Používame cookies. +

     Přistěhovali jsme se ze Skotska s manželkou, čtyřmi dětmi a babičkou v létě 1991 do Kladna  s úkolem od mateřské organizace Ligy The Couple to Couple League International založit pobočku v tehdejším Československu. Překládali jsme a připravovali pro tisk četné základní texty Ligy a navazovali jsme kontakty. První kurz jsme měli v srpnu 1992 v Bánovcích nad Bebravou. Následodoval další kurz ve Zlíně a práce se rozběhla.

     Protože jsme mohli v prvních kurzech poskytovat účastníkům pouze základní informace o symptotermální metodě, potřebovali jsme doplňující texty. Nástrojem k tomu byl čtvrtletní členský bulletin Zprávy LPP, jehož první číslo vyšlo již v září 1992. Obsah bulletinu nebyl však omezen na technické informace; od začátku se vyskytovaly články o morálních otázkách, o zprávách z jiných zemí, informace aktivitách organizace, korespondence, atd. Postupně se frekvence zvýšila na pětkrát za rok, nyní šestkrát. Název zůstal dlouho stejný, ale v roce 2006 navrhli páry ze Slovenska změnu názvu, aby byl správný jak v češtině tak i ve slovenštině. Odmítali jsme řešení jako Z/Správy. Nejvíc se nám zalíbil návrh, aby se náš společný bulletin jmenoval Noviny z rodiny LPP, s kterým jsme hned souhlasili. Tento malý bulletin tiskneme doma, ale zasíláme ho nyní především přes internet. Odmítli jsme myšlenku přestoupit na větší, lesklý, barevný časopis nejen z důvodu podstatně větších výdajů a práce s produkcí, ale především proto, že si uvědomujeme si, že dnes jsou lidé zasypáváni tiskovinami, ale nemají čas všechny číst. Když dostanou malý bulletin, je alespoň šance, že ho opravdu přečtou - většinou „jedním dechem“.

     V devadesátých letech jsem jezdil po celé České republice a Slovensku až do Košic pořádat kurzy, přičemž manželka zůstavala doma, aby se starala o děti a babičku. Při cestách jsem se snažil získat další manželské páry, které by byly ochotné se školit na dobrovolné instruktory. Prvním párem, který jsem vyškolil byli manželé Pavel a Andrea Šimečkovi ze Zlína. Dostali z USA vysvědčení v únoru 1994. Na konci toho roku byli vyškoleni také manželé Jozef a Simona Predáčovi ze Zlatých Moravců, první slovenský učitelský pár. Oba páry jsou dodnes velmi aktivní. ( foto z roku 1994)

 Šimečkovi nová 8              Manželé Pavel a Andrea Šimečkovi
                a jejich děti: Bianka (12), Ariela(10)
                  Kamil (7), Viktor (5) a Miriam (2);

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predáčovi Nová8

      Manželé Jozef a Simona Predáčovi
        s dětmi: Adam (1), Mária (skoro 6) 
                      a Simonka (skoro 4)

 
 
 
 
 
 
 
 
Od začátku působení Ligy jsem cítil potřebu, abychom se my aktivisté setkávali, takže jsem zavedl konference instruktorů, kandidátů a jiných aktivistů Ligy. V nich jde nejen o pokračování vzdělávání instruktorů, ale také o vzájemné povzbuzení, vytváření určitého společenství, protože dobře víme, že neantikoncepční způsob života, který žijeme a snažíme se šířit se nesetkáva ve světě a někdy ani u některých duchovních i v katolické církvi s pochopením. První konference se konala ve Zlíně v červnu 1994.
  
Zlín1994 nová8
  

Dnes máme v Čechách a na Moravě 16 učitelských párů, 3 páry jsou oficiálni zástupci Ligy a 9 zájemců (7 párů a 2 ženy) se školí pro aktivní službu. Na Slovensku je situace taky nadějná - 16 učitelských párů, 4 certifikované poradkyně symptotermálni metody a pro aktivní službu se školí jeden manželský pár a jedna mladá žena. Na fotce z loňské konference na Škutovkách je vidět, jak jsme za ta léta rozrostli!

 Škutovky 2015 web

Dalším krokem byla registrace Ligy jako neziskové organizace s mezinárodním prvkem, vlastně jako pobočky mezinárodní organizace. V Čechách se tak stalo v roce 1995 a na Slovensku v roce 2000.
     V tomto roce také začala Liga v USA zaměstnávat Jozefa Predáče jako ředitele slovenské Ligy. Jozef byl zodpovědný za šíření Ligy kromě Slovenska také ve východní Evropě a já v Čechách a západní Evropě. 
     Přes kontakt s americkými členy Ligy ve Stuttgartu jsem začal nabízet kurzy pro německé páry a Američany ve vojenských základnách. Snažil jsem se také udržovat kontakty s instruktory v Belgii, Nizozemsku a Velké Británii. Práce v Německu ale skončila, když se Američané vrátili domů.
     Přes kontakt s členem Ligy zaměstnaným na vyslanectví USA v Gruzii, tam mohl v roce 2001 Jozef zaletět a vyškolit několik instruktorek a jeden pár. Vedoucí gruzínské Ligy se stala gynekoložka MUDr. Khatuna Meurmishvili. Setkal sem se s ní v roce 2007, kdy přiletěla na týden do Kladna, abychom ji s Jozefem vyškolili na školitelku gruzínských učitelských párů. Vyučovacím jazykem byla ruština, takže jsem toho já moc nenamluvil. V roce 2012 Khatuna žel zemřela, a protože jsme neměli přímý kontakt s ostatními instruktory, spolupráce skončila.
     Mezinárodní aktivity Ligy jsou směrovány již jenom do Afriky. Česká Liga delší dobu podporuje Ligu v Kamerunu, která je finančně na tom hůře než my. Posíláme ročně 1.500 eur, které jsou částečně financované z cizích zdrojů. Je to sice málo peněz, které ale v Kamerunu mají podstatně větší cenu, než tady.
 
     Základem všech variant STM je průkopnická práce Dr. Rötzera. Když jsem často mluvil o jeho přístupu k systému STM se svým představeným, dostal jsem úkol přeložit jeho učebnici do angličtiny. To jsem také v roce 2003 provedl a zdálo se mi jen slušné nabídnout překlad i panu doktorovi Rötzerovi. Velice se radoval. Od té doby máme přátelské vztahy s jeho organizací, která má stejný etický přístup jako Liga a podobnou verzi STM.
     V létě 2002 mě americká Liga pozvala na svou konferenci instruktorů a členů. Bylo dobré se setkat s lidmi, se kterými jsem měl zatím pouze písemný kontakt. Přitom jsem cítil určité napjatí ve vztahu mezi zakladateli a spolupracovníky. Kippleyovi byli nuceni na konci roku 2003 rezignovat.
 
     V roce 2004 rozhodlo nové vedení mateřské organizace, že přestane finančně podporovat pobočky, které neučí v angličtině nebo španělštině! Pokračovali jsme ale ve spolupráci s původními zakladateli Ligy Johnem a Sheilou Kippleyovými,  kteří mohli až do roku 2008 zajišťovali finance na plat pro Jozefa, aby mohl dál pracovat pro Ligu na plný úvazek. Já jsem právě přišel do důchodového věku, takže jsem neměl finanční potíže.
     Když Kippleyovi od ledna 2009 už nemohli dále finančne podporovat slovenskou Ligu, Jozef opět až do června 2014 pracoval v Lize jako dobrovolník. Od července 2014 může pracovat pro Ligu znova na plný úvazek díky finanční podpoře přibližně 50 dárců, kteří mu měsíčně přispívají na plat.
 
     Česká Liga má podle stanov předsedu, který je zvolen na dobu pěti let. Moje doba úřadování končí na jaře 2017. Nehodlám pokračovat; je na čase, aby úkol vedení převzal mladší člověk, i když jsem ochoten být stále k dispozici jako pomocná síla. Máme tým mladých, nadšených aktivistů, takže můžeme doufat v pokračování a postupné rozšíření práce. Jsou to však vesměs profesionální lidé, kteří mají mladou rodinu a stavějí dům nebo platí hypotéku. Realisticky nemůže Liga momentálně nabízet celý plat.
     Někteří členové Ligy rozhodli posílat každý měsíc nebo čtvrtroku příspěvek. Jsem velmi vděčný za tyto příspěvky, protože vím, že máme stálý příjem, s nimž můžeme počítat. Byl bych velmi vděčný, kdyby mohli další členové přejít na takový způsob podpory naší práce.
 
Děkuji všem členům za podporu. Dejte přátelům a známým vědět o našem apoštolátu pro čisté a zdravé manželství.
 
David Prentis