Používame cookies. +

vďačnosť zNa začátku každého roku nás v ústředí LPP čeká vždy pár administrativních povinností – účetnictví, inventura materiálů, ale také „inventura“ naší práce za uplynulý rok. Zatímco administrativa je tak trochu nutné zlo, při sestavování zprávy o činnosti se mi vybavuje spousta setkání, rozhovorů, e-mailů… Radosti, očekávání i obavy mnoha snoubeneckých párů, které se na společnou cestu teprve vydají. Doprovázení těch, kteří se z nějakého důvodu nemohli zúčastnit kurzu – radost z toho, jak jsou s každým dalším záznamem jistější ve vyhodnocení svých cyklů. Složité životní nebo zdravotní okolnosti, které řeší spousta manželů. Opakovaná ujištění, že antikoncepce a asistovaná reprodukce nevyřeší těžkosti, které mnohé trápí, že je třeba hledat skutečná řešení a skutečnou pomoc, i když to možná bude stát víc úsilí a osobní angažovanosti.

Veliká radost z nového života, který přišel navzdory nepříznivé diagnóze lékaře…

Jsem vděčná, že i dnes se najdou dobří lékaři, za kterými můžeme posílat páry, které potřebují odbornou pomoc. Velké díky patří našim lektorům, kteří jsou druhým nezištně k dispozici, dárcům, kteří svou štědrostí umožnili rozvoj naší práce a také všem, kdo na nás pamatují v modlitbě. 

Všechny kurzy, setkání, rozhovory i e-maily, vkládáme do Božích rukou. On je naším dobrým Otcem, který zná cestu i v situaci, která se zdá obtížná nebo bez východiska… nenechává nás nikdy samotné a na těch nejstrmějších úsecích cesty nám podává pomocnou ruku. Kéž tuto pomoc a blízkost našeho dobrého Otce mohou všechny rodiny zakoušet také v každém dalším dnu nového roku!

Jitka Nováková