed

13.30 – 14.30   Voľný program s možnosťou využiť prítomnosť lektorských párov
                         na rozhovory

popoludňajší blok

14.30 – 16.00   Základný kurz symptotermálnej metódy porozumenia ľudskej plodnosti
                         (II. časť)

   • určenie konca predovulačnej neplodnosti ( dokedy trvá neplodnosť po menštruácii) 

16.00 - 16.15 prestávka na kávu a občerstvenie

16.15 – 17.00   Popoludňajší program podľa vlastného výberu

   • prednáška s diskusiou: Keď dieťatko neprichádza 
    (pomoc pri snahe o dosiahnutie počatia)
   • prednáška s diskusiou: Plodnosť v období perimenopauzy a prechodu
   • precvičenie si vyhodnotenia záznamov za účasti lektorského páru LPP
   • trávenie neorganizovaného spoločného času s rodinou 


17.15 – 18.15
   
Mravné neznamená neerotické

   • mravné aspekty manželskej sexuality
   • sexuálne správanie sa manželov v plodnom období 
   • manželská "povinnosť" ...

večerný blok

19.30 – 21.30   Moderované diskusie s hodinovým odstupom začiatku (aby mohol jeden z rodičov uložiť deti a zostať pri nich)

   • Dámsky klub (ženské diskusné fórum, cca 1 hodina)
   • Debata pri pive (mužské diskusné fórum, cca 1 hodina)

21.30            Neformálny spoločenský večer pri občerstvení 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Nedeľa 23.7.2023

8.00   Raňajky

dopoludňajší blok

9.00 – 10.15     Základný kurz symptotermálnej metódy porozumenia ľudskej plodnosti
                         (III. časť)

   • nepravidelné cykly a STM
   • hodnotenie neštandardnej teplotnej krivky alebo hlienového obrazu
   • technické pomôcky a prístroje na určovanie plodných a neplodných dní

10.15 - 10.30 prestávka na kávu a občerstvenie

10.30 – 11.15   Dopoludňajší program podľa vlastného výberu

   • prednáška s diskusiou: Návrat plodnosti po pôrode 
   • precvičenie si vyhodnotenia záznamov s lektorským párom LPP
   • individuálne poradenstvo, rozhovory
   • spoločný čas s rodinou

 
11.30   Svätá omša  s obnovou manželských sľubov
           
a oficiálne ukončenie programu 

12.30   Obed