159.2.1Mail s prosbou o radu pri vyhodnotení záznamu, ktorý sme prednedávnom dostali do ústredia LPP, bol podnetom k napísaniu tohto príspevku, pretože problém, ktorý pisateľka riešila, trápi viaceré ženy:

Čo robiť s nezvyčajne dlhou menštruáciou, ktorá začína ako hnedý výtok a prechádza do 7-8 dňového krvácania a komplikuje manželský sexuálny život?

Ktorým dňom sa v takejto situácii začína nový cyklus?

Ako praktizovať STM, keď som po plastike krčka maternice?

Niektoré ženy riešia len otázky týkajúce sa krvácania, iné len otázky používania STM, keď sa nemôžu oprieť o pozorovanie hlienu, a nie je neobvyklé, keď dostaneme na do rúk záznam, ktorého vyhodnotenie komplikujú obe spomenuté komplikácie.

Nezvyčajne dlhá menštruácia začínajúca sa hnedým výtokom býva zvyčajne dôsledkom nízkej hladiny progesterónu, ktorý riadi cyklus v poovulačnej luteálnej fáze. Jazykom gynekológov je problém nedostatku tohto hormónu označovaný ako nedostatočnosť luteálnej fázy a prejavuje sa okrem spomínaného dlhotrvajúceho krvácania, ktorému predchádza hnedý výtok, napríklad aj tým, že má žena krátku luteálnu fázu – menej ako 12 dní zvýšených bazálnych teplôt. Aby žena mala zdravý cyklus, je potrebná rovnováha medzi estrogénmi a progesterónom, pretože nedostatok progesterónu má negatívny dopad na celý cyklus a sťažuje praktizovanie PPR. Je preto dôležité venovať pozornosť tomuto problému.

Existujú dve možnosti riešenia, a to použitím svojpomocných stratégií, a/alebo lekárskou intervenciou.

Svojpomocné stratégie opisuje vo svojej Knihe Plodnosť, cykly a výživa Dr. Marylin Shannonová. V tejto publikácii (ktorá je dostupná aj v slovenčine na webu lpp.sk) autorka odporúča užívať výživový doplnok Optivite alebo Vitex Jahňací. (O využití extraktu z tejto byliny sme pred časom v 156. čísle Novín z rodiny LPP publikovali článok Kristýny Maříkovej Premenstruační syndrom.)

Lekárska intervencia pri riešení nedostatočnosti luteálnej fázy spočíva v užívaní doplnkového progesterónu.
Či naozaj ide o nedostatok progesterónu – ako sa to na prvý pohľad javí, žene potvrdia až výsledky hormonálneho profilu. Ten však musí byť urobený v správnom čase – v druhej polovici luteálnej fázy cyklu, t.j. na 7–8. deň po ovulácii, a nie paušálne na 21. deň cyklu.

Ktorým dňom sa začína nový cyklus? Hnedý výtok, ktorý plynulo prechádza do menštruačného krvácania, je slabé krvácanie a bežne sa označuje aj pojmom špinenie. Keď si žena meria bazálnu teplotu, prvým dňom nového cyklu je prvý deň poklesu bazálnej teploty na úroveň dolnej hladiny alebo pod ňu. Ak si žena nemeria bazálnu teplotu, medicínsky úzus hovorí, že za prvý deň nového cyklu sa považuje deň, keď začala žena krvácať jasnočervenou krvou.

Prejdime k poslednému bodu, k vyhodnoteniu záznamu priloženého záznamu.

159.2.2

Na základe veľmi dobre čitateľnej teplotnej krivky je 1. deň trvalého teplotného vzostupu 18. deň cyklu a môžeme skonštatovať, že dolná hladina bazálnych teplôt bola 36,65°C a horná hladina bola 36,85°C. Na 21. deň cyklu bazálna teplota dosiahla úroveň hornej hladiny.

V dôsledku plastiky na krčku maternice niektoré ženy nenachádzajú ani pri vonkajšom, ani pri vnútornom pozorovaní žiaden hlien. Veľkou pomocou pri orientácii v cykle môžu byť preto informácie o zmenách na krčku maternice. Jeho zmeny, tak ako zmeny hlienu, ovplyvňujú ženské pohlavné hormóny estrogény. Stačí, keď žena dokáže spoľahlivo rozlíšiť aspoň jednu z troch zmien krčka. V zázname je vidieť, že krčok bol do 9. dňa cyklu vo východiskovej polohe typickej pre neplodné obdobie, t.j. nízko položený. Potom nastala zmena a vysoko položený a otvorený bol do 16. dňa cyklu (14. a 15. deň cyklu mäkký). Zmena z plodného obrazu krčka na menej plodný nastala od 17. dňa cyklu a 21. deň cyklu už bol úplne nízko položený, tak ako bolo v záverečných dňoch menštruačného krvácania a dva dni po ňom.

Keďže 21. deň cyklu dosiahla bazálna teplota úroveň hornej hladiny bazálnych teplôt a tento deň bol už piatym dňom menej plodného obrazu krčka, je možné považovať večer tohto dňa za symptotermálne potvrdenie začiatku poovulačnej neplodnosti.

Ak by sa nedalo orientovať podľa zmien krčka maternice, meranie bazálnej teploty je možné doplniť výsledkami ovulačných testov. V takomto prípade odporúčame správnosť vyhodnotenia začiatku poovulačnej neplodnosti konzultovať s certifikovaným lektorom LPP.

Druhou možnosťou vyhodnotenia záznamu je aplikovanie niektorého z teplotných pravidiel – pravidla 4T alebo Marshallovho pravidla. Podľa Marshallovho pravidla by sa III. fáza začala večer 22. dňa cyklu a podľa pravidla 4T až 23. deň cyklu. Keďže spoľahlivosť pravidiel na určenie začiatku III. fázy len na základe jedného príznaku plodnosti je nižšia ako pri symptotermálnych pravidlách, odporúčame preferovať tie symptotermálne.

Kedy sa skončil cyklus? 28. deň cyklu klesla bazálna teplota pod úroveň dolnej hladiny, a tak je tento deň už prvým dňom nového menštruačného cyklu.
Dĺžka cyklu, ktorého záznam sme vyhodnocovali bola teda 27 dní a dĺžka luteálnej fázy 10 dní (od 18. do 27. dňa cyklu).

Symptotermálna metóda a poznatky z kurzov LPP umožňujú párom aj pri komplikovanej situácii zorientovať sa v cykle a nasmerovať ženy k riešeniu ich zdravotného problému.

Jozef a Simona Predáčovci