Pri STM sa používajú záznamové tabuľky, kde si manželia zapisujú všetky dôležité údaje, ktoré metóda vyžaduje pre prirodzené plánovanie rodičovstva. Človek však nie je tvor neomylný a preto sa stáva, že sa často vkĺzne chybička a záznamy sa môžu stať neprehľadné, alebo neestetické. Po určitom čase sa pri troche nepozornosti môžu poškodiť, alebo dokonca stratiť. Tento zošit vám môže pomôcť uchovať
vaše záznamy STM po dlhý čas a prípadne si ich kedykoľvek esteticky vytlačiť.
Na čo sa dá použiť? 
- na vyplnenie vlastného záznamu a jeho následné odoslanie E-mailom na vyhodnotenie do ústredia LPP // v prípade potreby konzultácie s učiteľom STM.
- na archiváciu záznamov STM
- ak chcete niekomu ukázať svoje záznamy, ale nechcete, aby vedeli o vašom intímnom živote, môžete si vytvoriť kópiu svojho záznamu a stĺpec "styk" v ňom jednoducho vymazať
- pre učenie STM
- pre opakované vyhodnotenie svojich záznamov
- atď.
Zošit, ktorý si tu môžete stiahnuť, slúži na zaznamenanie len 1 záznamu STM.
Dostupné súbory:
xls-131 xls program na zaznam tabulky STM HOT
Dátum-131pondelok, 14. apríl 2014, 23:15 Veľkosť-131 144.5 KB Stiahnúť-131 5 846 Stiahnuť
 
Ako pracovať s týmto zošitom?
Potom, čo si na papier do tabuľky STM zaznamenáte 1 celý cyklus, môžete použiť tento zošit, aby ste si záznam archivovali. Zošit sa skladá zo štyroch hárkov, ale potrebovať budete len dva, ktoré sú podfarbené zelenou farbou. Jediný hárok, do ktorého môžete zapisovať, je hárok druhý, s názvom "hodnoty" ! Ak sa doňho prepnete, nájdete v ňom tabuľku, ktorú musíte vyplniť. Ak to urobíte správne, na treťom hárku "tabulka" potom nájdete automaticky vyplnenú tabuľku záznamu STM, ako by ste ju sami zaznamenali na papier.
 
Čo zapisovať?
Aby ste vedeli, aké hodnoty zapisovať do buniek, má záhlavie každého stĺpca vloženú poznámku. Poznámka je malý červený trojuholník umiestnený v pravom hornom rohu bunky. Keď sa nad bunku presuniete myšou, poznámka sa vám otvorí v žltom obdĺžniku. V nej si môžete detailne pozrieť, aké hodnoty máte do toho ktorého stĺpca zadať. Ak vám to aj tak nie je jasné, môžete si pozrieť príklad archivácie záznamu. Odkaz naňho nájdete na konci textu.
 
Aké sú výhody tohto zošita?
- môžete pomocou neho archivovať všetky vaše záznamy STM
- môžete ich esteticky vytlačiť bez preklepov a omylov
- môžete v ňom používať svoje značky pri vedení záznamov
- rýchlo a elegantne ošetríte všetky chyby pri zadávaní
 
Aké sú nevýhody tohto zošita?
- nevyhodnotí záznam podľa pravidiel STM


Vznikol problém?
Ak sa vám stalo, že pri používaní zošita vznikla nejaká chyba, alebo sa vám zdá, že zošit nepracuje ako má,
kontaktujte prosím autora. Kontakt nájdete na konci textu.

Upozornenie !
Tento zošit môžete ľubovoľne kopírovať a používať pre rôzne účely STM s podmienkou zachovania informácie
pôvodného zdroja.

Tento súbor a akákoľvek jeho časť je zakázaná ďalej predávať a používať pre komerčné účely.
Všetky práva vyhradené. Copyright © Marián Waschek , 2005. Verzia 1.00.