Členský príspevok, resp. príspevok sympatizantov / podporovateľov LPP (t.j. osôb, ktoré nemajú záujem mať štatút členov LPP) zostáva pre rok 2016 v nezmenenej výške - symbolicky 1 € mesačne t. j. 12 € ročne (rovnako pre jednotlivca aj pár).

Získaná čiastka slúži na pokrytie nákladov spojených s bežným chodom ústredia LPP (poplatky za telef. internetové pri-pojenie, vydávanie, množenie a distribúciu papierového formátu Novín z rodiny LPP, kancelársky spotrebný materiál...).
 
Členský príspevok (príspevok sympatizantov/podporovateľov LPP) zasielajte na účet LPP: SK96 0200 0000 0020 7215 6257, variabilný symbol 2016001 a/alebo do správy pre adresáta uveďte - svoje meno a poznámku člen (sympatizant) 2016.

Každý, kto finančne podporí LPP vo výške registračného príspevku (12 €), môže využívať nasledovné zľavy:
– do výšky očakávaného príspevku za objednané materiály nebude mať započítavané balné (1 €),
– dostane zadarmo jeden zošit Záznamových tabuliek, ak oň požiada,
– v prípade, že sa opätovne zúčastní kurzu STM, neplatí kurzovnýpríspevok.
Okrem toho bude za členov a podporovateľov LPP 53x v priebehu roka slávená sv. omša.

Veriacich členov LPP pozývame každú nedeľu k modlitbe (podľa vlastného výberu) za požehnanie a ochranu pre LPP a ľudí, ktorí sa na ňu obrátia.

Prosíme všetkých, ktorí podporíte LPP vo výške minimálne 12 €, oznámte nám emailom (na ) alebo prostredníctvom SMS (na 0908722055) či správou cez Facebook Ligy pár páru svoje kontaktné údaje (meno, poštová adresa, telef. kontakt), aby sme vám mohli v databáze prideliť symbol umožňujúci automaticky poskytnúť peňažnú zľavuz objednávok, ktoré v r. 2016 urobíte.
 
Za vašu podporu úprimne ďakujeme.