Používame cookies. +

17. 7.2017 se konalo zasedání Rady LPPČR. Rada LPP zasedá nejméně jednou za rok; často jde o formální administrativní záležitosti. Letos ale byla poněkud jiná situace: skončilo totiž pětileté volební období předsednictví a bylo nutné zvolit nového předsedu. Rozhodl jsem se, že na tuto funkci již nebudu kandidovat. Jistě bych býval mohl nějak pokračovat, ale je mi nyní 77 let. V takovém věku člověk vůbec neví, jestli bude žít dalších pět let, anebo jestli se nestane mezitím neschopným.

Aby nějaká organizace vůbec pokračovala, musí počítat se stálým procesem obnovování, aby byla prospěšná ve společnosti i v církvi. Leccos se modernizuje a organizace musí reagovat na nové technické možnosti a uvažovat, zda mohou být užitečné pro její činnost. Při všech změnách je na druhé straně nutné zachovat základní poslání, aby neztratila organizace původní smysl své existence. Zakladatel LPP, John Kippley, označil tři pilíře (triple strand) práce Ligy: STM, ekologické kojení a relevantní morální učení katolické církve. Ano, to jsou ty základy naší práce, i když způsoby, jak je propagovat, mohou být různé.

                                                                                                                                                     (Účastníci konference LPP ve Vesmíru v Orlických horách, červen 2017)

Své rozhodnutí předat vedení organizace jsem oznámil nejméně rok předem. Nastala intenzivní debata. Bylo uvažováno o různých možných kandidátech, při tom bylo třeba najít někoho, který by byl ochotný úkol přijmout. Česká Liga totiž není finančně schopná platit někoho na plný úvazek.

Jsme vděční, že nakonec úlohu přijala a byla zvolena Jitka Nováková. S manželem Mirkem jsou spolu 20 let a mají šest dětí: Terezie (19), Pavel (18), Petr (15), Klára (11), Alžbětka a Liduška (5). Jitka má středoškolské vzdělání v oboru farmaceutický laborant, dále absolvovala magisterský studijní program náboženské nauky na KTF UK. Pracovala jako pastorační asistentka v pražském Arcidiecézním centru pro mládež, potom v lékárně. Ve volném čase učí náboženství a od roku 2006 s Mirkem připravují snoubence na manželství. Mirek je truhlář a také se angažuje v církvi. Ještě pracuje jeden den v týdnu jako asistent s lidmi s mentálním postižením. Rádi jezdí s rodinou na dovolenou do méně známých evropských zemí, kde zlézají místní hory. Novákovi bydlí v Milhosticích. To je takové malé uskupení budov mezi Miličínem a Sedlcí-Prčicí. Nejbližší sousedé jsou v další vesnici. Mirek vtipkuje, že jsou Milhostice jedinou vesničkou v ČR se stoprocentně katolickým obyvatelstvem, které stoprocentně praktikuje PPR.

                                                                                                                                            (Mirek a Jitka Novákovi s dětmi Klárkou, Alžbětou a Liduškou na dovolené v Rumunsku v létě 2013)

Manželé Novákovi se stali učiteli Ligy v roce 2003. Brzy potom převzali naše pravidelné kurzy na jaře a na podzim v Praze-Strašnicích. Ochotně jezdí těch 160 kilometrů tam a zpět osmkrát za rok. Jsou také ochotní mluvit se skupinami snoubenců, manželů nebo kněží. Jitka je nadšená pro Teologii těla papeže sv. Jana Pavla II. a ráda ji propaguje.Manželé Novákovi se stali učiteli Ligy v roce 2003. Brzy potom převzali naše pravidelné kurzy na jaře a na podzim v Praze-Strašnicích. Ochotně jezdí těch 160 kilometrů tam a zpět osmkrát za rok. Jsou také ochotní mluvit se skupinami snoubenců, manželů nebo kněží. Jitka je nadšená pro Teologii těla papeže sv. Jana Pavla II. a ráda ji propaguje.V lednu 2010 jsme se odvážili Jozef (Dodo) Předáč a já na cestu na zasněženou Českou Sibiř do Milhostic, abychom přezkoušeli Jitku na školitelku kandidátských učitelských párů. Od té doby má všechny kandidáty na starosti ona.Nyní jako předsedkyně přebere mj. administrativu. K tomu patří spravování mailové adresy , telefonního čísla 312 686 642 a bankovního účtu. Již několik let vyřizuje Dagmar Burgetová ze Žárovic u Prostějova odesílání objednávek. Václav Sovadina ze Šumperka spravuje webovou stránku. Nově budou manželé Maříkovi z Dohalic rozesílat Noviny z rodiny LPP poštou i e-mailem. Mně zbývá redakce Novin a kontakty do ciziny v angličtině a němčině, například s Johnem a Sheilou Kippleyovými, zakladateli Ligy, s Ephraimem a Theresiou Lukongovými, vedoucími Ligy v Kamerunu, a INERem v Rakousku.Post předsedy vyžaduje nemalé oběti, komunikační a organizační zdatnost a zodpovědný přístup. Liga žel není schopná poskytnout finanční ohodnocení, které by těmto požadavkům odpovídalo. Moc prosím Vás čtenáře, abyste zvážili možnost pomoci, a to dvojím způsobem. Za prvé, rozhodnutím zasílat pravidelné měsíční/kvartální příspěvky v jakékoliv výši. Za druhé, osobním oslovením dalších lidí, kteří by mohli být ochotní a schopní takový pravidelný příspěvek zasílat. Dary posílejte na účet LPP: 215 288 136/0300. Za všechny Vaše snahy v tomto ohledu Pán Bůh zaplať.

                                                                                                                                                                                                                       David Prentis