Používame cookies. +

           V červnu jsme s manželkou obdrželi  dopis od  České biskupské konference s pozvánkou na slavnostní mši svatou na Velehradu v úterý, 5. července, kde nám měla být udělena pamětní medaile „za službu ve prospěch dobra, zvláště za aktivní službu v oblasti přirozeného plánování rodiny na základě učení církve“. Byli jsme velmi překvapeni a pochopitelně potěšeni touto poctou. Pozvání jsme s radostí přijali a převzali medaili a certifikát na konci slavnostní mše svaté.

     Samozřejmě nepatří toto vyznamenání pouze nám, ale všem našim instruktorům a jiným spolupracovníkům, bez nich by Liga nemohla konat svou službu v různých částech země.
    Jde i o nepřímé poděkování  zakladatelům Ligy  Johnovi  a  Sheile Kippleyovým, kteří rozvinuli svou práci již v roce 1971, o 20 let dříve, než jsme začali my v tehdejším Českoslovenku roku 1991.

     Co asi se našim biskupům líbí na naší práci? Že propagujeme jakousi „katolickou antikoncepci“, jak to někteří mylně označují? Nikoli! Nepropagujeme antikoncepci vůbec! Naopak. Učíme způsobu života, který vytváří pozitivní vztah k dětem, takže manželé často chtějí mít větší rodinu. A když mají vážné důvody se načas nebo neomezeně vyhnout početí, mají vysoce efektivní metodu pro určení plodných a neplodných období během ženského cyklu – pokud se samozřejmě správně naučí metodě a dodržují pravidla.
     A nejen to. Jde o způsob života, při kterém muž respektuje ženu s její plodností, takže manželské objetí může vyjádřit plné vzájemné dávání a přijímání, tedy vzájemnou lásku. Není přitom ten prvek odmítání jako při styku s antikoncepcí, které redukuje spojení na pouhý způsob zábavy. Tím jsou manželství stabilnější.

     Doufáme, že toto formální uznání práce Ligy Českou biskupskou konferencí zapůsobí, aby kněží byli ochotnější zvát naše instruktory pořádat kurzy v jejich farnostech a manželé a snoubenci neváhali vyhledávat naši službu.