Je to od prípadu k prípadu. Na pracovisku v Trenčíne, kde som pracoval pred nástupom do ambulancie Gianna sme boli ochotní po dvoch sekciách pokúsiť sa o spontánny pôrod. Musíte byť dobre presvedčená, že ho chcete a samozrejme pôrodník musí brať do úvahy viaceré faktory...  ale nie je nikde zadefinované, že žena po dvoch sekciách už musí rodiť len sekciou.