Používame cookies. +
David PrentisTímto vydáním Novin z rodiny LPP jsme došli k milníku stého čísla bulletinu, který zobrazuje příběh naší organizace. První číslo Zpráv LPP vyšlo v září 1992 po prvním kurzu v Bánovcích nad Bebravou v srpnu toho roku. Cítili jsme potřebu udržovat kontakt s lidmi, kteří prodělali kurz a doplňovat základní informace o metodě, které nebyly obsažené v provizorních materiálech, které jsme dosud mohli dát k dispozici. Články byly vesměs z časopisu americké mateřské organizace. Bulletin vycházel 4-krát za rok. V 7. čísle v březnu 1994 jsme mohli oznámit vyškolení prvního českého učitelského páru, Pavla a Andrey Šimečkových ze Zlína. V tomtéž čísle jsme vytiskli první slovenský článek. V 9. čísle byla zpráva o první konference Ligy ve Zlíně v červnu 1994. Konference učitelských párů a jiných aktivistů se staly podstatnými v budování a udržování vztahů mezi nimi. V 11. čísle v březnu 1995 jsme oznámili publikaci učebnice Umění PPR a zprávu o prvním slovenském učitelském páru, Jozefovi a Simoně Predáčových, kteří se pak stali vedoucími slovenské Ligy. Číslo 12 (červen 1995) informovalo o vzniku právnické osoby LPP v ČR jako pobočky mezinárodní organizace CCLI.
 V 16. čísle jsme oznámili, že kvůli vysokému mezinárodnímu poštovnému bude slovenské ústředí ve Zlatých Moravcích rozmnožovat bulletin a rozesílat na Slovensku; byl to asi první krok na cestě k osamostatnění slovenské Ligy. V čísle 18 (prosinec 1996) jsme ohlásili zvýšení členského příspěvek z 50 Kč na 80 Kč za rok a přitom zvýšení frekvence vydání bulletinu ze 4 na 5 čísel ročně. Nová etapa v práci Ligy začala v roce 2000. Číslo 36 (červenec 2000) oznámilo, že se Jozef a Simona Predáčovi stávají pracovníky Ligy na plný úvazek – pro Slovensko a východní Evropu. V dalším čísle jsme psali o úspěšné registraci slovenské Ligy. V č. 42 (září 2001) popsal Jozef svou cestu do Gruzie, kde vyškolil místní instruktorky. Mimořádný finanční dar na konci 2004 nám umožnil podporovat Ligu v Kamerunu. Nové vedení americké Ligy od roku 2004 rozhodlo, že již nebude podporovat české a slovenské pobočky. Já jsem naštěstí dosáhl důchodového věku, a Jozef dostával několik let podporu od Johna Kippleyho, zakladatele Ligy. V poslední době ale je nucen vést slovenskou Ligu jako dobrovolník vedle zaměstnání. Od č. 61 (červen 2005) zasíláme bulletin i elektronicky, na Slovensku současně na 3.414 e-mailových adres (a 147 členům tištěnou verzi). V ČR se zasílá momentálně 153 tištěných a 141 elektronických kopií členům a příznivcům. Elektronický formát je čím dál tím oblíbenější. Od č. 65 jsme změnili název bulletinu na Noviny z rodiny LPP, aby byl gramaticky správný jak v češtině tak ve slovenštině.
Liga v našich zemích roste pomalu ale stále. Počet nadšených aktivistů dá naději, že se s pomocí Boží můžeme těšit na dalších 20 let a druhou stovku vydání bulletinu.
 * * * 
Reakce čtenáře na Noviny z rodiny LPP 95
Noviny z rodiny LPP sú periodika, ktoré majú pre mňa veľmi vysokú morálnu a etickú úroveň, prinášajú zaujímavé informácie, povzbudzujúce svedectvá a odpovede na morálne otázky o ktorých mlčia alebo sa k nim nevyjadria kňazi. Už sa neviem dočkať nového a nového vydania. Okamžite ich preposielavam ďalej mojím známym, a ľuďom, ktorí podľa mňa si ich tiež obľúbili. C. L.