Používame cookies. +

Ľudia aj inštitúcie, ktoré sa na LPP obrátia, právom očakávajú, že budeme reagovať odborne, zodpovedne a včas. To nie je možné zabezpečovať len na báze dobrovoľníckej aktivity lektorských párov, keďže každý má svoje zamestnanie a napr. do škôl je potrebné ísť v dopoludňajších vyučovacích hodinách. Doposiaľ sa nám darí byť serióznym a spoľahlivým
partnerom aj vďaka tomu, že od júna 2014 má Liga výkonného riaditeľa, ktorý pracuje na plný úväzok.

To by nebolo možné, ak by nebolo 46 z vás a dvoch spoločenstiev, ktoré pravidelne prispievali minulý rok čiastkami od 2,00 € vyššie. Vďaka ich príspevkom sa nám podarilo túto pracovnú pozíciu udržať.

Hoci väčšina z nich v tejto podpore pokračuje, niektorí kľúčoví podporovatelia nám v januári oznámili zníženie svojej podpory. Obraciame sa preto s dôverou a prosbou na vás, ak máte možnosť, podporili LPP pravidelnou mesačnou platbou (aj keď len vo výške spomínaných niekoľko eur).

Rovnako ako uvádzame v texte pri obnove členstva na rok 2016, v prípade, že sa rozhodnete nás takýmto spôsobom podporiť, prosíme vás o zaslanie vášho kontaktu, aby sme vám mohli zasielať (minimálne trikrát do roka) prehľad (výkaz) našej práce.


Číslo účtu pre zriadenie trvalého príkazu zostáva nezmenené: SK96 0200 0000 0020 7215 6257, avšak VS uvádzajte 2016777.


Úprimne vám ďakujeme, že tak ako po predošlé roky budeme môcť spoločne pomôcť tým, ktorí sa obrátia na Ligu pár páru.
Peter a Zuzka Košťálovci, Jozef a Simona Predáčovci, štatutári LPP