Keďže je Liga pár páru občianske združenie zamerané na osvetovú činnosť, prednáškové aktivity a nekomerčné poradenstvo v oblasti šírenia symptotermálnej metódy PPR, ekologického dojčenia a prirodzenej materskej starostlivosti, produkty zo svojej ponuky nepredáva, ale distribuuje bez nároku na ich zaplatenie. Aby bol takto nastavený systém trvalo udržateľný, a aby mohlo LPP slúžiť a pomáhať každému kto to potrebuje aj v budúcnosti, očakáva od všetkých, ktorí si objednajú niečo z ponuky LPP dobrovoľný príspevok zaslaný na účet LPP, minimálne vo výške hodnoty realizovanej objednávky. Financie takto získané slúžia na vykrytie nákladov spojených s aktivitami LPP a zabezpečenie chodu občianskeho združenia.

Hodnotu objednávky tvorí suma v eurách uvádzaná pri jednotlivých produktoch + poštovné ( v zmysle cenníka Slovenskej pošty) + balné (1€) .
Výška balného sa do hodnoty objednávky nezapočítava tomu, kto zaplatil členský alebo registračný príspevok za kalendárny rok v minimálnej výške 12€, alebo podporil LPP finančným darom v takejto výške (registrácia nie je podmienkou).

Objednané materiály v celkovej hodnote viac ako 10€ budú zaslané ako doporučené listové zásielky resp. ako balík. V prípade, že by hodnota objednávky presiahla 50€, bude zaslaná na dobierku.

Bežná dodacia lehota je maximálne 7 pracovných dní od potvrdenia prijatia objednávky, pri požiadavke zaslania objednávky 1. triedou do 3 pracovných dní. V prípade objednania minerálnych a vitamínových doplnkov, ak nie sú práve na sklade, LPP kontaktuje zadávateľa objednávky a na základe informácií od dodávateľa ho informuje o najskoršom možnom termíne dodania.

Objednávku materiálov je možné zrušiť na základe žiadosti doručenej e-mailom alebo telefonicky ústrediu LPP, ak ešte nebola vyexpedovaná.

V prípade poškodenia alebo poruchy dodá LPP nové produkty, prípadne vráti peniaze.

Dobrovoľný finančný príspevok v hodnote objednávky sa poukazuje na účet LPP: SK9783300000002401049920 (vedený vo Fio banke ), pričom do správy pre prijímateľa je potrebné zadať číslo objednávky. Dobrovoľný príspevok za objednané materiály nie je potrebné zasielať vopred.