Snímka1Zastonala nízka trávička v areáli Rodinkova, keď na nej odstavilo nejedno auto, čo sa už nezmestilo na parkovisko. Dvadsaťjeden účastníckych a štyri lektorské rodiny, animátori a ďalší ľudia, bez ktorých by sa víkendový kurz STM nezaobišiel. Rodinkovo znova praskalo vo švíkoch. Na recepcii čakalo na každého účastníka srdečné privítanie od manželov Predáčovcov. Niečo pred ôsmou, keď už bolo isté, že sa všetci trocha poobhliadali, vybalili a posilnili parenými buchtami, sa program mohol začať. Úmysel organizátorov bol zrejme nezaťažiť ľudí v piatok večer ťažkou témou, a tak sme začali prednáškou: „Vzťahová fyzika v sexuálnej intimite, aby rozdielnosť nerozdeľovala“. To sa veľmi hodilo, pretože téma prirodzene vzbudila záujem a večer sa niesol nielen vo vážnej, ale aj humornej atmosfére. Silným momentom boli svedectvá lektorských párov o ich objavovaní Božieho zámeru v manželskej sexualite a o spolupráci s Bohom pri zodpovednom odovzdávaní života. Je úplne iné počuť: „my sme to takto vnímali, takto riešili, toto sa nám stalo“, ako počuť iba: „je správne, aby...“ Do našej izby sme teda večer odchádzali veľmi povzbudení.

Sobota nás čakala od rána s náručou plnou možností. Horský vzduch sa tlačil do izieb, usmialo sa aj slniečko, o siedmej sme sa mnohí stretli na sv. omši a nezabudnime na výdatné raňajky. Potom sa už kurz STM mohol rozbehnúť v plnom prúde. No ešte tu bola jedna výzva: 39 väčších, menších či úplne maličkých neposedníkov, s ktorými sa dá len ťažko sústrediť. Tejto úlohy sa zhostila sestra Anežka s trinástimi animátormi a pripravili deťom cca od dvoch rokov zábavný, športový, ale aj duchovný program. Bábätká a deti, čo sú predsa najradšej len s mamou, mohli využiť dve „akváriá“ pri prednáškovej miestnosti. Naozaj optimálne podmienky na koncentráciu. Okrem prednášok o samotnej metóde zaznel v sobotu aj príspevok „Mravné neznamená neerotické“ od Márie Schindlerovej. Prekvapilo ma, ako sa dotkla mnohých mýtov, ktoré kolujú medzi katolíkmi, ako napr. „ mať toľko detí, koľko Pán Boh pošle“, alebo čo znamená  „manželská  povinnosť“  a mnohé  iné.  Mária taktiež  jasne zdôvodnila stanovisko Cirkvi k antikoncepcii. Toto všetko sú podľa mňa natoľko závažné témy, že každý manželský pár by sa mal s nimi konfrontovať, ak nechce zaviesť svoj spoločný život do slepej uličky. Som šťastná, že niekto o týchto témach vie otvorene a fundovane hovoriť.

Chcela by som sa zdôveriť ešte s jedným dojmom.
V Rodinkove som bola prvýkrát a vnímala som ho ako veľmi duchovné miesto. Najviac mi imponovala kaplnka so špeciálnym otváracím bohostánkom, takže byť pred Jeho Velebou bolo možné vo dne, v noci. Taktiež som využila ponuku duchovného rozhovoru aj voľne dostupnú knižnicu s duchovnou literatúrou. Vlastne to s tou knižnicou až tak nevyšlo, pretože program víkendovky bol riadne nabitý. Okrem hlavných prednášok boli aj špecializované prednášky pre mamičky po pôrode, v prechode, alebo tie, ktorým vytúžené bábätko dlhšie neprichádza. Dobre nám padla aj prechádzka v okolitej prírode. Trocha kyslíka a pohybu medzi prednáškami nakoplo mozog a dalo príležitosť na neformálne rozhovory s inými účastníkmi.
Čerešničkou sobotného večera bol dámsky klub a debata mužov pri pive. Možno je to paradox, ale niekedy je človek v skupine „cudzích“ ľudí dokonca úprimnejší a otvorenejší. Najmä keď nás spájajú podobné životné situácie, témy, problémy, ale aj odhodlanie sa s nimi čo najlepšie popasovať. Osobne by som chcela oceniť vysoký stupeň zrelosti lektorských párov, ktorí s každým zaobchádzali láskavo a s veľkou mierou pochopenia. Vedeli vždy ponúknuť primerané rady a nezaskočilo ich ani pár otázok, ktoré boli podfarbené sklamaním, znechutením alebo inou negatívnou emóciou. V tejto odľahčenej atmosfére sa rozhovory pretiahli do neskorej noci. Kto mal v izbe otvorené okno, počul tlmené výbuchy smiechu aj na štvrté poschodie.

A tak sme sa prehupli do nedele. Posledná prednáška, možno hodina voľného času a slávnostné zakončenie sv. omšou. Za sprievodu gitary, spevu, srdečného príhovoru kňaza a prítomnosti našich drobcov sme si uctili toho, od ktorého pochádza všetok život, láska, sloboda, dobro, pravda a krása.

Kurz v Rodinkove ubehol veľmi rýchlo. Aj keď bolo všetko dôležité na prednáškach povedané, viem si predstaviť, že ľudia, ktorí sa s metódou stretli po prvýkrát, odchádzali domov s miernym chaosom. Našťastie si mohli odniesť aj knižku STM a iné podklady. Koniec koncov používanie STM je niečo, čo sa nedá pochopiť na jeden raz. Manželský pár to môže len postupne objavovať a prijímať ako svoju celoživotnú cestu. Pre nás bola víkendovka na tejto ceste veľkým impulzom a motiváciou.

Zo srdca ďakujeme!

Lucia a Marek

Poznámka na záver: Postrehy a dojmy ďalších účastníčok Víkendového kurzu si môžete prečítať tu.