Používame cookies. +

   Jak svědčí mnohé příběhy, které v bulletinu otiskujeme, žít pravdivě povolání k manželství a skutečně odpovědnému rodičovství často stojí velké úsilí. Také my, lektoři, potřebujeme nejen dobré vzdělání a formaci, ale také duchovní podporu. Velmi dobře si uvědomujeme, že naše schopnosti i síly mají své limity. Jsme jen „služebníci neužiteční“. Tím, kdo dává růst, je náš nebeský Otec, proto chceme naši práci svěřovat především Jemu. Pokud byste se chtěli připojit, je to možné vždy v neděli večer modlitbou desátku růžence (popř. jinou modlitbou dle vlastního výběru):
– za manžele, aby mohli stále hlouběji objevovat a žít krásu povolání, které obdrželi a stále více se stávali „tím, kým mají být“: společenstvím lásky a života
– za páry, které procházejí našimi kurzy nebo hledají v LPP pomoc přes internetové poradenství
– za lektory, aby dokázali na této cestě nabízet účinnou pomoc
   Pokud máte možnost dát na tento úmysl sloužit mši svatou, jsme velmi vděční. Mše sv. za požehnání pro apoštolát LPP budou slouženy 5.9. a 17.10. vždy v 17.30 hod v Zábřehu na Moravě. Rádi přidáme další místa a termín. Je dobré o sobě vědět – pokud se připojíte do modlitební podpory naší práce, prosím, napište nám na popř. na .

Dana Sittová

Pozn:  Na Slovensku podporuje službu Ligy a osobné  úmysly ľudí, ktorí sa na ňu obracajú slúžením svätých omší viacero kňazov. Hoci o konkrétnych dňoch a čase slúženia sv. omší nemáme okrem Zlatých Moraviec vopred presné informácie, sme úprimne vďační, že v priemere každý týždeň aj tohto kalendárneho roka je s týmto úmyslom slúžení svätá omša. V druhom polroku v Zlatých Moravciach budú slúžené sväté omše: 26.8. o 18.00, 18.11. o 18.00 a 9.12. o 9.00. (Jozef Predáč)