Cieľom registrácie je umožniť návštevníkovi stránky stať sa plnohodnotným užívateľom stránky a /alebo sa elektronicky registrovať buď ako sympatizant LPP alebo člen LPP.
Vyplňte prosím registračnú kartu.

 Užívateľ (služieb o.z. LPPvSR), je osoba, ktorá je návštevníkom webstránky LPP a má záujem objednať si niečo z Ponuky LPP alebo využiť možnosť poradenstva prostredníctvom internetových poradní LPP. Status užívateľa neumožňuje danej osobe využívať bonusy, ktoré Liga poskytuje sympatizantom LPP a svojim členom.

--

Liga pár páru ponúka všetkým, ktorí majú záujem, možnosť pridať sa k ďalším ľuďom, ktorí  vyznávajú rovnaké hodnoty ako oni, aby sa necítili v prostredí kde žijú osamotení pre svoj neantikoncepčný životný štýl a postoje. Vzájomnú podporu sa snažíme  uskutočňovať  prostredníctvom  bulletinu  Ligy  Noviny z rodiny LPP a minimálne raz za rok  organizovaním spoločného stretnutia , ktorá je otvorená pre všetkých, ktorí majú záujem aktívne sa zapojiť do aktivít LPP, alebo chcú načerpať povzbudenie. Aj nám, ako zástupcom LPP bude potešením, ak sa rozhodnete stať sympatizantom LPP prípadne členom občianskeho združenia a tak rozšírite rady rodiny LPP.

Sympatizant  osoba, ktorej sa páči služba a aktivity LPP  a je ochotná ich podporiť propagovaním medzi svojimi známymi a/alebo aj finančne podporiť. Voči Lige pár páru nemá sympatizant žiadne záväzky. Ak zaplatí registračný príspevok 12€ ročne má nárok na bonusy, ktoré Liga poskytuje.

Členom LPP  sa stáva každý, kto prejaví záujem, súhlasí  so Stanovami LPP  a zaplatí ročný členský príspevok, na základe čoho má nárok na bonusy, ktoré Liga poskytuje. 
Aktívne členstvo  získavajú  tí,  ktorí sú ochotní prevziať na seba záväzok aktívne sa angažovať v aktivitách LPP ako lektori STM a podpisom potvrdia svoj súhlas so Zásadami LPP.

Bonusy Ligy pár páru pre členov a sympatizantov

Každý, kto podporí činnosť Ligy pár páru  vo výške registračného príspevku (12€ /kalendárny rok), môže využívať nasledovné zľavy:

•          do ceny objednávky nemá započítavané balné (1€),

•          má nárok dostávať zadarmo jeden zošit záznamových tabuliek ak oň požiada

•          môže kedykoľvek  opakovať kurz STM bez zaplatenia kurzovného

V priebehu kalendárneho roka je 53x ( priemerne raz za týždeň) slávená svätá omša, obetovaná za duchovné a hmotné požehnanie pre Ligu pár páru, jej členov, sympatizantov, finančných podporovateľov a tých, ktorí sa na ňu obrátia s prosbou o pomoc.

Všetkých veriacich členov LPP pozývame, aby sa pridali vždy v nedeľu do modlitbovej reťaze a vyprosovali pre Ligu, tých, ktorí sa na ňu obrátia s prosbou o pomoc  a sebe navzájom duchovné aj hmotné požehnanie.