S radosťou oznamujeme, že po úspešnom zvládnutí odborného vzdelávania ukončenom záverečným osobným pohovorom (pre koronavírus absolvovanom po prvýkrát prostredníctvom online videokonferencie) získali certifikát lektorov STM Ligy pár páru manželia Pavol a Zuzka Holosovci z Budče pri Zvolene.


Holosovci PZZuzka je učiteľka, ktorá miluje prácu s deťmi, a Paľko, ktorého vždy fascinovali stroje, je vývojový inžinier. Majú dve detičky – osemročného Sebastiánka a ročného Krištofka. V júni tohto roka oslávia 11. výročie spoločného manželského života. O svojej ceste k LPP hovoria, že bola náročná, ale zároveň veľmi krásna. (Viac v článku Most, ktorý spojil naše rozdielne svety) 
Tešíme sa z ich nadšenia pre PPR a túžby pomáhať aj ďalším párom hľadať krásu, zmysel a napĺňanie manželstva v súlade s Božím plánom, tak ako to uviedli vo svojom svedectve. Za všetky lektorské páry zo Slovenska aj Čiech im vyprosujeme potrebné milosti a vytrvalosť pri tejto službe.

* * *
Redakčná poznámka/pozvánka: Tešíme sa, že rady aktívne slúžiacich lektorov sa rozrástli. Momentálne je nás aj s certifikovanými poradkyňami na Slovensku 17 a školia sa ďalšie dva manželské páry a jedna pani. Vzhľadom na narastajúci počet pozvaní, ktoré do ústredia Ligy prichádzajú, je tento počet pre Slovensko nedostačujúci. Týka sa to najmä Bratislavy, Žiliny, Rožňavy (a celkovo južných oblastí Slovenska). Spolu s evanjelistom sv. Markom môžeme hovoriť: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo.“ My aj naďalej prosíme Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Možno sa modlíme práve za Vás. Ozvite sa nám. :) 0908722055