50 let Humanae vitae - zborník príspevkov z konferencie LPP v Kroměříži 20.10.2018

zbornk
3,50 € za kus

9 kusov na sklade
+

Zborník prednášok  ponúka čitateľom možnosť hlbšie preniknúť do súvislostí a okolností vzniku prorockej encykliky Humanae vitae, aby  mohli lepšie porozumieť jej posolstvu a aktuálnosti aj pre súčasnú dobu.

Autormi príspevkov sú teológovia aj lekári, slobodní aj manželia -  Karel Skočovský, Ján Viglaš, Mária Schindlerová, Jan Balík , Anna Záborská, Ludmila Lázničková, Květoslav a Helena Šiprovci a David a Michaela Prentisovci.

Zborník má obsiahlu prílohu, ktorej súčasťou je kompletný text encykliky (český preklad z r. 2014 ), súhrn odbornej literatúry  a prehľad aktuálneho výskumu v oblasti prirodzeného plánovania rodičovstva od r. 2000. Príloha tiež zahŕňa časti niektorých cirkevných dokumentov, ktoré sa téme zodpovedného rodičovstva venujú, a príhovory pápežov, predovšetkým Pavla VI., ktoré s vydaním encykliky súvisia. Viaceré vychádzajú na území bývalého Československa po prvý krát. ( Keďže Karel Skočovský je českej národnosti, texty sú v češtine.)

Videonahrávky prednášok z konferencie si je možné pozrieť/ stiahnuť z webstránky LPP:
https://www.lpp.sk/na-stiahnutie/category/24-konferencia-50-rokov-humanae-vitae

Elektronická verzia zborníku je tiež k dispozícii tu:
https://www.lpp.cz/wp-content/uploads/sbornik-web-50letHV.pdf . Budeme vám vďační za  dobrovolný príspevok, ktorý nám aspoň čiastočne pomôže vykryť náklady spojené s vydaním zborníka. Prispieť môžete na účet LPP: SK9783300000002401049920