Používame cookies. +

V nedeľu 20.októbra  sa uskutočnil avizovaný benefičný koncert Naživo za život, ktorý zaplnil farský kostol sv. Michala v Zlatých Moravciach. Krásny umelecký zážitok, spevácke a hudobnícke výkony mladých umelcov potešili každého, kto sa ho zúčastnil.

Liga pár páru ďakuje všetkým, ktorí iniciovali tento projekt, zrealizovali ho ako aj tým, ktorí prispeli finančnými prostriedkami na podporu pro life aktivít Ligy pár páru.

Výťažok benefície bol 219,06€. 

Ďakujeme