Používame cookies. +

pozvánka na konferenciu HV     Letos 25. července uplyne 50 let od chvíle, kdy Pavel VI. vydal encykliku Humanae vitae (HV). Odpovídá na obtížné otázky spojené s předáváním lidského života a odpovědným rodičovstvím. Často se o ní mluví jako o encyklice, která „zakázala antikoncepci“.

   Poselství HV je ale mnohem hlubší: připomíná pravdu o člověku, pravdu o manželské lásce. O tom, že jejím autorem je Bůh a podstatou lásky je DAR. Že pokud antikoncepcí popřeme možnost předat nový život, dar lásky nebude úplný… že tím jako manželé půjdeme proti Božímu plánu zcela se odevzdat a zcela přijmout druhého, že tak rušíme význam, který Bůh do lidské sexuality vepsal. Pro mnohé je obtížné porozumět tomu, že odmítnutím učení Humanae vitae se staví ne proti nějakému „zákazu církve“, ale proti přirozenému zákonu, který Bůh vložil do srdce každého člověka.

„Předávat lidský život je závažné poslání, při kterém manželé svobodně a odpovědně spolupracují s Bohem Stvořitelem. Pro manžele je vždy zdrojem velkých radostí, jež jsou však někdy provázeny nemalými obtížemi a starostmi“, píše v úvodu encykliky Pavel VI.

     Cílem konference, kterou připravujeme, je pokusit se do hloubky porozu-mět poselství této encykliky a hledat cesty, jak v každodenním životě její poselství pomáhat manželským párům uskutečňovat. Toto téma není důležité jen pro lektory Ligy pár páru. Proto na konferenci srdečně zveme kněze, všechny kdo se v pastoraci věnují snoubencům a rodinám, manželské páry i ty, kterým manželská láska a úcta k lidskému životu leží na srdci!

Přihlašování na konferenci otevřeme po prázdninách. Všechny informace i podrobný program budeme postupně doplňovat na stránky i Facebook LPP.

Jitka Nováková