Používame cookies. +

Budovanie emocionálnej intimity - ako zvládnuť zdržanlivosť v plodnom období a ako udržať intimitu a túžbu v období neplodnom

Emocionalna_intimita
Zadarmo

+

Letáčik Budovanie emocionálnej intimity... bol napísaný s cieľom pomôcť všetkým, ktorým záleží na budovaní manželskej lásky a zároveň aj vzťahu k Bohu a hľadajú odpovede, ako zvládnuť  obdobie pohlavnej zdržanlivosti, z ktorého sú nezriedka rozčarovaní. Veríme, že bude užitočnou pomôckou všetkým, ktorým záleží na budovaní a rozvíjaní manželskej lásky vo všetkých dimenziách.