Používame cookies. +

 zaznamove tab

Napriek tomu, že výrazne narastá počet používateliek STM využívajúcich na zaznamenávanie svojho cyklu mobilnú aplikáciu alebo program z rôznych internetových stránok, neprešli ani dva roky a zošity záznamových tabuliek, ktoré sme nechali vytlačiť v lete 2016, sa nám minuli.

Náš experiment spred dvoch rokov vytlačiť nielen štandardné záznamové tabuľky s mriežkovým rastrom na zaznamenávanie teplotnej krivky, ale aj s číslicovým rastrom nám ukázal, že o oba typy je záujem. (Klasických mriežkových tabuliek sa minulo 1 000 ks a z webstránky LPP bolo zaznamenaných viac ako 1 750 stiahnutí; tabuliek s číslicovým rastrom sa minul celý náklad – 600 ks – a z webstránky bolo zaznamenaných viac ako 1 250 stiahnutí.) Preto sme sa aj teraz rozhodli vytlačiť obe verzie.

Nová edícia zošitu záznamových tabuliek má rozmer B5 (238 x 155mm). Na druhej strane obálky nájdete predtlač tabuľky na vpisovanie údajov z cyklov, ktoré si zaznamenáte v zošite, a už tradične obrázkový návod na samovyšetrenie prsníkov. Súčasťou zošita záznamových tabuliek je samostatne vložená kartička základných pojmov a pravidiel STM. Zošit obsahuje 12 záznamových hárkov a umožňuje zaznamenať až 38-dňový cyklus.

Oproti predchádzajúcemu vydaniu má záznamový hárok pridaný jeden nový riadok. Ten slúži na zaznačenie výsledku ovulačného testu, ak žena využíva aj túto možnosť sledovania svojej plodnosti. Doplnili sme ho tam na základe dobrej skúsenosti s ovulačnými testami, ktoré môžu pomôcť pri vyhodnocovaní cyklov, keď si žena nie je istá svojím pozorovaním alebo jej chýba záznam niektorého zo štandardných príznakov plodnosti.

Zošit záznamových tabuliek si môžete objednať v našej ponuke na webstránke LPP: mriežkové / číslicové

Záznamové hárky sú k dispozícii na stiahnutie tu: mriežkový raster / číslicový raster