Milí priatelia, členovia LPP, sympatizanti, dobrodinci,

s prvým číslom nového kalendárneho roka sa aj tento rok uchádzame o vašu finančnú podporu Ligy a jej aktivít.

Mnohí ste sa už v predchádzajúcich rokoch stretli osobne s našou prácou, buď ako účastníci kurzov STM, prednášok, alebo máte skúsenosť s poskytnutým individuálnym poradenstvom prípadne zo sprevádzania niektorého lektorského páru. Tí z vás, ktorí ste sa s prácou LPP doposiaľ ešte osobne nestretli, si môžete prečítať „výkaz“ našej práce za minulý rok na webstránke LPP

Aj tento rok pokračujeme v napĺňaní vízie zakladateľov Ligy - šíriť manželskú čistotu a prostredníctvom symptotermálnej metódy pomáhať všetkým, ktorí majú záujem, porozumieť svojej plodnosti tak, aby služba, ktorú ponúkame, bola dostupná širokej verejnosti. Nielen párom, ktoré sú schopné zaplatiť komerčné ceny kurzov. Preto ponúkame naše kurzy za symbolické kurzovné a jednorazové prednášky a poradenstvo za dobrovoľný príspevok. Príjem z tejto služby je však nedostatočný na pokrytie nevyhnutných náklady LPP, a preto potrebujeme aj finančnú podporu dobrodincov. Práve vďaka nim,  ľuďom, ktorí nás boli ochotní finančne podporovať - či už pravidelne na mesačnej báze, alebo jednorazovým príspevkom sa sa nám darilo vykrývať deficit v príjmoch. Budeme vďační, ak sa k nim pridáte aj vy

 Podporiť Ligu pár páru v roku 2024 môžete rôznymi spôsobmi:

- zriadením pravidelného mesačného príkazu (napr. na jeden rok) v prospech účtu LPP vo Fio banke SK97 8330 0000 0024 0104 9920;
- jednorazovým finančným darom na účet LPP;
- zaplatením ročného registračného/členského príspevku 24 € na účet LPP
-poukázaním 2%  alebo 3% (od fyzických osôb) resp. 1 % (od osôb právnických). 

Vaša finančná podpora bude v roku 2024 použitá na tieto účely:

• Zviditeľniť LPP na Instagrame.
• Prerobiť a modernizovať webstránku LPP a dizajnovo zjednotiť web, facebook a instagram.
• Aktualizovať výučbové prezentácie a učebné texty pre lektorov LPP, tak, aby boli v súlade so zmenami uvedenými v novej Príručke STM.
• Aktualizovať a rozšíriť Trenažér cyklov - internetovú cvičnú príručku.
• Urobiť upgrade testov a vzdelávacích materiálov pre páry, ktoré sa budú školiť na lektorov LPP.
• Zabezpečiť financovanie platu jednej osoby pracujúcej v ústredí LPP na plný úväzok a dvoch osôb s 30% úväzkom, ktoré vedú internetové poradne LPP.

Podporiť aktivity Ligy je možné aj nefinančným spôsobom:

- šírením Novín z rodiny LPP a informácií o kurzoch a prednáškach LPP medzi svojimi priateľmi a známymi a zdieľaním príspevkov z facebooku LPP;
- pozvaním lektorov Ligy prísť urobiť prezenčný kurz alebo prednášku;
- ak ste veriaci, tak modlitbou za LPP, lektorské páry, poradkyne a ľudí, ktorí sa na Ligu obracajú.

Bonusy Ligy pár páru pre jej podporovateľov
Každý podporovateľ LPP (t.j. každý, kto podporí LPP sumou aspoň 24€, čo je výška ročného registračného príspevku) môže využívať nasledovné zľavy:
- nemá do ceny objednávky započítavané balné (pri objednávaní sa tento bonus uplatní označením možnosti Dobrovoľný príspevok podporovateľa LPP...v časti Spôsob platby);
- má nárok dostávať zadarmo jeden zošit záznamových tabuliek, ak oň požiada.
V priebehu kalendárneho roka je minimálne 53-krát (priemerne raz za týždeň) slávená svätá omša, obetovaná za duchovné a hmotné požehnanie pre podporovateteľov Ligy, jej členov, sympatizantov a tých, ktorí sa na ňu obrátia s prosbou o pomoc.

V mene Ligy pár páru úprimne ďakujeme všetkým vám, ktorí ste nás podporovali v roku 2023, a vopred ďakujeme každému, kto podporí našu službu v tomto roku.
Aj naďalej sa budeme snažiť dobré veci robiť dobre a uskutočňovať naše motto: „Učíme to, čomu rozumieme, a svedčíme o tom, čo žijeme.“