Anička (manželka a mama 4 detí)

Na víkend v Rodinkove som sa tešila. Hoci som prišla unavená po dlhom cestovaní a práve sa mi začal cyklus, Boh mi dal tento víkend ako dar k narodeninám. Na túto akciu som prišla ako jedna z mála sama, bez manžela a detí. Chcela som si to vychutnať...
Moje dôvody prísť boli viaceré: od túžby byť v spoločenstve ľudí, manželov, ktorí žijú rovnako v tejto oblasti a vzájomne sme si tak darom, cez to, že táto téma PPR ma fascinuje už niekoľko rokov a asi stále viac. A tiež osobne zažiť kurz STM a prednášky, už len názov ktorých vyvolával vo mne zvedavosť.

Víkend sa začal predstavením sa prítomných lektorských párov. Každý z nich mal za sebou svoj originálny príbeh, svoju originálnu cestu. Dozvedela som sa a uvedomila si, že aj lektori žijú bežné životy vo svojich rodinách, tiež so svojou plodnosťou, neplodnosťou, túžobným očakávaním zebry (prechodu), že aj oni zavše nevedia, čo sa v cykle deje, a musia čakať, ako sa to vyvinie, že aj oni musia bojovať, aby to dali v čase vysokého estrogénu (čas ovulácie), že aj oni prežívali strach z nečakaného tehotenstva, lebo čo na to spoločnosť a ešte k tomu, keď sú lektormi STM... Pre mňa zážitok, nádherná autentickosť...

Hoci používam symptotermálnu metódu 14 rokov, prvýkrát som sa zúčastnila na kurze. Malo to úplne iný rozmer ako samoštúdium s konzultáciami a informácie boli pre mňa znova obohatením. Celý kurz bol dopĺňaný dlhoročnými skúsenosťami, praktickými radami a „zlepšovákmi“ nielen lektorov Ligy, ale aj niektorých účastníkov, ktorí sa podelili so svojimi otázkami a skúsenosťami. Napríklad jeden z účastníckych párov hovoril o tom, že manželka mala pri malých deťoch ťažkosti s meraním bazálnej teploty, a keď si natiahla budík skôr, potom už nedokázala zaspať. Problém vyriešili tak, že zainvestovali do svojho manželstva a kúpili si prístroj Tempdrop, ktorý im nahradil klasické meranie teplomerom. Opäť som s pokorou uznala, že keď je dobrá vôľa, dá sa všetko vyriešiť.

Svoje skôr, či práve nadobudnuté vedomosti sme si mohli overovať formou testu, buď písomne na papieri, alebo cez aplikáciu classroom, v ktorej okrem správnych odpovedí bolo aj ich zdôvodnenie.

Pred obedom sme ešte stihli prednášku Márie Schindlerovej Mravné neznamená neerotické a rovnako tak ako v predchádzajúci večer (keď sa so svojím manželom Imrom venovali téme Vzťahová fyzika v sexuálnej intimite, aby rozdielnosť nerozdeľovala) hovorila veľmi pútavo, jasne a rozhodne obhajujúc pravdu v oblasti (katolíckej) sexuálnej manželskej etiky... Máriu je fakt zážitok počúvať😃.

Sobotný večer patril zdieľaniu nás žien pri víne, pod názvom: Dámsky klub (50-minútové ženské diskusné fórum), kde sa mohlo vypovedať čokoľvek, skúsenosti, radosti, strachy, to, čo ťaží... a táto pestrosť v zdieľaní sa aj využila. Po vyčerpaní času sme museli uvoľniť miestnosť mužom, ktorí mali hneď po nás Debatu pri pive. A naše ženské zdieľanie pokračovalo (kto chcel) pri tyčinkách v spoločnej kuchynke a Simonka, lektorka STM, dobre čítate... zakončila zdieľanie vtipom o sexe... a tak sme radšej išli vyrušiť mužov, ktorí sa stále zdieľali, a aj keď sme sa im ukázali v akváriu (presklená miestnosť hneď za prednáškovou sálou), oni nie a nie skončiť😃.

V nedeľu dopoludnia sme zakončili vzdelávací program víkendu treťou časťou kurzu STM prednáškou Plodnosť v období perimenopauzy a prechodu. Simonkina prednáška bola zaujímavá, výstižná, zameraná na predchádzanie možných problémov, ktoré sa vyskytujú v tomto období ženy, obsahujúca veľa praktických rád, ako jednoducho, zdravo a bez užívania zbytočnej chémie a hormónov komfortnejšie prekonať toto obdobie napr. zmenou stravy, životného štýlu (cvičenie, odbúravanie stresu pohybom, vedome spomaľovať, viac oddychovať...).

Počas víkendu som si silno uvedomovala, že sme si navzájom boli darom. Niekto tým, že ponúkol svoju skúsenosť, niekto tým, že pozorne toho druhého počúval a urobil si na neho čas – vďaka Dodko, Mária, Vierka a Katka! V Rodinkove bol priestor aj ľudia, pred ktorými sme sa mohli cítiť slobodne, posťažovať sa (napríklad na to, že prečo dopredu nevieme, že práve prebiehajúci cyklus bude anovulačný) alebo vypovedať to, čo sa nám zdá – alebo možno aj je – neriešiteľný problém... Aj toto bol pre mňa dotyk Boha.

Veľmi som bola povzbudená prítomnosťou mnohých mladších manželských párov, čerstvých mladomanželov, dokonca snúbencov, a teším sa, že sú mladí ľudia, ktorí majú túžbu žiť svoje manželstvo podľa Božích pravidiel a pevné odhodlanie popasovať sa so životnými výzvami, ktoré sa niekedy objavia pri praktizovaní PPR. 

Ešte raz vďaka za všetkých z Ligy, ktorí pripravili Víkend a  sprevádzali nás ním. Vďaka ti, Pane!

Anna P.

 

Monika (manželka a mama šiestich detí)

O kurze STM som sa dozvedela zo stránky Ligy pár páru. Už dávnejšie som mala v sebe túžbu poznať STM. Doteraz som poznala iba Billingsovu ovulačnú metódu.

Zaujal ma program, v ktorom boli okrem kurzu STM zahrnuté aj iné prednášky či diskusie, napr. Plodnosť v období perimenopauzy a prechodu. Keďže som mama šiestich detí (jedno je u Pána ) a „ťahá mi“ na päťdesiatku, chcela som vedieť, čo ma čaká a neminie 😊, ako sa vedieť orientovať v období pred blížiacim sa prechodom. A tak sme sa dve kamošky prihlásili a neoľutovali sme.

Na úvod sa nám predstavili lektorské páry, ktoré boli aj celý čas k dispozícii na rozhovory a zodpovedanie otázok, ktoré sa nám postupne vynárali v mysli. Zaujala ma hneď úvodná prednáška Vzťahová fyzika v sexuálnej intimite, aby rozdielnosť nerozdeľovala, ktorú mali manželia Schindlerovci. Boli veľmi otvorení. Ich spontánnosť a úprimnosť ma naozaj dojala. Myslela som si, že to len ja a môj manžel sme takí rozdielni 😊.

Symptotermálnej metóde sme sa začali venovať až v sobotu. Veľmi zrozumiteľné a jasné vysvetlenie STM bolo rozdelené do troch prednášok s názornými prezentáciami a pracovnými materiálmi. Či sme to pochopili, mohli sme si overiť na príkladoch. Niektorí využili papierovú verziu kvízov a tí technicky zdatnejší používali Google aplikáciu Classroom. Na kladenie anonymných otázok bola možnosť využiť aplikáciu Sli.do.

 V rámci víkendu zazneli aj témy Keď dieťatko neprichádza alebo Návrat plodnosti po pôrode.
Celý program sa niesol v rodinnom duchu. Prednášky, občerstvenie, popoludní oddych, priestor pre rodiny s deťmi, krásne prostredie hôr... Priestor na tichú adoráciu v kaplnke.

Večer bol priestor pre moderovanú diskusiu. Najprv päťdesiatminútové ženské diskusné fórum Dámsky klub a po ňom mužské diskusné fórum Debata pri pive. Ženám muselo stačiť 50 minút, lebo už prichádzali chlapi. Len chlapom bolo ich 50 minút akosi málo... ale podelili sa aj o pivo.

Pri spoločnom stolovaní bol priestor zoznámiť sa aj s inými rodinkami, čím vzniklo jedno veľké spoločenstvo. Cítili sme sa naozaj dobre. Zažila som naozaj krásny víkend v kruhu rodín a ľudí, ktorí berú život ako dar. Aj vtedy, keď príde neplánovane, veria, že dar života má predovšetkým v rukách Boh. A tento veľký dar nového života dáva Boh v okamihu, keď sa aj manželia navzájom darujú sebe navzájom v láske.
Chcem sa touto cestou poďakovať manželom Predáčovcom, ktorí to všetko organizačne bravúrne zvládli s Božou pomocou. Vďaka patrí aj všetkým lektorským párom, animátorom, ktorí sa starali o deti, kňazom, ktorí boli k dispozícii, keď niekto chcel ísť na svätú spoveď a odslúžili sväté omše. Pri tej poslednej sme si mohli obnoviť manželské sľuby a kňaz nám požehnal obrúčky.

Vďaka patrí aj Rodinkovu za prijatie, za ubytovanie uprostred Božej prírody, za postaranie sa o naše žalúdky a všetky naše potreby. Vrelo odporúčam všetkým, ktorí majú túžbu orientovať sa v svojej plodnosti (a nie je to len záležitosť ženy), porozumieť symptotermálnej metóde, spoznať mravné aspekty manželskej sexuality a veľa iného.

A to všetko za jeden krásny víkend v úžasnom spoločenstve. Naozaj veľká vďaka a nech Boh žehná toto dielo!

Monika Zámečníková